profiel

Gert Jan Kleinpaste


Gert Jan Kleinpaste
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

‘Lars werd gepest op school en mijn zoon was één van de daders’ hetkind.org/?p=57027

Ongeveer 14 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Onderwijsdromen: ‘Met kinderen die we leren de regie te nemen over hun leerproces. En ouders die ons daarin vertrouwen’

13 augustus 2013

Gert Jan Kleinpaste

Over twee weken -28 augustus 1963  – is het 50 jaar geleden dat Marten Luther King voor 200.000 mensen bij het Lincoln-monument in Washington zijn beroemde speech ‘I have a dream’ hield. Het hoogtepunt van een indrukwekkende vredesmars. King is, net als Mahatma Ghandi of Nelson Mandela, een inspiratiebron voor Gertjan Kleinpaste. Af-en-toe staan er mensen op die tegen de stroom in gaan, die hun droom leven. In Breda is een aantal docenten deze week in de Steve JobsSchool aan de slag gegaan.  ‘Met kinderen die gaan leren de regie te nemen over hun leerproces. Met ouders die ons daarin vertrouwen. Met een team dat fouten mag maken, maar dat betrokken en bevlogen is. Omdat wij allemaal onze droom leven.’

Mijn droom is ander onderwijs in Nederland. Een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0 t/m 18 jaar die vorm krijgt vanuit de unieke talenten en de intrinsieke motivatie van de kinderen zelf. Waarom zouden zij in steeds grotere klassen met leeftijdsgenootjes op precies hetzelfde moment hetzelfde moeten leren? Met een leerkracht voor de klas die zich steeds vaker gevangen voelt en die kampt met een hoge werkdruk (Uit recent onderzoek van het CNV blijkt dat 80% van de leerkrachten werkdruk als groot probleem ziet). Dat is ook anders te organiseren. Zoals ook de aansluiting tussen het primair en voortgezet onderwijs beter te organiseren is.

Al die leerkrachten kennen inmiddels de TEDx-speeches van sir Ken Robinson wel. Zij hebben misschien de speech van Jerry Michalski ook al gezien: ‘What if we trusted you’. Op tal van plaatsen experimenteren individuele leerkrachten met andere vormen van onderwijs. Het leeuwendeel echter voelt zich gevangen in een systeem dat wij in Nederland met elkaar in stand houden. Wij geven les uit de methodes die wij als schoolteam kochten, voelen ons “slaaf” van de kerndoelen en zien de onderwijsinspectie als Stasi  (sorry, ik kijk met een half oog naar Beatrice de Graaf in Zomergasten).

Maar de onderwijsinspectie is geen Stasi, het ministerie wil graag onderwijsvernieuwing en onze kinderen hebben er recht op dat zij op school worden voorbereid op de wereld van morgen.

Mijn droom, sinds ik mijn boek ‘Een andere blik op leren’ schreef, is een school waar kinderen een individueel ontwikkelingsperspectief hebben. Waar zij een eigen programma hebben, maar wel veel met andere kinderen samenwerken. Een samenwerking, omdat het hen meer brengt dan alleen te werken. Mijn droom wordt werkelijkheid.

Het is ongelooflijk lastig in ons land een nieuwe school op te richten. Zeker als die school geen levensbeschouwelijke of religieuze basis kent. Onderwijsinnovatie is geen reden om een nieuwe school te beginnen. Dan geldt de merkwaardige opvatting dat wat er al is, voldoet en geen ruimte biedt voor nieuwe opvattingen, ideeën en onderwijswensen.

Gisteren (12 augustus 2013) opende de Steve JobsSchool Breda haar deuren; ouders die hun kinderen hebben aangemeld schrijven met ons team onderwijsgeschiedenis. Zij kiezen immers voor een nu nog particuliere school, die het zonder enige steun van de overheid moet zien te redden. De andere Steve JobsScholen die in augustus starten, vallen onder een onderwijsbestuur dat wel gelooft in innovatie en in de kracht van ons onderwijsmodel. In Breda omarmen schoolbesturen die visie helaas (nog) niet.

Onze ouders en ook de leerkrachten die bij ons willen werken zijn ‘early adopters’. De kinderen die onze school bezoeken gaan alle kerndoelen behalen die de overheid stelt aan basisscholen. Bovendien maken zij zich de 21st century skills eigen en leren zij zich zelfbewust te verhouden tot situaties die nieuw voor hen zijn. Dat gebeurt met behulp van de nieuwe technologie, want de generatie die nu opgroeit zijn ‘digital natives’. Zij zijn gewend aan laptops, TV’s, iPads en doorgronden de mogelijkheden van nieuwe technologie zonder daarbij na te denken. Het gaat er om hen ruimte te bieden en niet hun wereld kleiner te maken door te denken dat een iPad een nieuw medium is om bestaande oefenstof op een andere manier aan te bieden.

Wij zitten midden in een digitale revolutie en leren zal met die revolutie mee veranderen. Die beweging voltrekt zich niet alleen in Nederland. In alle landen om ons heen zoeken wij het antwoord op de veranderingen die zich voltrekken. Dat zien wij binnen de Steve JobsScholen ook. De belangstelling voor onze aanpak vanuit het buitenland is groot. Tegelijkertijd is er natuurlijk ook veel kritiek. Dat hoort nu eenmaal bij veranderen.

Wij zijn in ieder geval deze week aan de slag gegaan. In een school met een taalatelier, een rekenruimte en een techniek- en handarbeidlokaal. In een gebouw met de beloften aan het kind, zoals o4nt (Onderwijs voor een nieuwe tijd) die op haar website heeft staan, op de muur geschreven. Met inspiratie ontleend aan één zin van Toshiro Kanamori: ‘Als één kind niet gelukkig is, is niemand gelukkig’. Met kinderen die gaan leren de regie te nemen over hun leerproces. Met ouders die ons daarin vertrouwen. Met een team dat fouten mag maken, maar dat betrokken en bevlogen is. Omdat wij allemaal onze droom leven.

Mijn volgende blogs op de website van hetkind.org zullen gaan over de dingen die wij onze school meemaken. Over onze dilemma’s, onze twijfel en ons vertrouwen. Over onderwijs dat de zekerheid van een klas en een vaste methode ontbeert, maar waar de interactie met de kinderen nieuwe kansen biedt en energie geeft. Ik ben blij dat deze blogs straks niet meer alleen over het idee zullen gaan, maar over de praktijk die wij in onze school ervaren.  En ik ben heel erg blij dat mijn droom werkelijkheid wordt.

Gertjan Kleinpaste,
schoolleider Steve JobsSchool Breda

 

 

Elf scholen starten in augustus het schooljaar 21013-2014  met het O4NT-concept; sommige alleen met de groepen 1 tot en met 3, andere volledig. Dit zijn ze:

 • De Argonaut, Almere
 • Digitalis, Almere
 • De Amstel, Amsterdam (Amstelkwartier)
 • De Ster Amsterdam (Zuidoost)
 • Integraal Kindcentrum Zeeburgereiland, Amsterdam
 • CBS De Regenboog, Emmen
 • OBS Tweespan, Heenvliet (Bernisse)
 • Steve JobsSchool, Breda
 • Master Steve JobsSchool, Sneek
 • De Geluksvogel, Maastricht
 • 1e Montessorischool Amstelveen (vestiging) (start in de loop van het schooljaar met Montessori voor een nieuwe tijd)

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie