profiel

Tijn Nuyens


Tijn Nuyens
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

Er kan nog gestemd worden voor onderwijsfilm van 2017 - zie op de website hetkind.org Wel met argumentatie en onderbouwing... twitter.com/kinderenjufkie…

28 seconden geleden op hetkind's Twitter via Twitter for iPhone

facebook
Educatieve diners: boeiende sprekers, verdiepende thema’s en een fijne maaltijd

13 oktober 2013

Tijn Nuyens

NTO Effekt organiseert dit schooljaar acht Educatieve Diners, waarvan twee al hebben plaatsgevonden. Het hoofdingrediënt van elk diner is een boeiende spreker die in het kader van een inspirerend thema spreekt. Daarna is er gelegenheid om een heerlijke maaltijd te nuttigen. Er hebben dit schooljaar al twee diners plaatsgevonden. Thema’s als ‘het kind centraal’ en ‘de mindful teacher’ staan nog op stapel om besproken te worden. Op 29 oktober (Sonja de Lange) en 26 november (Marcel van Herpen) is er nog plaats aan tafe;. Lees verder voor meer informatie. 

NTO-EFFEKT_LOGO_2010 (1)Programma voor schooljaar 2013-2014

  • 29 oktober 2013 – Sonja de Lange: Constructief samenwerken met ouders’
  • 26 november 2013 – Marcel van Herpen: ‘Pedagogisch Leiderschap’
  • 14 januari 2014 – Ellen Emonds: ‘Pedagogische Tact’
  • 11 maart 2014 – Marianne Soeters:’The mindful teacher, tijd hebben voor aandacht’
  • 8 april 2014 – Peter Pijl : ‘De hersenvriendelijke klas’
  • 27 mei 2014 – Corrine Bleecke: ‘Human dynamics: het kind centraal, leren van kinderen uit je groep’

Tijden

Inloop vanaf 16.00 uur
Lezing vanaf 16.30 uur
Vragen aan de spreker 17.45 uur
Diner 18.00 tot 19.30 uur

Meer informatie achter deze link en via

Tijn Nuyens t.nuyens@nto-efekt.nl of 06-55138666

Eerstvolgende sprekers:

Sonja de Lange op 29 oktober

Sonja is onderwijsspecialist bij NTO-Effekt. Zij wordt landelijk  gezien als een autoriteit op het gebied van handelingsgericht werken. Zij is mede-auteur van het boek Handelingsgericht werken; Een handreiking voor het schoolteam. Haar expertise ligt op alle niveaus van de schoolorganisatie.

Een constructieve samenwerking tussen school en ouders doet het sociaal-emotioneel functioneren, de werkhouding en de schoolprestaties van leerlingen toenemen (Marzano, 2007). Leerkrachten hebben dagelijks met ouders te maken; ze zijn een belangrijke partner in het realiseren van een afgestemde leeromgeving voor kinderen. De ouders/ verzorgers, het kind en jij als leerkracht (jullie als school) vormen een onlosmakelijke driehoek. Hoe sterker deze driehoek, hoe beter de ontwikkeling van het kind kan worden gewaarborgd. Op allerlei verschillende manieren is er contact met ouders. Het is van belang deze verschillende manieren te herkennen en benutten in het zoeken naar een passend onderwijsaanbod en begeleiding van het kind.

Constructief samenwerken:
Het is van belang ouders vroegtijdig actief te betrekken bij de manier waarop het onderwijs voor hun kind wordt ingevuld. In deze lezing zal, mede aan de hand van eigen casuïstiek, worden nagegaan hoe je deze samenwerking zo goed mogelijk kunt vormgeven. We bespreken ideeën hoe de samenwerking zo te construeren dat er sprake is van krachtig partnership tussen school en ouders. Persoonlijk contact tussen de leerkracht en de ouders is hierbij cruciaal. Kinderen gaan hierdoor met meer plezier naar school. Het is gunstig voor het werkplezier van
leerkrachten en het vertrouwen van ouders in de school.

———————————————————

Marcel van Herpen op 26 november

Pedagogisch leiderschap t.b.v. ‘pedagogisch tact’ 

Omgaan met leerlingen is een aaneenschakeling van ‘pedagogische ogenblikken’, waarin de leraar in een split second een beslissing moet nemen. Ze moet onmiddellijk weten wat te doen of juist níet te doen. Dit gevoelsmatig weten wat te doen, ook in de ogen van de kinderen, noemen we ‘pedagogische tact’. De leraar zelf is het belangrijkste instrument.

Omgaan met leraren is een aaneenschakeling van ‘spilt second interventies’. Leidinggevenden moeten leraren in staat stellen om met ‘pedagogisch tact te reageren’. Dat noemen we ‘pedagogisch leiderschap’. De leidinggevende zelf is het belangrijkste instrument.

In een interactieve inleiding zal Marcel van Herpen spreken over het fenomeen ‘pedagogisch leiderschap’. Niet om toe te werken naar vooraf opgelegde concepten, maar om vanuit elke situatie kansen te creëren om het geluk en de ontwikkelingskansen te vergroten.

Van Herpen heeft een beeldende presentatie met heldere inzichten over het Nederlandse en internationale onderwijs. Hij laat veranderingskansen ervaren en gebruikt metaforen die de genormeerde praktijk overstijgen.

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie