profiel

Reinier Bos


Reinier
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

Er kan nog gestemd worden voor onderwijsfilm van 2017 - zie op de website hetkind.org Wel met argumentatie en onderbouwing... twitter.com/kinderenjufkie…

Ongeveer 2 minuten geleden op hetkind's Twitter via Twitter for iPhone

facebook
Teachers4Teachers: ‘Hoe blanco kun je als leraar/schoolleider zijn en gewoon starten?’

1 oktober 2013

Reinier

Reinier Bos is schoolleider in Haarlem en vorige week naar Kenia afgereisd ten behoeve van het Teachers4Teachers project. Hij is deel van een groep Nederlandse leraren en directeuren die door collega’s in Kenia zijn uitgenodigd om deel te nemen aan workshops. De Keniaanse crew bepaalt  welke thema’s aan de orde komen. Bos – werkzaam in het cluster3-onderwijs – blogt over zijhn eerste ervaringen en wordt geraakt door de zin op de buitenmuur van een primary school in Ukunda: Disability is not inability. ‘Treffend, omdat het wat met me doet. Vanuit het perspectief van de school voor speciaal onderwijs waar ik zelf leiding aan mag geven. Nog méér gaat het echter over mezelf tijdens deze reis.’ Lees zijn verhaal.

afrika_500_375_100

Ik ben het aangegaan. Heb me laten verleiden mee te gaan met Teachers4Teachers, totaal onwetend over wat me te wachten stond. Natuurlijk was daar de introductiedag in Amsterdam. Maar eenmaal hier realiseer ik me dat ik weer vanaf nul moet starten. Mijn aannames over onderwijs mogen overboord, mijn ideeën over passend onderwijs, OC&W en het bestuursakkoord PO zijn niets waard hier. En dus hou ik me vast aan mijn voornemen om me te gaan verbazen. Als een 4-jarig kind dat zijn eerste stappen in de school zet. Vol verwondering door de wereld stappend.

Dat begon direct tijdens onze eerste dag hier. De Kirudi primary school bezochten we als eerste ontmoeting met het onderwijs in Ukunda. Grote groepen kwamen bijeen in lokalen waar niet voor iedereen een houten bankje beschikbaar was. Ook hier zijn leerkrachten wel eens ziek of moet er iemand naar een uitvaart. De kinderopvang is simpel: schik in en kom erbij. Groepsgrootte is niet belangrijk, dus met 60 in een klas kan ook. De lessen zijn iets minder interactief, dat wel. De juf zegt voor en de klas zegt na. Liefst drie keer. Deze manier van lesgeven werd veel gehanteerd.

De vrijdagmiddag benutten we volop met het voorbereiden van workshops. Met het doel de headteachers steviger in het zadel te zetten als onderwijskundig leider van hun organisatie, in plaats van zich te beperken tot faciliterend, financieel en administratief leider, bereidden we twee dagen voor. Onderwijskundig leiderschap verbeteren door coaching on the job toe te passen. Bijzonder om dit samen voor te bereiden met een Keniaanse collega en een eigen collega die ik zelf ook nog maar net leer kennen. Hoe blanco kun je zijn en starten?

Het maakt mijn denkwerk ingewikkeld en tegelijkertijd heel nieuwsgierig. Uitgangspunt van voelen is: hoe kom ik van inability naar abilty? En daarnaast een rotsvast vertrouwen dat het wel goed zal komen; leerzaam en mooi zal worden.

Inmiddels zit de zaterdag erop. We zijn als nieuwkomers in het diepe gegooid zonder A-diploma en toch zijn we al watertrappelend blijven drijven en hebben we zelfs weer vooruit kunnen zwemmen.
De eerste workshopdag betekende voor mij dat ik op pad ging met Nel en de eerste ontmoeting met Juliana. Samen aan de slag werd een bijzondere ervaring. Met vier kernpunten van Teachers4Teachers een dag vullen door van niets iets te maken. En dat dat dan nog lukt ook! To meet, to connect, to learn. Het zat er allemaal in!

Spreken en handelen over educational leadership by coaching on the job is goed besproken met elkaar. Ik heb me daarbij echt kunnen verwonderen als dat 4-jarige kind. Met respect heb ik gekeken naar de deelnamebereidheid van zeventien headteachers die tijdens hun weekend willen groeien, leren en delen. Dat heb ik zelf ook gedaan en ik ben er dankbaar voor.

Van disability naar een beetje van abilty. De eerste stappen zijn gezet. Op naar de volgende!

(wordt vervolgd)

Reinier Bos is schoolleider op de dr. A. van Voorthuisenschool in Haarlem (SO/VSO-cluster 3 -school). Met Edwin Borger – een tweede schoolleider – blogt hij over actuele onderwijszaken en ervaringen.  Op de website Zicht op wat mij drijft lees je meer conversaties.

teachers4teachtersTeachers4Teachers

Teachers4Teachers is een organisatie van vrijwilligers met als doel de onderwijsontwikkeling in Kenia te bevorderen. Wij brengen onderwijsgevenden uit Nederland en Kenia met elkaar in contact. Wij werken samen met ongeveer 320 scholen in Kenia in de kustprovincie ten zuiden van Mombasa.

Wij organiseren twee keer per jaar een reis naar Kenia voor leraren en basisschool directeuren uit Nederland. Wij nodigen hun collega’s in Kenia uit om samen met hen deel te nemen aan workshops. De directeuren en leerkrachten in Kenia bepalen welke thema’s tijdens deze workshops aan de orde komen. Daarnaast is er een schoolleaders course gestart en financieren wij de helft van de opleiding voor vrouwen die kleuterleidster willen worden.

In Kenia werken wij nauw samen met de Keniaanse overheid die ons programma heeft opgenomen in het Keniaanse onderwijsprogramma. In Nederland werken wij samen met een aantal schoolbesturen dat ons werk in Kenia financieel en met personele inzet ondersteunt.

——

Bij gelegenheid van het 10 jarig bestaan van Teachers4Teachers hebben we onze directeur in Kenia, Francis Nzai, uitgenodigd om naar Nederland te komen om kennis te maken met ons land en ons onderwijs. Hij was hier van 19 tot en met 31 augustus.

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie