profiel

Rob van der Poel


robvanderpoel
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

Er kan nog gestemd worden voor onderwijsfilm van 2017 - zie op de website hetkind.org Wel met argumentatie en onderbouwing... twitter.com/kinderenjufkie…

Ongeveer 2 minuten geleden op hetkind's Twitter via Twitter for iPhone

facebook
‘Democratie aangetast door recht, zonder verplichting van medeverantwoordelijkheid’

9 november 2013

robvanderpoel

Paul de Blot – 89 jaar en hoogleraar Business Spiritualiteit op Nyenrode – heeft een trouwe, inmiddels zeer grote schare volgers. Zijn blogs en verhalen zetten aan tot nadenken, zorgen voor verdieping en leiden naar verantwoordelijkheid en verbondenheid. Zijn laatste blog heeft als titel Democratie als zingeving. ‘Onze oude democratie is aangetast door het recht van medezeggenschap, zonder de verplichting van medeverantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken. In de moderne democratie gaat het om de zinvraag van ons bestaan, van onze natuur, van onze jeugd, van onze oudere mensen.’ 

pauldeblotlogoDemocratie wordt als de hoogst ontwikkelde staatsvorm gezien. Een moderne staat wordt getoetst op zijn democratisch gehalte en de mate waarin het volk inspraak heeft. Ontwikkelingslanden komen alleen in aanmerking voor ontwikkelingshulp als ze een democratisch staatsvorm hebben.

Democratie is een mooi ideaal dat in de praktijk, zelfs in de moderne staten, moeilijk hanteerbaar blijkt te zijn. De medezeggenschap ontaardt gemakkelijk in een strijd van partijbelangen en het recht tot blokkeren. In de meest democratisch ontwikkelde staten zien we hoe het democratisch gezag is aangetast door hebzucht en macht.

Het bestuur van de Verenigde Staten wordt lamgelegd door een politieke strijd om de macht. België heeft een jaar lang zonder regering moeten leven. In Italië lijkt democratie meer op een tragedie en in Griekenland loopt de democratie eveneens vast. Nederland is niet achtergebleven, want de partijstrijd lijkt bijna onoplosbaar.

Plato voorzag het gevaar dat democratie op anarchie kan uitlopen, omdat iedereen het recht van medezeggenschap opeist, een bron van misbruik en amateurisme. Daardoor ontaardt democratie gemakkelijk in een machtsstrijd. Het ideaal is dat de burgers zich medeverantwoordelijk voelen voor het beleid, maar dit ideaal wordt gemakkelijk aangetast.

De aantasting ontstaat door het recht van medezeggenschap, zonder de verplichting van medeverantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken. De eenzijdige nadruk op het recht van spreken kan gemakkelijk ontaarden in een egoïstische machtsstrijd van belangen. Een andere aantasting van de democratie is de rol van het partijbelang. Burgers kiezen elke vier jaar een nieuwe volksvertegenwoordiging waar partijbelangen vaak de hoofdrol spelen. Daardoor komt de stem van het volk nauwelijks tot zijn recht.

De moderne mens is beter ontwikkeld dan vroeger en heeft vaak een eigen mening over allerlei zaken. De veelheid van belangen en opvattingen maakt eensgezindheid meestal heel moeilijk.

Lees verder en vooral ook alle reacties

Prof. dr. Paul de Blot is hoogleraar Business Spiritualiteit op Nyenrode. Hij laat zijn licht schijnen op maatschappelijke ontwikkelingen via zijn eigen weblog, met informatie over magazines en zijn boeken . U kunt zich daar ook aanmelden voor zijn nieuwsbrieven. 

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie