profiel

Luc Stevens


Luc Stevens
Bekijk mijn profiel

twitter

Over zelfregulatie: ‘Ga niet af op de gesprekstechnieken die we in het onderwijs kennen, maar laat het kind aan het hetkind.org/?p=64512

Gisteren op NIVOZ-platform hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Ook zorgen bij lancering van Superschool: ‘Essentiële vragen zijn nog onbeantwoord’

3 oktober 2013

Luc Stevens

Luc Stevens las maandag een artikel in Trouw met schooldirecteur Eric van ’t Zelfde, wiens initiatief om in de Rotterdamse wijk Charlois een ‘Superschool’ te beginnen nog dezelfde avond in een tv-uitzending van Tegenlicht miljoenen kijkers trok.  Van ’t Zelfde – vrijdagavond te gast op een debatavond in De Balie  – zegt de onderwijskansen van zijn kinderen sterk te kunnen verbeteren. Een prijzenswaardig doel, zegt emeritus hoogleraar orthopedagogiek Stevens. ‘Maar het interview geeft mij meer zorg dan opluchting en niet alleen om het sterk retorische karakter van de gedane uitspraken. Essentiële vragen zijn nog onbeantwoord.’ In deze bijdrage zet hij deze vragen op een rij.

TL_SS Erik telefoon kampBelangrijke elementen van het initiatief, zoals deze naar voren komen in het interview zijn:

  • een schoolstart op twee jarige leeftijd,
  • de koppeling van basis en voortgezet onderwijs,
  • een 38 urige schoolweek.

Men mag het met de initiatiefnemer eens zijn als hij zegt dat de inrichting van het Nederlands onderwijs ongeschikt is om aan de ambities van de overheid te voldoen en om de jeugd echt goed op weg te helpen. Maar het interview geeft mij meer zorg dan opluchting en niet alleen om het sterk retorische karakter van de gedane uitspraken. Essentiële vragen blijven onbeantwoord, zoals:

  • Wat is er inhoudelijk veranderd: hoe anders ziet het onderwijsproces er uit? In hoeverre wordt bijvoorbeeld in taalonderwijs nog sterk geprogrammeerd gewerkt (het drill and practice principe met resultaten op korte en niet op lange termijn)?
  • Wat is de visie van de initiatiefnemer op ontwikkeling en leren van kinderen en wat is zijn pedagogische antwoord?
  • Hoe inclusief en blijvend kansrijk is het onderwijs onder leiding van de initiatiefnemer? Wordt er geselecteerd/verwijderd/verwezen en hoe?
  • Wat wordt bedoeld met “onze excellente leraren”? Is een leraar die de 17e van de maand al blut is en daar in zijn werk last van heeft wel een goede leraar?
  • Hoe betrekt de initiatiefnemer de ouders bij het onderwijs aan hun kinderen, een bekende en wezenlijke vraag als we spreken over onderwijsachterstanden?

De antwoorden op deze en dergelijke vragen kunnen duidelijk maken of we hier inderdaad te doen hebben met een bijdrage aan een nodige revolutie (sic!) in ons onderwijs.

Luc Stevens is founding father van het NIVOZ, dat op zijn beurt weer initiatiefnemer is van hetkind.org

De Balie Leert

Wie door wil praten over de toekomst van onderwijs kan op vrijdagavond 4 oktober terecht in De Balie. Eric van ’t Zelfde is hier één van de sprekers tijdens de avond De Balie Leert onder leiding van Felix Rottenberg.

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie