profiel

Gabrielle Jurriaans


Gabrielle Jurriaans
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

We gaan het begrip 'volwassenheid' verder verkennen, zie ook nivoz-jaarthema en jaarprogramma: nivoz.nl/lezingen/jaart… twitter.com/nivoz/status/9…

Ongeveer een uur geleden op hetkind's Twitter via Twitter for iPhone

facebook
Column over school en opvoeding: ‘Streven naar maatwerk is handelen vanuit gevoel’

30 september 2013

Gabrielle Jurriaans

School en ouders hebben eenzelfde missie: bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Ze hebben weliswaar een andere rol, maar die binding maakt dat onderwijs en opvoeden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Als moeder van twee zoons is Gabrielle Jurriaans dagelijks bezig met opvoeden. Zij vraagt zich af waar de opvoedingsverantwoordelijkheid van de school begint en eindigt. Maar zijn die grenzen wel aan te geven? Zij concludeert dat ieder kind maatwerk nodig heeft. En dat kan niet anders dan een gezamenlijk streven zijn. Van ouders én van school. Deze bijdrage is afkomstig van kiind.nl

opvoedbemoeienisschool

Mijn zoon komt thuis van school: hij heeft een placemat gekregen waar zijn naam op is ingevuld. Het is een margarinediploma. Jawel, mijn zoon is in staat een boterham met margarine te besmeren. Dat is niet zo heel bijzonder als je drie jaar bent. Wel opmerkelijk is dat school mij als opvoeder op die manier in de wielen rijdt. Dat zit namelijk zo: ik vind margarine niet heel gezond. Wij eten thuis echte boter. Als ik de lijst van ingrediënten in margarine zie, word ik niet vrolijk. Daarbij vind ik een diploma voor iets normaals als een broodje smeren net zoiets als applaus krijgen omdat je de vuilnis buiten zet. Nogal onzinnig.

Opvoeding op school

Toch begeeft school zich langzamerhand op het terrein van de opvoeding. Steeds vaker gaan leraren op opvoedcursus of leren zij signalen te herkennen van mishandeling of misbruik. Het vak leraar raakt meer en meer uitgekleed en tegelijkertijd neemt vroegsignalering en opvoed-ondersteuning een grotere plek in. Daar is wel een reden voor: in iedere klas zit wel een kind dat thuis mishandeld of verwaarloosd wordt. Leraren krijgen met moeilijkere gevallen te maken en een steeds breder en veelomvattender takenpakket. Ook vanuit ouders is er de vraag om hulp bij het opvoeden van hun kinderen. En daar probeert de overheid gehoor aan te geven.

Niet voor elk kind

Maar nu komen we een probleem tegen, want in die schoolklas met dat ene ongelukkige kind, zitten twintig, dertig andere kinderen waar weinig tot niets mee aan de hand is. Kinderen die het meestal best leuk hebben thuis. Zijn die ook gebaat bij die extra hulp? Slaan we niet de plank volledig mis door steeds maar weer in te zetten op eenheidsworst? Laten we ook niet vergeten dat de roep om extra ondersteuning bij de opvoeding dus vooral van de ouders zelf afkomt. Niet alleen hebben ouders het drukker en komt een deel van de opvoeding bij crèche of school te liggen, ouders lijken ook onzekerder dan ooit.

Prestatiedrang

Dat is niet zo gek: als het mislukt in de opvoeding komt dat op het conto van de ouders terecht. Gaat Pietje of Marietje lekker, dan hoor je daar niemand over, maar zijn er problemen, dan ben je als ouder schuldig. Daarbij is de prestatiedrang in onze maatschappij en ons verlangen naar een optimale graad van levensgeluk zo hoog, dat ouders en kinderen grotere druk ervaren. En vergeet vooral die arme leraar niet. Die moet ondertussen aan al die eisen voldoen: van ouders, de overheid, het schoolbestuur. Leraren zitten ingeklemd en moeten hun vak op de vierkante centimeter uitvoeren.

Lees verder.

Gabrielle Jurriaans is eindredacteur van kiind, moeder van twee zoons en schrijft met een focus op empathisch ouderschap

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie