profiel

Gert Jan Kleinpaste


Gert Jan Kleinpaste
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

@NIVOZ verzorgt workshop bij Hollands Next #rolmodel bij seminar @werkenmetdeugden met o.a. @paulvantongeren en @JanTerlouw.

Ongeveer een minuut geleden op hetkind's Twitter via Twitter for iPhone

facebook
Steve JobsSchool start maandag in Breda en betrekt ‘critical friends’ bij verdere ontwikkeling

11 augustus 2013

Gert Jan Kleinpaste

Maandag a.s. is het zover. Dan start de Steve JobsSchool in Breda, een nieuwe basisschool met een uniek onderwijsconcept. Ouders krijgen de keuze hun kind naar een school te laten gaan die ‘anders georganiseerd’ is en zegt ‘maatwerk’  te bieden. Een school die 50 weken per jaar alle werkdagen – van 07.30 tot 18.30 uur – open is. Schoolleider Gertjan Kleinpaste is het afgelopen jaar met hart en ziel bezig geweest aan de realisatie, offerde er ook zijn vakantie voor op, en begint morgen met zijn team aan een spannend avontuur. Inspirerend is de ontwikkeling die het team voorstaat en waarin zij ‘critical friends’ optimaal willen betrekken. Daartoe nodigt hij mensen vijf keer per jaar uit. ‘Wij willen scherp en kritisch blijven als het erom gaat het onderwijs in onze school goed vorm te geven. Daarom staan er ook onderzoeksvragen uit bij de Faculteit Onderwijskunde te Utrecht en hopen wij hecht samen te werken met Pabo’s in de regio.

Vanaf morgen – maandag 12 augustus 2013 – start de Steve JobsSchool aan de Middellaan 62 in Breda, de eerste school die vanaf 0 begint en speciaal onder deze naam is opgericht. ‘Het onderwijsconcept gaat uit van de individuele leerbehoefte van ieder kind’, zo staat er op de website geschreven. ‘Ieder kind is immers uniek en heeft zijn of haar eigen talenten. Onze school biedt geen leerstof-jaarklassensysteem, maar onderwijs op maat. Dat gebeurt in een pedagogisch klimaat dat geïnspireerd is op de levenslessen van Toshiro Kanamori (“Als één kind niet gelukkig is, is niemand gelukkig”) en in een onderwijsaanpak waarin de “twentyfirst century skills” centraal staan. Gertjan Kleinpaste  -kwartiermaker in Breda – heeft er zijn zomervakantie voor opgeofferd (lees hier), maar deed  dat met alle plezier. En er zijn kijkmiddagen voor ouders en kinderen, want er kunnen nog wel wat kinderen bij.

Vanzelf ging het allemaal niet. Kleinpaste richtte medio juli al eens een open brief aan staatssecretaris Sander Dekker, .

‘Wij zijn erg blij met jouw stellingname in NRC Handelsblad over artikel 23, waarin de vrijheid van onderwijs is geregeld. Wij zijn het met je eens dat dit artikel niet op de helling hoeft, maar eigentijdser en ruimer geïnterpreteerd dient te worden. Wij hopen dat je er snel in slaagt de daad bij het woord te voegen. Wij hebben de afgelopen maanden aan den lijve ervaren hoe lastig het is om een nieuwe school te stichten, waarbij een didactische en onderwijsinhoudelijke opvatting leidend is… Lees verder 

Deze nieuwe school – feitelijk een Integraal Kindcentrum voor gepersonaliseerd leren – is vijftig weken per jaar open van 07.30 tot 18.30 uur en biedt naast onderwijs ook kinderopvang.

‘Onze doelgroep is het kind van 0 tot 12 jaar. Wij bieden dus ook kinderopvang voor 0-4 jarigen. Wij starten als een particuliere school, maar wij gaan er van uit dat wij binnenkort in aanmerking gaan komen voor rijksbekostiging. Wij willen algemeen toegankelijk onderwijs aanbieden zonder daarvoor een hoge rekening bij ouders neer te leggen. Ouders betalen alleen jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage en dragen zorg voor een iPad voor hun kind(eren).’

Kleinpaste en zijn team betrekt zijn omgeving om het concept verder te ontwikkelen. Daartoe nodigt hij vijf keer per jaar ‘critical friends’  uit om zichzelf en zijn leraren de spiegel voor te houden. ‘Alle bijeenkomsten vinden plaats op onze school. Wij sturen steeds een week van tevoren een verslag over de voorliggende periode in school, een vraag voor de avond en een voorstel hoe wij daarmee aan de slag gaan.’

KIJKMIDDAGEN

Speciaal voor ouders die hun kind(eren) graag naar een school laten gaan waar onderwijs volgens de nieuwste inzichten wordt aangeboden en waar zij alle werkdagen van het jaar terecht kunnen en vakantie kunnen inplannen wanneer zij dat zelf graag willen, zijn er  twee kijkmiddagen:

Op de woensdagen 21 augustus en/of 28 augustus bent u van 14.00 tot 17.00 uur welkom op de school aan de Middellaan 62 te Breda (bij “De Prins”) Voor ouders is er dan een informatiebijeenkomst. Kinderen gaan met  leerlingen aan de slag en ervaren hoe het onderwijsmodel in de praktijk werkt. Voor meer informatie kunt u  e-mailen: info@stevejobsschoolbreda.nl of bellen met Gertjan Kleinpaste, schoolleider: 0622885604

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie