profiel

Myriam Lieskamp


Myriam Lieskamp
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

Hoe kunnen we een sfeer creëren waarbij iedereen betrokken is en verantwoordelijkheid draagt? hetkind.org/?p=59939

Ongeveer 6 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
De Professionele Leergemeenschap in het onderwijs: de focus op het leren van de leerling

28 december 2013

Myriam Lieskamp

In nationaal en internationaal onderzoek wordt steeds vaker de betekenis van de professionele leergemeenschap gezien als een succesvolle context voor de ontwikkeling van scholen. De basis hiervan is het doorlopend elkaar ontmoeten, samen reflecteren en samen leren, met als doel een leerproces tot stand te brengen dat gericht is op het primaire proces, namelijk het leren van de leerlingen. Myriam Lieskamp schreef een boek over de Professionele Leergemeenschap. Een fragment.

Basisschoolmanagement_SITEEr is geen kant-en-klaar model voor een professionele leergemeenschap. Het is veel meer een andere manier van kijken naar uw eigen onderwijs en het leren van uw leerlingen. Een school functioneert als een professionele leergemeenschap als de schoolleiding en leraren samen continu samenwerken om leerprocessen van leerlingen te verbeteren. Dit boek biedt een praktische kijk op wat een professionele leergemeenschap inhoudt en met praktijkvoorbeelden laten we zien dat elke school dat kan doen op haar eigen wijze. Lees hier vast de introductie en en fragment uit hoofdstuk 7.

Uit hoofdtuk 7: De focus op het leren van leerlingen

In een professionele leergemeenschap is de focus het leren van de leerling en het bereiken van zo hoog mogelijke leerresultaten van alle leerlingen.

John Hattie (2009) identificeert zes factoren die het leren van leerlingen beïnvloeden.

Allereerst is dat de leerling zelf, de thuissituatie, de school, het curriculum, de leraar en het lesgeven van de leraar. De leerling zelf heeft de grootste invloed op het leerproces en de uiteindelijk bereikte leerresultaten. Hattie benoemt een aantal factoren die de leerling zelf meebrengt naar school. Een grote invloed hebben de al eerder opgedane kennis en vaardigheden. Dit omvat thuis, de cultuur waarin ze opgroeien, de televisie, de computer en alle eerdere leerjaren van (voor)school.

Leerlingen groeien op in een wereld van verwachtingen. Verwachtingen van ouders, de school, van vrienden, van de omgeving en van henzelf. Deze positieve of negatieve verwachtingen hebben een grote invloed op de motivatie van de leerling om te leren. Leerlingen weten heel goed hoe zij presteren in een school. Lage verwachtingen van leraren en ouders hebben een negatief effect op de prestaties van leerlingen.

In een professionele leergemeenschap is het uitgangspunt juist het hebben van hoge verwachtingen van alle leerlingen en dit ook communiceren. Lage leerresultaten op een toets hebben een negatieve invloed op de motivatie van leerlingen. Maar het stellen van uitdagende, haalbare doelen die leerlingen het vertrouwen geven dat zij dit kunnen leren, werkt motiverend.

Ook van grote invloed is de bereidheid en het lef van leerlingen om te experimenteren met verschillende leerstrategieën. Juist de mogelijkheid om fouten te mogen maken en daar adequate feedback op krijgen, heeft veel invloed op het verbeteren van het leren van leerlingen. Daaraan gekoppeld zit het positieve zelfbeeld dat zich ontwikkelt als leerlingen zien dat hun investeringen in leren ook daadwerkelijk wat opleveren.

De mate van betrokkenheid bij het eigen leerproces is ook een beïnvloedende factor. Hattie (p. 32) geeft een helder beeld: ‘Too many students are physically present but psychologically absent.’ Leerlingen verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces speelt een grote rol bij het verbeteren van het leren van leerlingen, de focus in een professionele leergemeenschap.

Tot slot is van invloed het beeld dat leerlingen hebben over hun eigen leren en leermogelijkheden. De school kan een grote bijdrage leveren aan het zichtbaar  verbeteren van het leren van leerlingen door te zorgen voor een rijke, veilige leeromgeving waar fouten welkom zijn en de leerling ondersteund wordt bij het leren.

Lees hier het volledige hoofdstuk in een PDF

myriamklTe bestellen

Auteur: Myriam Lieskamp
Omvang: 132 pagina’s
ISBN 9789491806131
Prijs: € 32,50

Klik hier

Myriam Lieskamp is  beleidsmedewerker bij CNV Onderwijs en eigenaar van een onderwijsadviesbureau.  Ze is  cum laude afgestudeerd als master HRM met de masterthesis: dwarsliggers houden de trein op de rails. De veranderbereidheid van leraren om een lerende organisatie te worden. Ze houdt zich ook bezig met het Rijnlands organiseren van het onderwijs: onderwijs organiseren samen met de mensen en niet over de mensen heen. 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie