profiel

Bas Levering


Bas-Levering
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

‘Steeds opnieuw paste ik de buitenwereld aan naar hun belevingswereld’ hetkind.org/?p=51218

Ongeveer 4 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Congres NVO in Driebergen: ‘Diagnosedruk, vanuit ouders, werkgevers, scholen, instantie of vanuit jezelf

30 november 2013

Bas-Levering

Op vrijdag 31 januari 2014 organiseert de NVO het congres ‘Diagnosedruk’. Wat is er aan de hand? Orthopedagogen worden onder druk gezet om diagnoses te stellen. In veel orthopedagogische werkvelden geldt nog vaak: geen diagnose, geen hulp; of geen diagnose, geen geld. Dit zorgt ervoor dat orthopedagogen nogal eens druk ervaren om diagnoses te stellen. Druk vanuit ouders, werkgevers, scholen of instanties. Of vanuit zichzelf, wetend dat een bepaalde diagnose op dat moment de enige kans op hulp geeft. Het congres vindt plaats in Antropia in Driebergen. Lees verder.

logoEr lijkt een taboe op het ervaren van druk te rusten. Zeker nu nieuwe ontwikkelingen als handelingsgericht werken en passend onderwijs de indruk wekken minder waarde te willen hechten aan diagnoses. Tot nu toe waren de geluiden rondom diagnosedruk dan ook gefragmenteerd: in wandelgangen op congressen wordt erover gehoord, maar hoe groot het probleem is en hoe ermee omgegaan wordt is nooit in kaart gebracht.

Ervaart u wel eens druk om diagnoses te stellen? Vul de Enquete Diagnosedruk in, de uikomsten zullen mede als input dienen voor onderstaand congres “Diagnosedruk” op 31 januari 2014.

Wat te doen?

Het congres diagnosedruk wil de schaamte voorbij door in kaart te brengen in hoeverre orthopedagogen druk ervaren en vooral hoe ze daarmee omgaan. Plenaire lezingen vanuit instanties, werkgevers, scholen en ouders verhelderen de motieven vanuit de drukzetters en beogen het wederzijds begrip te verhogen. Ook wordt de toekomst en de houdbaarheid van de diagnose onder de loep genomen. Workshops bieden vervolgens inspiratie voor het omgaan met diagnosedruk vanuit verschillende disciplines.

Programma:

09:00 – 09:30              Inschrijving en ontvangst

09:30 – 09:45              Opening door de dagvoorzitter Bas Levering
09:45 – 10:15              “ADHD: macht en misverstanden” Laura Batstra

De afgelopen decennia is het aantal kinderen dat gediagnosticeerd wordt met ADHD en daar medicatie voor gebruikt enorm toegenomen. Laura Batstra publiceerde in 2012 het kritische boek ‘Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen’. In dit boek en in haar lezing gaat zij in op macht en misverstanden rondom ADHD en pleit zij voor een kindvriendelijke benadering waarmee overdiagnostiek wordt voorkomen zonder onderbehandeling te riskeren.

10:15 – 10:45             “Passend onderwijs: eenvoudiger, slimmer, doelmatiger” Frans Jordaan

Passend Onderwijs gaat ervoor zorgen dat psychodiagnostisch onderzoek niet meer gedaan hoeft te worden omwille van een indicatietraject. Bij het arrangeren op onderwijsbehoefte gaat het meer om de vraag wat een kind nodig heeft dan om wat het heeft. De strikte criteria, gehanteerd door de REC’s, worden grotendeels losgelaten. In plaats daarvan gaan de Samenwerkingsverbanden (lees: de scholen zelf) bepalen hoe zij de gebudgetteerde middelen besteden. Lopen we hiermee risico’s of biedt dit juist een kans?

11:15 – 11:45              “Wat willen de ouders eigenlijk zelf?” Justine Pardoen

Het Forum van Ouders Online is een bron van informatie voor ouders; hier raadplegen en ondersteunen zij elkaar. Maar voor wie wil, is het natuurlijk ook een bron van informatie óver ouders en hun opvattingen. In haar bijdrage laat Justine ouders aan het woord over wat zij nu eigenlijk zelf vinden van al die diagnoses. Wat willen ouders voor hun kinderen? Wat zijn hun zorgen en dilemma’s?

11:45 – 12:15              “Wat NVO-leden meemaken” Loes Nijland

Als voorbereiding op het congres konden de afgelopen maanden NVO-leden hun ervaringen met diagnosedruk kwijt via de website van de NVO. Met een analyse van de resultaten van deze internet-peiling pretenderen Bas Levering en Loes Nijland geen representativiteit. Maar wat zich volgens de onderzoekers wel aftekent is een helder beeld van een veelkoppig monstertje dat alle aandacht verdient. Sommige NVO-leden laten zien dat ze heel wel in staat zijn om het monstertje in toom te houden.

12:15 – 13:30              Lunch

13:30 – 14:30              Workshopronde 1, keuze uit 6 workshops.
14:45 – 15:45              Workshopronde 2, keuze uit 6 workshops.
15:50 – 16:30              “Weerstandsdiagnostiek” Paul Termaat

De traditionele manier van diagnosticeren gaat uit van het ordenen van zwakte met het daaraan verbonden afhankelijkheidsperspectief. Termaat pleit voor een andere manier van kijken en voor een wezenlijk andere manier van een relatie aangaan. Hoe kan een nieuwe vorm van diagnostiek ertoe leiden dat veranderingen grotendeels door de hulpvrager zelf ter hand kunnen worden genomen? Aansluitend aan deze korte lezing maken we de balans van de dag op.

16:30 – 17:30              Afsluiting en napraten met een hapje en een drankje

Het volledige programma vindt u hier.

Kosten:         €125 voor NVO-leden en €175 voor niet-leden, door middel van een automatische incasso.
Plaats:          Cultuur- en Congrescentrum Antropia te Driebergen.
Aanmelden: Inschrijving op volgorde van binnenkomst. Kosteloos annuleren is mogelijk tot uiterlijk 10 januari 2014.

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie