profiel

David van der Kooij


David van der Kooij
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

Streven naar volwassenheid: ‘Waar voel ik een grens bij het oplossen, voorzeggen, begeleiden, spiegelen en v hetkind.org/?p=60766

Ongeveer 8 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Nieuwsgierigheid als sleutelwoord van de creatieve leerkracht

6 oktober 2013

David van der Kooij

Verbindingen maken, vernieuwing toelaten, autonomie, betrokkenheid stimuleren en nieuwsgierigheid blijken uit onderzoek de pijlers van een creatief leerklimaat. Over het laatste, nieuwsgierigheid, wijdt Creatief Denken in Onderwijs (CDO) onderstaand artikel en hun nieuwsbrief. Lees mee wat David van der Kooij vond op zijn zoektocht naar de plek van nieuwsgierigheid in onderwijs. ‘Als leraar help je de leerling nieuwsgierig te zijn en ook te blijven, dingen niet op het eerste gezicht te verwerpen als “oninteressant”.’

Creatief Denken in Onderwijs is een groeiend netwerk van leraren die creativiteit in het onderwijs belangrijk vinden. download (3)

Creative Teaching for Tommorow

In het onderzoeksrapport Creative Teaching for Tomorrow werd onderzocht hoe men ‘a creative state of mind’ zou kunnen stimuleren en koesteren. Het is gebaseerd op een veldonderzoek geleid door Teresa Cremin, dat in 2009 gehouden werd op een aantal Britse primary schools. Doel van het onderzoek was om te kijken wat creatieve leerkrachten, creatief maakt.

Daartoe werden een aantal leerkrachten geselecteerd die al als creatief te boek stonden en die actief en effectief met creativiteit in de klas aan de slag waren. De vraag: “Hoe doen ze dat toch?” Het rapport is de moeite van het lezen waard, staat bomvol observaties en best practices. Uiteindelijk concludeert Cremin dat het creatieve leerklimaat – ‘creative practice’ – rust op vier pijlers: Verbindingen maken, Vernieuwing toelaten, Autonomie en betrokkenheid stimuleren en als eerste noemt ze Nieuwsgierigheid. Een creatieve leerkracht – samengevat – heeft een nieuwsgierige houding en straalt dat uit, maakt in de lessen veel gebruik van vragen stellen en moedigt experimenteren aan, dat betekent ook risico’s durven nemen en het belang zien van leren van fouten; fauwten maken mach (Cremin, T., Barnes, J., Scoffham, S. (2009) Creative Teaching for Tomorrow, Deal, Kent: Future Creative CIC.)

Wisselwerking leraar-leerling centraal

Wat je in de bijdragen in deze nieuwsbrief leest is dat boven alles wisselwerking centraal staat; de wisselwerking tussen de nieuwsgierige leerling en het object van interesse, de wisselwerking tussen leraar en leerling. Zowel leraar als leerling als rolmodel; zij nemen elkaar nieuwsgierig waar. De verbinding tussen de leerling en de lesstof ontstaat door interesse of nieuwsgierigheid, door dat laatste kan de interesse groeien, of niet natuurlijk, “geef mij maar wat anders”. Maar is er niet meer? Als leraar help je de leerling nieuwsgierig te zijn en ook te blijven, dingen niet op het eerste gezicht te verwerpen als “oninteressant”.

Nieuwsgierigheid is de basis van leren, van wetenschap, van interesse in andere en nieuwe dingen, van creativiteit. Maar wat is het nu eigenlijk precíes? Een korte scan van internet leert snel dat ik niet de enige ben die zich dat afvraagt. Het werkt het? Wat kun je ermee? Kun je het stimuleren? En onvermijdelijk: Kun je het meten? Die vragen ga ik in deze bijdrage niet uitvoerig beantwoorden, als ik het al zou kunnen. Genoeg stof om toekomstige bijdragen mee te voeden. Ik geeft hier een paar doorkijkjes die tegen ben gekomen op de elektronische snelweg en in de boekenkast, waarvan ik hoop dat die je nieuwsgierigheid prikkelen.

Het nut van Nutteloos Onderzoek

Een heerlijk boek met columns van Robbert Dijkgraaf. Driehonderd pagina’s met observaties, wetenswaardigheden en nieuwsgierigheid. Dijkgraaf vraagt zich af “Wat is de kortste weg van A naar B, als je niet weet wat B is of waar het ligt?”, en nog veel meer.

Veel ontdekkingen in de wetenschap werden gedaan door triviale alledaagse observaties niet links te laten liggen, maar door er de vraag bij te stellen “Hee, hoe zit dat?” “Je laat een briefje van 50 euro toch ook niet op straat liggen” schrijft hij in het hoofdstuk Tien regels voor succes in de wetenschap. Een aanrader voor op het nachtkastje.

Lees verder.

Creatief Denken in Onderwijs is een groeiend netwerk van leraren die creatieve ontwikkeling duurzaam in het onderwijs willen verankeren. Door kennis en ervaring te delen en door te doen!

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie