profiel

Gert Jan Kleinpaste


Gert Jan Kleinpaste
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter
facebook
‘Dertien kinderen in een nieuwe school, die elkaar leren te verstaan en samen de ruimte delen’

30 augustus 2013

Gert Jan Kleinpaste

Na een flinke aanloop is op 12 augustus de eerste Steve JobsSchool van start gegaan in Breda. ‘Niet helemaal zoals wij graag wilden, want ons leerlingenaantal van 13 zien wij het liefst snel met drie vermenigvuldigd,’ zegt schoolleider Gertjan Kleinpaste. Maar hij en zijn team leraren weten waarvoor ze het doen.  Voor het meisje van bijna zes dat al kan lezen, rekenen en schrijven en op een andere school gewoon met maan-roos-vis aan de slag moest. Voor dat jongetje dat bedremmeld in de gang begon en vijf uur later niet van het schoolterrein weg te slepen was, omdat hij het zo naar zijn zin heeft.’  Een blog over de eerste twee weken , de onderwijsinspectie en de  ‘B3-status’. ‘Vernieuwing ontstaat zelden vanuit bestaande organisaties en bestaande belangen. Het ontstaat, omdat er ergens iemand opstaat die het anders gaat doen.’

In mijn korte openingsspeech zette ik twee zinnen centraal:

  • “Wij kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken. Maar we kunnen ze wel allemaal laten schitteren” (Omdenken)
  • “Take the first step in faith. You don’t have to see the whole staircase, just take the first step” (Marten Luther King)

Waarom deze twee zinnen? Die tweede, omdat wij een spannend avontuur zijn gestart zonder de hele trap, de gehele route al precies te kennen. Wat wij wel weten is dat ons streven, onderwijs op maat te bieden en kinderen in hun kracht te zetten, een trendbreuk is met onderwijs dat zich richt op klassen met kinderen van dezelfde leeftijd die op hetzelfde moment ongeveer hetzelfde moeten leren. Wat wij wel weten is dat wij ons anders verhouden tot die kinderen en tot hun ouders.

Die eerste zin, omdat wij in de eerste weken onze kinderen zagen schitteren. Dertien kinderen in een nieuwe school, in een gebouw dat anders is ingedeeld dan een “gewone school”, die elkaar niet kenden, werden een groep. Een groep waarin de jongste vier is en de oudste tien. Die zich met elkaar moeten verstaan en samen de ruimte delen. Kinderen die volgens de leerplichtambtenaar door hun ouders worden onttrokken aan de leerplicht, maar die bij ons lekker in hun vel zitten en zich mooi ontwikkelen.

Er is veel publiciteit geweest met betrekking tot de rimpels die de steen van “Onderwijs voor een nieuwe tijd” (o4nt) veroorzaakte in de doorgaans zo stille vijver. Maar stilstaand water wordt troebel, waar stromend water fris en helder blijft. Er moet nog veel gebeuren. Er is nog veel te ontwikkelen. Maar ik ben er van overtuigd dat wij, wanneer wij die onbekende “staircase” samen met ouders en kinderen beklimmen, op een plek komen waar leerrecht bestaat in plaats van leerplicht en waar gekeken wordt naar de specifieke behoefte van het kind in plaats van naar het vastomlijnde aanbod dat steeds meer wordt gedicteerd door Cito-normen, cognitieve eisen en waar steeds meer kinderen buiten de boot vallen.

De beweging waarvan de Steve JobSchool Breda een exponent is, is een beweging van het doen! Van opstaan en iets nieuws proberen. Vernieuwing ontstaat zelden vanuit bestaande organisaties en bestaande belangen. Het ontstaat, omdat er ergens iemand opstaat die het anders gaat doen.

Morgen staat bij ons de onderwijsinspectie op de stoep. Om met ons te bekijken of wij de “B3-status” verdienen. Alleen het begrip al, het jargon, het “wat zou het betekenen-gevoel” maakt duidelijk dat dit aan een bureau in één of ander kamertje op het ministerie is bedacht. Kort en goed: de inspectie gaat bekijken of wij ons een school mogen noemen. In mijn ogen zijn wij veel meer dan dat. Wij zijn een integraal kindcentrum voor gepersonaliseerd leren en bovenal een warme plek waar het kind zich gezien weet en zich veilig voelt. Om dat laatste verder te professionaliseren gaan wij met NIVOZ aan de slag met pedagogische tact. Want in dat veilige klimaat en het leren wat daarin mogelijk wordt, ligt onze passie.         

Gertjan Kleinpaste is kwartiermaker van de Steve JobsSchool Breda, lid van het landelijk bestuur van GroenLinks en vooral betrokken bij onderwijsvernieuwing. 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie