profiel

Suzanne Niemeijer


Suzanne Niemeijer
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

@JanTerlouw: "Technisch is milieuproblematiek op te lossen. Economisch ook. Het probleem is politieke wil en maatschappelijke weerstand."

Ongeveer 48 minuten geleden op hetkind's Twitter via Twitter for iPhone

facebook
KPZ in Zwolle gastheer van mini-symposium Pedagogische Tact op 18 juni a.s.

1 juni 2013

Suzanne Niemeijer

Hoe word je een tactvolle leraar en daarmee een effectieve leraar, zodat je leerlingen met je willen werken? Op dinsdagavond 18 juni a.s. zal bovenstaande vraag centraal staan op het mini-symposium Pedagogische Tact. Na een eerder bezoek aan lerarenopleidingen in Utrecht, Den Bosch en Nijmegen zal er nu een vierde avond zijn, waaraan iedereen gratis kan deelnemen, op de Katholieke Pabo in Zwolle (Ten Oeverstraat 68). Deze bijeenkomst – aanvang 19.30 uur – is  bedoeld voor (aankomende) leraren die een school niet uitsluitend zien als een kennisinstituut, maar als een leerplek waar kinderen zich ontwikkelen tot de mens die ze zijn.

Het NIVOZ  zal maandelijks een lerarenopleiding en/of pabo bezoeken, waarbij de inhoud telkens opnieuw verrassend, afwisselend en inspireert zal blijven. De Katholieke Pabo Zwolle is de vierde plek waar een speciale avond over Pedagogische Tact wordt gehouden.  Op 18 juni zal Suzanne Niemeijer de avond inleiden. Op elke tact-avond staan er drie vaste onderdelen op het programma:

  • Een inleiding vanuit de pabo / lerarenopleiding
  • Een introductie tot het begrip en het fenomeen
  • Een column van een leraar die vanuit pedagogische tact handelt

Marcel van Herpen zal de introductie verzorgen en o.a. Ellen Emonds – leraar van het jaar 2012 – deelt haar ervaringen. Het programma start om 19.30 uur. De toegang is gratis voor iedere KPZ-student/docent of partnerschool. Meld je aan vóór 17 juni a.s. bij tact@nivoz.nl  Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Katholieke Pabo Zwolle
Ten Oeverstraat 68
8012 EW Zwolle
T: 038 421 74 25

Introductietekst:

Het systeem kraakt in zijn voegen en het onderwijs klaagt. Er worden oplossingen bedacht. Nieuwe methodes, er is meer controle en competitie. Alles om de toekomst van onze maatschappij – onze welvaart en ieders welzijn – zeker te stellen. Toch blijven de problemen dezelfde en wordt algemeen ondergepresteerd.

Maar wat hieraan te doen?
En – vooral – waar vragen onze kinderen eigenlijk om?

Pedagogische tact brengt de kern van ons onderwijs onder de aandacht. In de relatie tussen leraar en leerling ligt de basis voor ontwikkeling en prestaties, voor motivatie en zelfvertrouwen, en voor het besef van verantwoordelijkheid – het fundament van onze samenleving. Daar waar leraren tactvol handelen, is er geen schooluitval, staan geen kinderen op de gang en is orde houden geen issue meer.

Op de avond in Zwolle wordt het belang en de betekenis van pedagogische tact getoond. Een sleutelaspect is dat een leraar zijn eigen instrument is. Het leraarschap is meer dan (bepaalde competenties) hebben, het is vooral een kwestie van (met je hele persoon leraar) zijn. Handelend vanuit pedagogische vertrekpunten én met tact.

Wat dat is, wordt het best omschreven als:

‘Op het goede moment de juiste dingen doen,
ook in de ogen van de leerling’

Zie ook www.pedagogischetact.nl

Het boek PEDAGOGISCHE TACT is online te bestellen, maar ook op de Pabo-locatie verkrijgbaar. Het unieke werk – onder redactie van prof. Luc Stevens en Geert Bors en met medewerking van veel leraren en deelnemers – beschrijft het fenomeen, de theorieën, de praktijk en de ontwikkeling van de trajecten zoals vanaf 2008 zijn aangeboden door het NIVOZ. Veel quotes, verslagen, tact-columns van praktijksituaties en literatuurverwijzingen. En met een voorwoord van Kete Kervezee, voorzitter van de PO Raad.

U kunt het boek via dit bestelformulier bestellen! Een los exemplaar kost 22 euro, exclusief verzendkosten.

Ik ben er gaandeweg mijn docentschap achtergekomen hoe belangrijk de relatie tussen leraar en leerling is in het leerproces. Het boek Pedagogische Tact duidt dit proces op een prachtige manier. Door authentieke praktijkvoorbeelden te koppelen aan inspirerende theorieën heb je een krachtig instrument in handen om jezelf als leraar te verbeteren. Lesgeven is voor mij steeds meer ‘samen leren’ geworden en Pedagogische Tact is een gids om die reis verder voort te zettenJelmer Evers, docent Voortgezet Onderwijs bij UniC in Utrecht

Er zijn veel redenen waarom het lang niet altijd lukt het beste uit een leerling te halen. Te vaak worden leerlingen gereduceerd en gelabeld tot een nummer, een toetsscore of een ‘puberbrein dat niet kan plannen.’ Dat zijn vrijwel altijd oversimplificaties die authentiek contact in de weg staan. Het hart van goed onderwijs wordt namelijk gevormd door de interactie tussen leraar en leerling. Dat terrein wordt in dit inspirerende boek zorgvuldig verkend, overtuigend gebaseerd op een combinatie van wetenschappelijke inzichten en persoonlijke ervaringen. Daarom is dit een belangrijk boek, met een positieve boodschap. Prof. Rob Martens, LOOK | Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie