profiel

Rob van der Poel


robvanderpoel
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

‘Lars werd gepest op school en mijn zoon was één van de daders’ hetkind.org/?p=57027

Ongeveer 14 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Maatschap van leraren in relatie tot professionele ruimte: kansen en risico’s

15 september 2013

robvanderpoel

Zouden professionals als advocaten en tandartsen toelaten dat er een baas is die vertelt hoe ze hun werk moeten doen? Waarom doen leraren dat dan wel?  Frank Weijers roept leraren op om zich in een maatschap te verenigen en een eigen school te starten. ‘Dan zijn ze niet langer werknemers in loondienst met een takenpakket, maar ondernemende professionals die zelf, samen met hun collega’s, leiding geven aan hun school.’ In het blad ‘Van 12 tot 18’ werkt Weijers zijn gedachten verder uit. Zijn  perspectief is helder. ‘Leraren bepalen welke ondersteuning (zoals een secretaresse, een conciërge, administratief medewerkers en een bureaumanager) ze willen inhuren, zodat ze zich optimaal kunnen concentreren op hun werk als leraar.’

De huidige school vormt geen maatschap van leraren, die gezamenlijk bepalen welke ondersteuning (zoals een secretaresse, een conciërge, administratief medewerkers en een bureaumanager) ze willen inhuren zodat ze zich optimaal kunnen concentreren op hun werk als leraar. Scholen zijn precies ‘andersom’ georganiseerd: niet de professionals, maar de managers voeren de boventoon. Je ziet het in de organisatieplaatjes: bovenin staat de rector of directeur, daaronder hangen conrectoren, teamleiders en afdelingsleiders en pas helemaal onderaan komen we de leraren tegen.

Weijers pleit voor de omgekeerde weg. De managers die door de leraren worden ingehuurd zijn niet hun bazen, maar ze zijn bij de maatschap in dienst om leraren allerlei regelwerk te besparen. Zodat die zich voluit kunnen richten op het professionele werk dat ze graag en goed doen. Natuurlijk spelen er risico’s en ontstaan er nieuwe vragen. Frank Weijers brengt ze in kaart.

Lees verder in het artikel in het blad ‘Van12tot18‘ – vakblad voor Voortgezet onderwijs , waarop u zich ook kunt abonneren.

 

Frank Weijers heeft ruim dertig jaar ervaring in het onderwijs als adviseur, opleider, coach en (interim-)leidinggevende. Hij werkt vanuit zijn eigen bureau,  Daarnaast is hij als opleider verbonden aan de Master of Educational Management van de NSO (Nederlandse School voor Onderwijsmanagement).

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie