profiel

Barbara Winkelhuyzen


Barbara Winkelhuyzen
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

‘Waar vind je de moed om licht te laten schijnen op de lastige adventsvakjes met de duistere verhalen?’ hetkind.org/?p=60931

Ongeveer 5 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Huisvestingsconcept van een school: Op weg naar een ‘perfecte chaos’

1 juni 2013

Barbara Winkelhuyzen

De Steve Jobsschool in Breda stelde Barbara Winkelhuyzen de vraag. ‘Hoe ondersteunt een gebouw de ontwikkeling van kinderen?’. Samen met Gertjan Kleinpaste zijn de eerste stappen gemaakt naar een huisvestingsconcept. In dit artikel legt zij uit hoe dit concept wordt vormgegeven. ‘ Het is mijn overtuiging dat  onderwijs voor de toekomst meer kindgerichte uitdagende gebouwen gaat vragen en opleveren.’ Haar artikel: Op weg naar een ‘perfecte chaos’.

De Steve JobsSchool in Breda krijgt vorm. Zowel onderwijsinhoudelijk als in materie.  Op 11 juni is er een laatste informatie-avond en wordt duidelijk of er per 1 augustus gestart kan worden.

Lees meer in De spreekwoordelijke puntjes op de i

Voor de ontwikkeling van een huisvestingsconcept werd Barbara Winkelhuyzen erbij betrokken. Nodig was in eerste instantie een totaalbeeld. Dit beeld werd uitgedrukt in de volgende termen.

  • ·  Inspiratie
  • ·  Uitdaging
  • ·  Samen WIJ
  • ·  Geborgenheid

Het gebouw en de inrichting moet kinderen inspireren om iets te willen ontdekken en leren. Vervolgens moeten ze uitgedaagd worden om dat op een creatieve manier te verwerken. In samenwerking met andere kinderen en docenten gaan ze een hele dag aan de slag om spelend te leren en om zich kennis eigen te maken. Dit alles is een omgeving waarin ze geborgenheid ervaren.

Werkplekken per leerstijl

In een klassikaal onderwijssysteem vertaal je de onderwijsvisie naar activiteiten. Vanuit de activiteiten kun je vervolgens afleiden welke en hoeveel werkplekken je nodig hebt. Voor de Steve Jobsschool Breda was dit geen optie,omdat de kinderen hun eigen activiteiten kiezen. Een andere aanpak en benadering was gewenst. Door mijn ervaring met twee beelddenkende kinderen was de oplossing dichtbij. Het reguliere onderwijs biedt een beelddenkend kind te weinig voorzieningen en leermateriaal om optimaal te kunnen leren. Als je echt vanuit het kind gaat denken ga je vanuit verschillende leerstijlen redeneren.

Ik stelde dan ook de volgende vraag aan Gertjan: “Welke werkplekken en voorzieningen moeten in een schoolgebouw aanwezig zijn om aan alle kinderen een inspirerende en uitdagende leeromgeving te bieden?”.

Beelden zoeken bij werkplekken

Per leerstijl zijn we gaan kijken welke werkplekken mogelijk zijn. Ikzelf ben een beelddenker en heb via pinterest een heleboel beeldmateriaal verzameld. Voor talige kinderen kwamen we uit op zitzakken met veel boekjes op onderwerp. Een podium waarop overdracht en presentaties gegeven kunnen worden. Voor wiskundige/logische denkers en voor de motorisch gerichte kinderen wordt een techniek handvaardigheidlokaal ingericht. Ook de aangrenzende buitenruimte biedt werkplekken ook voor kinderen die via de natuur leren, voor wie contact met buiten heel belangrijk is.

Een deel van de ruimte wordt ingericht als een laboratorium een ander deel met werkbanken waar geklust kan worden. Voor de jongere kinderen zullen in deze ‘technische’ ruimte ook de Kapla-dozen, duplo en lego staan. Het is de bedoeling dat de leerlingen elkaar gaan helpen en van elkaar gaan leren. Daarom is het van belang voorzieningen en werkplekken voor alle leeftijden bij elkaar in één ruimte te situeren.

Samenwerken

Samen spelen en samen leren is natuurlijk het leukste wat er is. Overlegtafels met maximaal 6 plaatsen, als de groep groter wordt gaat de groep zich opsplitsen. Een ‘zeepkistachtige plek’ waar je kinderen kunt uitnodigen om mee te doen aan een project. Een flatscreen om projecten aan elkaar te laten zien. Ook gaan kinderen laten zien en exposeren wat ze doen, leren en maken. Maar naast samenwerken en samen leren zijn er ook momenten dat iemand zich even terug wil trekken. Hiervoor worden individuele werkplekken gemaakt, waar je rustig kunt werken. Deze worden verspreid door het hele gebouw.

Algemeen beeld

Het algemene beeld van de school zal ‘een prettige chaos zijn’. Het wordt een school in beweging, waar de leerling niet veel op een stoel zit, maar rondloopt op zoek naar voeding om te leren. Binnen en buiten leren, eigen regie over het leerproces onder begeleiding van een team dat tussen de leerlingen in gaat werken. Het kind is hier daadwerkelijk leidend in zijn eigen leerproces. Het is een bijzonder proces voor een bijzondere school. Een proces waar overigens meer structuur in zit, dan je in eerste instantie ervaart.

Barbara Winkelhuyzen is al jaren huisvestingsadviseur met passie voor onderwijs. Haar expertise richt zich op het ontwikkelen van onderwijskundige gebouwconcepten. Zij doet dit samen met de gebruikers en analyseert niet alleen het onderwijskundige concept maar ook de belevingswereld van de leerlingen en docenten. 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie