profiel

Bas Levering


Bas-Levering
Bekijk mijn profiel

Martine Delfos


Martine-Delfos
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

‘Zeker weten wat te doen, in alle situaties, is een illusie’ hetkind.org/?p=50746

Ongeveer 4 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Kenniscongres over ‘stoornissen’ op 11 december in Utrecht

7 december 2013

Bas-Levering

Eén op de veertien kinderen in Nederland heeft een stoornis. Woensdag 11 december wordt in de Jaarbeurs in Utrecht een Kenniscongres over stoornissen gehouden. Het doel is om de bezoeker in één dag bij te praten over de verscheidenheid aan stoornissen en inzichten hierover. Het plenaire programma staat in het teken van DSM-5, de nieuwste uitgave van het classificatiesysteem voor psychische stoornissen. Onder meer Bas Levering en Martine Delfos zijn sprekers. Meld je hier aan.

stoornizVeel mensen krijgen met een stoornis te maken als kinderen hier aan lijden: ouders, docenten, hulpverleners en soms ook justitie. Er zijn veel verschillende stoornissen en dat maakt een goede diagnostiek niet gemakkelijk. Daarnaast zijn er allerlei visies en inzichten over de aanpak van de diverse stoornissen.

Het doel van het Kenniscongres Stoornissen is om u in één dag bij te praten over de verscheidenheid en inzichten van en rondom stoornissen. Of het nu gaat over ADHD, angst, Autismespectrumstoornissen, borderline-persoonlijkheidsstoornis, eetstoornissen, ODD/CD, psychose of depressie: u krijgt tijdens dit congres ruime informatie die u direct kunt gebruiken in uw werk, of dat nu op school is of in een hulpverlenende omgeving.

Het plenaire programma van het 2e Kenniscongres Stoornissen staat in het teken van DSM-5, de nieuwste uitgave van het classificatiesysteem voor psychische stoornissen. Wat betekent DSM-5 voor uw werk? Welke kansen en uitdagingen biedt het u? Maar ook: wat zijn de valkuilen van DSM-5? Welke ziektebeelden dreigen tussen wal en schip te vallen? Gerenommeerde sprekers vertellen u er alles over.

08.45 uur – Registratie en ontvangst
U ontvangt van ons een naambadge, een congrestas met schrijfmateriaal en congresmagazine. De koffie staat voor u klaar!

09.45 uur – Opening door dagvoorzitter
Dr. Bas Levering, hoofdredacteur Pedagogiek in Praktijk.

10.00 uur – Bipolair en DSM-5: een gelukkige relatie?
De diagnostiek van bipolaire stemmingsstoornissen wordt bemoeilijkt door de onscherpe afgrenzingen met normale stemmingswisselingen enerzijds, en met andere psychiatrische stoornissen als depressie en psychose anderzijds. Een classificatiesysteem als DSM-5 tracht deze complexe werkelijkheid in duidelijke categorieën in te delen. “Harde” diagnostiek met bijvoorbeeld biomarkers ontbreekt. Wat op papier eenduidig is, kan bij de individuele patiënt in de spreekkamer tot diagnostische en daarmee therapeutische dilemma’s leiden. In deze presentatie wordt de hoofdlijn van de diagnostiek gevolgd en enkele veelvoorkomende valkuilen besproken.
Prof.dr. Ralph Kupka, hoogleraar Bipolaire Stoornissen, VU Medisch Centrum. Tevens psychiater, GGZinGeest en Altrecht Bipolair.

10.30 uur – Zijn autisme en ADHD het gevolg van ons feilbare denken?
In mijn presentatie volg ik denkbeeldig een psycholoog (kan ook psychiater of orthopedagoog zijn) die naar haar/zijn werk gaat voor een afspraak met een jongetje en zijn verontruste ouders, want dit jongetje heeft problemen. Tijdens dit denkexperiment ga ik na aan welke denk- en beoordelingsfouten (biases) deze psycholoog in zijn werk met dit jongetje en zijn ouders ten prooi valt. Biases komen in ieder domein van de samenleving voor: justitie, politiek, wetenschap, etc. Iedere bias wordt ondersteund door wetenschappelijke evidentie. Ontkenning van het maken van denk- en beoordelingsfouten zal de normale reactie zijn van deze psycholoog tijdens dit denkexperiment. Maar de psycholoog zal inzien dat wat zij als diagnose ziet eigenlijk geen diagnose is, maar slechts een beoordeling. En alsof dat niet genoeg is, zal de psycholoog inzien dat de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) haar het denken– en daarmee het handelen–over menselijk gedrag ontnomen heeft. Maar de weg terug is nog niet afgesloten.
Prof.dr. Pieter Duker, psycholoog en emeritus bijzonder hoogleraar RUN, momenteel hoofd onderzoek SeysCentra.

11.00 uur – Koffie- en theepauze

11.25 uur – Eerste deelsessieronde
Tijdens dit congres bezoekt u in twee rondes een deelsessie. U kunt een keuze maken uit 13 deelsessies verdeeld over 9 verschillende thema’s. Meer informatie hierover vindt u in het overzicht met deelsessies op de pagina deelsessies.

12.40 uur – Lunch en bezoek infomarkt
De lunch staat voor u opgediend. Ook bieden wij een informatiemarkt waar verschillende organisaties zich presenteren.

13.35 uur – INTERMEZZO

13.50 uur- Trauma dieper bekeken, voorbij DSM-5

Trauma betekent in de medische wereld wond. Een traumatische ervaring is een psychische wond. Dat is waar we in de psychologie en psychiatrie mee bezig zijn in diagnostiek en behandeling: is het een wond en hoe is deze te behandelen? Een verfijning van het perspectief trauma is het betrekken van het ontwikkelingsperspectief, de leeftijd van het kind. Wat voor wonden horen bij welke leeftijd? Voor een kind heeft een traumatische ervaring  andere gevolgen dan voor een volwassene. Maar misschien nog wel belangrijker voor de levensloop is  niet de wond, maar de vorming die met de traumatisch ervaring gepaard kan gaan. Dan is plotseling van groot belang op welke leeftijd en onder welke omstandigheden het trauma zich voordoet.  Verschillende trauma’s zoals oorlog of seksueel misbruik hebben verschillende gevolgen. Wat doet de DSM-5 op dat gebied?
Dr. Martine Delfos, biopsychologe en onderzoeker, PICOWO

14.20 uur- Gedragsproblemen in meervoud: Verschillende wegen naar gedragsstoornissen
Prof.dr. Bram Orobio de Castro, hoogleraar Ontwikkelingspsychologie, Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht.

14.50 uur-  Theepauze

15.15 uur – Tweede deelsessieronde
Tijdens dit congres bezoekt u in twee rondes een deelsessie. U kunt een keuze maken uit 13 deelsessies verdeeld over 9 verschillende thema’s. Meer informatie hierover vindt u in het overzicht met deelsessies op de pagina deelsessies.

16.30 uur – Afsluitende borrel 

Kijk hier voor meer informatie.

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie