profiel

Nickel van der Vorm


Nickel van der Vorm
Bekijk mijn profiel

twitter

De uitgangspunten van school zijn pas echt van betekenis als de kinderen in hun gedrag én in hun verhalen hetkind.org/?p=51883

Ongeveer 14 uur geleden op NIVOZ-platform hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Drie risicogebieden volgens Onderwijsraad: ‘Te weinig visie, onvoldoende ruimte en te hoge prestatiedruk’

7 november 2013

Nickel van der Vorm

‘Juist omdat alles ingewikkelder wordt, mag je hoge eisen stellen aan de professionaliteit van leraren.’ Het is één van de drie uitdagingen voor het onderwijs, zo staat geschreven in de derde Stand van educatief Nederland, een periodieke rapportage van de Onderwijsraad. Voorzitter Geert ten Dam sprak in De Balie in Amsterdam ook over de drie risicogebieden. ‘Er is te weinig visie, onvoldoende ruimte voor vernieuwing en te veel prestatiedruk op leerlingen.’

geert_ten_dam_2_web

De Onderwijsraad beschrijft in Stand van educatief Nederland 2013: Een smalle kijk op onderwijskwaliteit drie uitdagingen voor het Nederlandse onderwijs:

Allereerst is er te weinig visie op wat het onderwijs leerlingen en studenten moet bijbrengen. In de afgelopen periode was de aandacht eenzijdig gericht op meetbare doelen, in het bijzonder op het verhogen van taal- en rekenprestaties. Veel minder beleidsaandacht was er voor het bredere vakkenaanbod, algemene vorming en beroepspraktijkvorming.

Ten tweede hebben scholen – door prestatieverhogende maatregelen – onvoldoende ruimte om accenten te leggen in hun onderwijsaanbod of om te vernieuwen.

Tot slot staat de eigenwaarde van leerlingen die niet goed presteren op basisvaardigheden, onder druk. Het vroege keuzemoment voor vmbo, havo of vwo accentueerde al cognitieve verschillen tussen jongeren van verschillende sociale achtergronden, doordat afkomst nog steeds een rol speelt bij schoolkeuze. Door de toename van categorale klassen dreigen nu ook de sociale verschillen groter te worden. Om deze risico’s te verkleinen, formuleert de Onderwijsraad drie uitdagingen voor het onderwijsbeleid.’

Lees hier de samenvatting van De stand van educatief Nederland 2013 of de integrale tekst.

Na de inleiding van Geert ten Dam participeerden de volgende mensen in het debat:

Cordula Rooijendijk  (leraar basisonderwijs, lid programmaraad beleidsonderzoek NR),
Pieter Hilhorst  (wethouder onderwijs Amsterdam),
Ad Verbrugge  (filosoof en voorzitter Beter Onderwijs Nederland) en
Michel Rog  (Tweede Kamerlid, CDA)

Video van debatavond: maandag 4 november 2013

Is het Nederlandse onderwijs klaar voor de toekomst?’

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie