profiel

Gert Jan Kleinpaste


Gert Jan Kleinpaste
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

Streven naar volwassenheid: ‘Waar voel ik een grens bij het oplossen, voorzeggen, begeleiden, spiegelen en v hetkind.org/?p=60766

Ongeveer 8 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
‘Ook ons hoofd zit vol leerlijnen, maar wij moedigen vooral nieuwsgierigheid aan’

19 september 2013

Gert Jan Kleinpaste


Het is een hele opgave om ieder kind te laten leren op de manier die het best bij hem of haar past. Zoeken naar de specifieke interesses, de prettigste manier om te leren en te werken. ‘Soms is dat lastig,’ schrijft Gertjan Kleinpaste, in Breda gestart met een nieuwe (iPad-)school. ‘Want ook ons hoofd zit namelijk vol leerlijnen en de verleiding is groot het aanbod te baseren op deze leerlijnen.’ Negen van de tien keer gaat de discussie daarover. Maar eigenlijk wil Kleinpaste het woord leerlijn niet meer horen. ‘Wij bouwen kastelen, bakken brood en maken boter. Wij moedigen nieuwsgierigheid aan; dat is immers de basis van een leven lang leren.’

hoe jij het beste leertdezeVandaag had ik bezoek. Een mevrouw vanuit het openbaar onderwijs Curacao, die veel belangstelling heeft voor het concept dat wij in Breda vormgeven. Zij liep nieuwsgierig rond in ons schoolgebouw en ik liet haar het rekenatelier en het taalatelier zien. In dat laatste atelier zat een aantal kinderen te werken.

Eén keek even op van zijn iPad en zei: “Is dit de juffrouw Spaans?”
De dame uit Curacao keek vragend en zei aarzelend: “Spaans?”
“Ja”, zei ik, “morgen komt er iemand Spaanse les geven voor een aantal kinderen die dat graag wil. Nee, dit is niet de juffrouw Spaans. Deze mevrouw komt uit Curacao en wil graag onze school zien.”

Eén van de andere kinderen stapte op haar af en begon een gezellig gesprekje in het Engels. Zij antwoordde geamuseerd. Het kind schakelde over op Nederlands en vroeg: “Wilt u mijn mindmap zien?” Mijn gast antwoordde bevestigend en was oprecht verbaasd over de prachtige mindmap over Vincent van Gogh, die dit kind gemaakt had,omdat hij zo gegrepen was door het nieuws over de vondst van een nog onbekend werk van deze schilder.

Kinderen leren vlug en snel en met bijzonder veel plezier als zij bezig zijn met onderwerpen waar hun hart ligt. Natuurlijk, wij bieden taal en rekenen aan en voldoen aan de kerndoelen. Maar we proberen vooral te kijken naar ieder individueel kind en hoe dat het beste leert. Daarover praten wij met ouders en kinderen.

Soms is dat lastig. Ook ons hoofd zit vol leerlijnen en de verleiding is groot het aanbod te baseren op deze leerlijnen. Alles moet immers aan bod komen en die expertise ligt besloten in leerlijnen en methodes. Toch moeten wij ervoor waken niet in die valkuil te stappen. We moeten blijven kijken naar het kind en erop vertrouwen dat in zijn of haar leerbehoefte alles langskomt wat bijdraagt aan de kerndoelen en in acht jaar tijd leidt tot een volledig aanbod aan basiskennis. Met een enorme meerwaarde, doordat het kind leert met plezier en weet hoe het eigen leerproces werkt. In dat proces helpt de samenwerking tussen onze leerlingen, de aandacht voor de 21st century skills en de voortdurende bevestiging dat het kind de goede keuzes maakt.

Er komen veel onderwijsmensen bij ons op bezoek. Vanuit de Pabo’s bellen studenten die ons concept willen zien en willen weten hoe dat werkt. Steevast gaat een deel van de discussie over het bewaken van leerlijnen en de controle op het leren. Eigenlijk wil ik het woord leerlijn niet meer horen. Laten wij het hebben over ontwikkelingskansen, over het aanwakkeren van belangstelling, over de twinkeling in de ogen van onze leerlingen als ze met hun eigen projecten bezig zijn. Die overigens lang niet allemaal op een iPad vorm krijgen. Wij bouwen kastelen, bakken brood en maken boter. Wij moedigen nieuwsgierigheid aan; dat is immers de basis van een leven lang leren.

Gertjan Kleinpaste is kwartiermaker van de Steve JobsSchool Breda, lid van het landelijk bestuur van GroenLinks en vooral betrokken bij onderwijsvernieuwing.

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie