profiel

Rob van der Poel


robvanderpoel
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

‘Vier jaar en ze had nu al het gevoel dat ze tekortschoot’ hetkind.org/?p=60202

Ongeveer 16 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Jaarcongres Brede Scholen in Utrecht: ‘Kindcentra en Brede Scholen’

17 augustus 2013

robvanderpoel

Het negende jaarcongres Brede School vindt plaats op woensdag 6 november 2013 in het Beatrixtheater in Utrecht. Dit keer staat het congres in het teken van het thema ‘Kindcentra en Brede Scholen’ en draagt het thema’s als Techniek, Ouderbetrokkenheid, Sociaal Gedrag ,Tijd, Het Jonge Kind en Huisvesting. Dit congres is bedoeld voor iedereen die in of voor een kindcentrum of brede school werkt, uit verschillende sectoren: onderwijs, welzijn, kinderopvang, peuterspeelzalen, gemeente, sport en cultuur. Lees meer.

In bijna alle gemeenten wordt gewerkt aan de verbinding van onderwijs aan kinderopvang, welzijn, peuterspeelzaal, sport en cultuur. Soms heet dat brede school, soms heet dat een kindcentrum, of er is een eigen, lokale naam gekozen.

Brede scholen en kindcentra werken aan verbinding omdat ze geloven dat een brede ontwikkeling goed is voor de kinderen. Kinderen doen andere en nieuwe ervaringen op in de brede school  of het kindcentrum. Ervaringen die hun wereld verrijken en waarmee ze sociaal kapitaal verwerven. Ze staan zo steviger in de wereld: zelfstandiger en met meer zelfvertrouwen en daar gaat het om in de brede school en het kindcentrum.

Het kind staat centraal, daar is iedereen het over eens. Maar de zaken ook zó regelen dat het kind centraal staat, dat vraagt behoorlijke inspanning en samenwerking. Het gaat om doorgaande lijnen (0-12 jaar), maar ook verbreding door naschoolse activiteiten of zelfs een andere tijdsindeling. Dit kan zorgen voor hoofdbrekers over de organisatie en de opbrengsten, maar ook voor verrassend nieuwe ervaringen. Soms moet je kritisch zijn over jezelf en je weer afvragen: waarom doen we dit ook al weer? Wat zijn onze doelen? Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? Soms moet je  wat nieuws proberen, maar wees ook blij  met de dingen die goed gaan. Sta daar eens bij stil. Dit congres is een goed moment om dat nog eens te overdenken, samen met collega’s te reflecteren en nieuwe ontwikkelingen te zien.

Datum en plaats
Het congres vindt plaats op woensdag 6 november 2013 in congrescentrum De Jaarbeurs te Utrecht, Jaarbeursplein, 3521 AL Utrecht (www.jaarbeurs.nl).
Inschrijvingsvoorwaarden
Deelname aan dit congres bedraagt €295,00 excl. btw, dit isinclusief lunch, consumpties en congresmateriaal. U kunt zich inschrijven via het online aanmeldingsformulier. Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een factuur voor de betaling van deelnamekosten.

Meer vind je hier over het programma en over de wijze van aanmelden

 

 

 

  • Techniek in de brede school: wat zijn goede voorbeelden, wat zijn inspirerende projecten voor het werken aan techniek en wat kun je goed doen in brede schoolverband?
  • Ouderbetrokkenheid: hoe kun je ouderbetrokkenheid goed, vanzelfsprekend en effectief aanpakken in de brede school?
  • Sociaal gedrag: veel scholen constateren grensoverschrijdend gedrag bij kinderen en zijn ook een beetje handelingsverlegen over een goede aanpak. Wat te doen?
  • Tijd: kindcentra en brede scholen richten andere dagspiegels in met onderwijstijdverlenging en continuroosters. Wat voor impact heeft dat op de school en de partners? Wat komt er bij kijken?

De organisatie ligt zoals altijd in handen van adviesbureau Sardes en het landelijk Steunpunt Brede scholen.
Meer informatie is te vinden via www.bredeschoolcongres.nl.
Noteer de datum 6 november alvast!

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie