profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

‘Lars werd gepest op school en mijn zoon was één van de daders’ hetkind.org/?p=57027

Ongeveer 14 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
‘LOOK sluiten? Terug naar het dilemma waarmee we al decennia worstelen’

13 juni 2013

Luc Stevens

Het verlies van LOOK (Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek) betekent een groot verlies voor het algemene streven in onderwijs zich rationeler en meer systematisch te legitimeren, wat een overheid die zich decentraliseert uitdrukkelijk vraagt van scholen en besturen. Vraag-gestuurd onderzoek waarin LOOK de nodige ervaring heeft opgedaan, is daarin bij uitstek een middel en een voorwaarde, stelt prof. Luc Stevens, founding father van het NIVOZ in Driebergen.

Een van de belangrijkste vraagstukken rond onderwijsonderzoek is de relevantie van de opgebrachte uitkomsten voor het onderwijswerk van de leraar, voor de praktijk. Dat is het altijd geweest.

Op de vraag of onderzoek relevant is of niet is ook niet gemakkelijk een direct en eenduidig antwoord te geven. Wel weten we dat de eisen die de onderzoeker zichzelf stelt en de voorwaarden die leraren zich moeten stellen voordat zij resultaten van onderzoek tot zich nemen, niet gemakkelijk te verenigen zijn.

Een onderzoeker stelt zijn eigen eisen, de leraar stelt zijn eigen eisen.

In deze verlegenheid bemoeien wetenschappers zich om hun onderzoeksresultaten naar de praktijk te vertalen. Dat is een wetenschap en een kunst op zich. Naar jaren van aarzeling om onderwijsonderzoek meer direct op de praktijk van de leraar te richten, en meer handelingsrelevant te maken, heeft zich gaandeweg aan de Open Universiteit de mogelijkheid ontwikkelt daarop in te gaan. LOOK is daarvan als instituut het meest recente resultaat.

LOOK draagt een krachtige intern samenhangende onderzoeksagenda, direct gerelateerd aan de professionalisering van leraren en ontwikkeling van scholen. Daar geen kans bieden, door het instituut op te heffen, betekent een stap (van jaren) terug zetten. We zitten dan middenin het bekende dilemma waarmee we al decennia worstelen.

Prof. dr. Luc Stevens is emeritus hoogleraar orthopedagogiek en founding father van het NIVOZ

Van de website van LOOK

De Open Universiteit heeft op 30 mei 2013 vernomen dat de minister en staatssecretaris van OCW van plan zijn om de subsidie op LOOK te beëindigen. Als deze aangekondige bezuiniging doorgaat, betekent dat het einde van LOOK en het door LOOK uitgevoerde onderzoek. Uit het onderwijsveld hebben we vele reacties ontvangen.

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie