profiel

Gijs Verbeek


Gijs Verbeek
Bekijk mijn profiel

Rob van der Poel


robvanderpoel
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

‘Lars werd gepest op school en mijn zoon was één van de daders’ hetkind.org/?p=57027

Ongeveer 7 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
‘Klokkenluider’ Diane Ravitch blijft Amerikaans onderwijs op de hielen zitten

20 augustus 2013

Gijs Verbeek

Via een tweet van Pasi Sahlberg stuitte Gijs Verbeek op deze blog van de Amerikaanse lerares Sara Mosle die zij schreef naar aanleiding van het verschijnen van nieuwste boek van de 75-jarige Diane Ravitch, een vrouw die op zijn minst gezegd een opmerkelijke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Ravitch is van origine historica. Ze stond aan de wieg van het huidige Amerikaanse onderwijsbeleid dat ze inmiddels – bij nader onderzoek – soms fel bekritiseert. Lerares Sara probeert de ontwikkeling in kaart te brengen, mede aan de hand van Ravitch publicaties en handelen. ‘The Architect of School Reform who turned against it.’ Een intrigerend verhaal.

Sara blikt aan de hand van Diane’s boeken terug op de recente geschiedenis in het Amerikaanse onderwijsland. Ravitch adviseerde Bush ruim twintig jaar geleden bij de toenmalige plannen voor het onderwijsbeleid. Een beleid dat gekenmerkt werd door verandering: nationale standaarden met bijbehorende gestandaardiseerde testen; een grotere ouderkeuze voor ‘markt gedreven’ alternatieven; weinig tot geen zeggenschap voor de leraren of hun bonden, kortom wat Sahlberg GERM – Global Educational Reform Movement – heeft genoemd.

In 2010 brengt ze echter een boek uit – The Death and Life of the Great American School System: How Testing and Choice Are Undermining Education – naar aanleiding van haar onderzoek over wat er in de praktijk van de hervorming terecht is gekomen. haar resultaten wijzen op een mislukking: hoewel er enkele ‘Charter’ scholen uitstekend presteerden, bleek het overgrote deel niet beter dan traditionele openbare scholen; er kon geen toename in leerlingresultaten opgemaakt worden; het curriculum was veelal verengd tot de kernvakken welke getoetst werden aan de hand van de gestandaardiseerde testen, dit omdat de financiering van de scholen grotendeels afhankelijk is van de scores op deze testen. Maar het schokkendste was misschien nog wel dat met name kwetsbare leerlingen (leerlingen met kwetsbare achtergronden, leerlingen uit gezinnen met een lage sociaaleconomische status, leerlingen met beperkingen) hier de dupe van werden; de gemiddelde Amerikaanse leerling redde zich wel.

Mogelijk zijn dit interessante lessen waar Nederland ook iets van kan leren, zeker met het oog op de plannen voor het invoeren van een landelijke diagnostische toets aan het eind van de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Gelukkig geeft Diane in haar laatste boek – Reign of Error – naast een kritisch antwoord op huidige praktijken ook alternatieven. Duidelijk is dat bogschrijfster Sara alles met argusogen blijft volgen.

Lees hier verder.

Sara Mosle is lerares schrijven op de Philip’s Academy Charter School

Parents: It Is Time to Change the Stakes

Diane Ravitch roept ouders op om het tij in het Amerikaans onderwijs vol gestandaardiseerde toetsen te keren.  Haar beweging ‘ Change the Stakes’  krijgt veel aandacht.

Parents across the nation are taking a stand against the use of tests to measure, rate, and rank their children. Local school boards are passing resolutions against high-stakes testing. People are increasingly angry that tests are being used inappropriately in ways for which they were not designed. They are forming groups to protest. One of the best organized groups functions in New York state. It is called Change the Stakes. 

Because a Good Education Can’t Be Measured By a Test Score

Deze website is eind december 2012 in de lucht.

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie