profiel

Jetty van der Grift


jetty
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

‘Lars werd gepest op school en mijn zoon was één van de daders’ hetkind.org/?p=57027

Ongeveer 14 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Thema-avond in Driebergen: ‘Islamitische jongeren en de zoektocht naar identiteit’

2 augustus 2013

jetty

Hoe grijpen jongeren naar religie – de Islam in het bijzonder – als identitymaker? Op donderdagavond 26 september spreekt drs. Hassan Barzizaoua in Driebergen over het thema ‘Islam en identiteitsvoring: analyse van binnenuit’. Barzizaoua is docent Arabisch en Islam aan de Hogeschool Inholland in Amsterdam en verzorgt trainingen op het gebied van interculturalisatie, opvoedings­onder­steuning en communicatievaardigheden. ‘Hoe verhoudt radicalisering zich in die zoektocht van jongeren naar identiteit?’ Lees meer en meld je aan!

Donderdag 26 september

Thema avond: Islam, identiteit en radicalisering: analyse van binnenuit
Spreker: Hassan Barzizaoua
Plaats en tijd: 
theater Maitland, landgoed De Horst in Driebergen, aanvang 19.30 uur.
Aanmelden: via deze link, entreekosten zijn 30 euro.  

Islam en identiteitsvorming

Tijdens de lezing wordt een duidelijk kader meegegeven vanuit  (rechts)informatiebronnen en universele doelstellingen van de islam. Verder wordt de relatie besproken tussen  ‘de openbaringsteksten’ en de principes die het complexe proces van (rechts)oordeelvorming doorstaat, de classificatie van die rechtsoordelen en de gevaren die kunnen optreden indien dit proces niet goed wordt doorlopen. Kortom: wat is de invloed van de islam op de jongere in een voor hem onzekere omgeving en in het proces van identiteitsvorming?

In het tweede deel van de lezing wordt aandachtig stilgestaan bij het proces van vervreemding en afkeer dat een gering, maar opvallend en duidelijk zichtbaar, aantal jongeren meemaakt. Welke factoren dragen bij deze groep bij aan uitingen van radicalisering? Aan de hand van dilemma’s en praktijkvoorbeelden wordt een brug geslagen met de kennis uit het eerste deel. Hoe grijpen jongeren naar religie, Islam in dit geval, als identitymaker? Immers wie als Moslim wordt bestempeld, gaat zich als ‘Moslim’ gedragen…

Drs. H. (Hassan) Barzizaoua is deeltijd-docent Arabisch en Islam aan de hogeschool Inholland in Amsterdam en runt daarnaast een advies-, training- en vertaalbureau (LISAAN) in Utrecht. Hij heeft Arabisch aan de Universiteit Utrecht gestudeerd, met als specialisatie Islam in de Moderne Wereld. Hij heeft ruime ervaring in het verzorgen van taalcursussen en trainingen op het gebied van interculturalisatie, opvoedings­onder­steuning en communicatievaardigheden.


Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie