profiel

Gert Jan Kleinpaste


Gert Jan Kleinpaste
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

De wondervraag: ‘Stel dat… morgen alles anders is’ hetkind.org/?p=50208

Ongeveer 8 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Doorlopende leerlijnen? ‘Laten we onze kinderen vertrouwen, prikkelen en vooral het leerproces levensecht maken!’

8 oktober 2013

Gert Jan Kleinpaste

Gertjan Kleinpaste , schoolleider van de Steve JobsSchool in Breda, nam al na acht weken met zijn team afscheid van juf Irene. ‘Zij vertrekt, omdat het leren zoals dat in onze school gebeurt haar niet de voldoening geeft, die zij zoekt. Ze legt voor zichzelf de lat erg hoog en was ongerust over het ontbreken van ‘doorlopende leerlijnen’. Het thema houdt het team sindsdien bezig. In dit blog kenschetst hij de dilemma’s, de keuzes en de vertrekpunten van goed onderwijs. ‘Laten we onze kinderen vertrouwen, prikkelen en vooral het leerproces levensecht maken!’

dooropendeWij zijn nu acht weken onderweg. In een school, waarin kinderen met hun ouders veel invloed hebben op het programma en op wat er geleerd wordt. Kort door de bocht gezegd, gaan ouders en kinderen over het ‘WAT’ en gaat de school over het ‘HOE’. Onze ambitie is dat kinderen levensecht leren, dat zij leren voor het leven. Dat hun leren betekenisvol is en bijdraagt aan de ontwikkeling van alle vaardigheden (21st century skills) die nodig zijn om hen voor te bereiden op de wereld van morgen.

Alle projecten, taal- en rekenactiviteiten zijn kralen van een ketting die zij op onze school, in de jaren dat zij er onderwijs genieten, rijgen. Die ketting vormt de individuele doorlopende leerlijn. Want laten we eerlijk zijn, een ‘doorlopende leerlijn’ is een construct van een nu dominante stroming in ons onderwijs die denkt dat wij ons met een strak omlijnd cognitief aanbod en frequent toetsen verzekeren van een goede leeropbrengst. Ons basisonderwijs is uitgeleverd aan het Cito, een commerciële toetsfabriek met een invloedrijke lobby. Een monopolist en daarmee de wegberijder van iets dat sterk op een staatscurriculum gaat lijken.

Wij zijn nu acht weken onderweg op onze particuliere school. Wij bieden kinderen ruimte om hun vanuit hun eigen belangstelling te leren. Natuurlijk begeleiden we dat. Prikkelen wij verwondering en nieuwsgierigheid. Stellen we aanvullende en aanpalende vragen en proberen wij het leerproces levensecht te maken. Natuurlijk wordt er daarnaast veel gedaan met rekenen en taal. Maar weten wij nu al hoe onze kinderen staan ten opzichte van leeftijdsgenootjes of ten opzichte een in een methode omschreven leerlijn staan? Nee, dat weten wij niet.

Is dat erg? Er zijn onderwijsmensen die dat erg vinden. Er zijn er gelukkig ook, die met ons de mening delen dat een kind intrinsiek gemotiveerd en vanuit belangstelling voor de wereld (het eigen huis, de straat, de buurt, de wijk, de stad of het dorp, de regio, het land, het continent) tot leren komt en alle kerndoelen zal aanraken, ontmoeten en zich eigen maken die het nodig heeft om zelfbewust de volgende levensfase in te stappen. Tijdens TEDx Kopenhagen (2012) was er een prachtige speech van Jerry Michalski: “What if we trusted you”.

Ik denk dat daar de kern ligt: Laten we onze kinderen vertrouwen.

Het onderwijs, niet alleen in Nederland, worstelt met de vraag hoe onderwijs meer op maat toegesneden kan worden. Hoe het beter aan persoonlijke doelen kan beantwoorden. Onze school trekt buiten Nederland volop de aandacht. Gisteren nog een delegatie uit Brazilië, binnenkort verzorg ik lezingen en workshops in Luxemburg en Italië. Er wordt wereldwijd gezocht naar de vraag hoe wij kinderen het best voorbereiden op de wereld van morgen. Het is mijn stellige overtuiging dat dit niet lukt door kinderen een steeds strakker voorgeprogrammeerd aanbod door de strot te duwen en dat nauwgezet te meten. De oplossing ligt er in hen te vertrouwen en tot betekenisvol leren te komen.

In onze school leidt dat tot pareltjes. De ketting die kinderen rijgen wordt ineens een parelsnoer. Wij zien mooie mindmaps, prachtige presentaties over onderwerpen die zelf bedacht zijn. Waar kinderen passie bij voelen. Onderwerpen die hen raken. Een presentatie over leukemie, over motoren, over poep of over het heelal.

Bovenal gaat het om ruimte om zichzelf te zijn. Dat blijft ons motiveren, inspireren en stimuleren.

Gertjan Kleinpaste is schoolleider van de Steve JobsSchool Breda, lid van het landelijk bestuur van GroenLinks en betrokken bij onderwijsvernieuwing.  

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie