profiel

Gert Jan Kleinpaste


Gert Jan Kleinpaste
Bekijk mijn profiel

twitter

Luister! En het kind geeft zijn ‘handleiding’ prijs hetkind.org/?p=59537

Ongeveer 60 minuten geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
‘Zoektocht naar een pedagogisch klimaat waarin kinderen gezien en gekend worden’

8 januari 2014

Gert Jan Kleinpaste

Het laatste Egoscoop-nummer – vers van de pers – draagt het thema ICT en Pedagogiek. Wie deze twee begrippen aan elkaar koppelt, komt al snel terecht bij een Steve JobsSchool. ‘Toch gaat mijn verhaal nooit over ICT,’ vertelt Gertjan Kleinpaste. ‘Het gaat over heel goed kijken naar kinderen en over het aanbieden van een individueel programma dat goed aansluit op de talenten, de belangstelling en leerstrategie van al die individuele kinderen. En het gaat over onze zoektocht naar een pedagogisch klimaat waarin kinderen gezien en gekend worden.’

technoloSinds onze start op 12 augustus 2013 bezochten bijna honderd onderwijsmensen onze school en hadden wij delegaties over de vloer vanuit Indonesië, Brazilië, Duitsland, Spanje en de Verenigde Staten. Ik werd uitgenodigd om een keynote speech te verzorgen op een conferentie over inclusief onderwijs in Italië en in januari ben ik te gast op de Faculteit Onderwijskunde in Luxembourg.

ICT en onderwijs, het is een hot item. Toch gaat mijn verhaal nooit over ICT. Het gaat over heel goed kijken naar kinderen en over het aanbieden van een individueel programma dat goed aansluit op de talenten, de belangstelling en leerstrategie van al die individuele kinderen.

Op mijn visitekaartje staat dat ik leiding geef aan een “Integraal kindcentrum voor gedepersonaliseerd leren”. De meeste lezingen die ik geef, beginnen met een verhaal over een sardineblikje of over de euforie die wij voelden toen in 1989 de Berlijnse muur viel. of over het feit dat de iPad die onze leerlingen gebruiken het topje van de ijsberg vormt en dat het er vooral over gaat wat er onder water zit.

De Steve JobsSchool (Breda) gaat over een pedagogisch klimaat waarin kinderen gezien en gekend worden. Waar zij op hun eigen manier, gestuurd vanuit hun eigen talenten en belangstelling tot leren komen. Voor een deel gaat dat over kinderen die in het klassikale systeem niet tot hun recht kwamen. u weet toch dat een sardineblikje 10 centimeter lang is, terwijl een sardientje 20 tot 25 centimeter groot wordt? In fabrieken knipt men het beste deel van het sardientje weg en de rest gaat in het blikje. Soms denk ik, dat doen wij met kinderen in een klas in het reguliere onderwijs net zo. Wij willen op onze school juist graag het beste van het kind ontwikkelen.

Op 5 november 2013 was de onderwijsinspectie voor de tweede keer op onze school. Die dag beoordeelden zij of wij echt een school waren. Hun oordeel was positief. Wij zijn niet de “Steve JobsDinges Breda”; wij zijn de Steve JobsSchool Breda. Nog steeds een kleine particuliere school. Maar het signaal dat onder dit bezoek van de onderwijsinspectie ligt, is: ga door en geef verder vorm aan het onderwijsconcept dat jullie aan het opbouwen zijn.

In het voorjaar van 2014 komen zij weer terug en dan voor een reguliere inspectiebezoek. Het enthousiasme dat ik voelde bij de beide mannen van de onderwijsinspectie die onze school bezochten, lag niet in wat wij kinderen laten doen met een iPad. Dat lag in onze zoektocht naar het optimale Pedagogisch klimaat. En ja, ik noem het een paar maanden na de start van onze school nog steeds “een zoektocht”.

ICT stelt ons in staat om niet langer te denken in de structuur van een klas. Van leeftijdgenootjes die met elkaar in één ruimte zitten en min of meer hetzelfde leren op hetzelfde moment. Het goed toepassen van ICT – in ons geval met een iPad – stelt ons in staat het leren persoonlijker te maken en een klimaat te realiseren, waarin kinderen veel meer vanuit hun eigen mogelijkheden en talenten leren. maar juist het loslaten van de organisatievorm “klas” verplicht ons om heel goed na te denken over het pedagogisch klimaat dat wij in onze school weten vorm te geven.

muurWeet u nog de euforie die u voelde toen in Berlijn de muur viel? Hoe zou het voelen als u de moker zou mogen hanteren om de muur tussen het primair en voortgezet onderwijs te slopen? Of de muur tussen kinderopvang en het primair onderwijs? Of als er eindelijk geen gekke knip meer zit tussen groep 2 en groep 3, omdat daar de muur ineens is gesloopt en die knip, die sinds de samenvoeging van kleuterschool en lagere school tot basisschool (1985) onveranderd tussen de oudste kleuters en de jongste leerlingen bleef bestaan, ineens verdwenen is.

Ons loslaten van het begrip “klas” is en stap in een proces, waarin de scheidslijnen tussen onderwijs, kinderopvang, opvoed-ondersteuning en (jeugd)zorg vervagen. Straks heet dat allemaal “opgroeien” en daarin voegt iedere professional op maat iets toe. Dat vraagt om twee goed ontwikkelde componenten: pedagogiek en ICT. Wat mij betreft ook echt in die volgorde. Een Steve JobsSchool bouwt eerst een veilig pedagogisch klimaat en als dat goed in orde is, gaat het leren eigenlijk van zelf. Het is vooral zaak de kinderen daarin te vertrouwen. Juist daar wringt te vaak de schoen. Ons onderwijsbestel is vooral gebouwd op “gestold wantrouwen” en dat omvormen tot een systeem waarin vertrouwen centraal staat, vraagt om een hechte verbinding tussen ouders, leerlingen en leerkrachten. Je zou bijna kunnen zeggen: “ICT + pedagogiek = community”.

egoscoop_ictIn dat laatste schuilt precies de kracht van de verbinding. Onze zoektocht is om alle drie de spelers in die pedagogische driehoek zuiver in hun rol te krijgen. In die zoektocht gaat ons team binnenkort op reis. Een virtuele en fysieke  reis om voldoende pedagogische tact te ontwikkelen. Essentieel in die reis is durven loslaten en het aandurven om die nog onbekende weg te gaan. “Wie bij iedere stap aarzelt, staat zijn hele leven op één been”, luidt een Chinees gezegde. Wij willen liever vooruit.

Gertjan Kleinpaste
schoolleider Steve JobsSchool Breda 

Het laatste Egoscoop-nummer – vers van de pers – draagt het thema ICT en Pedagogiek. U kunt het achter de link bestellen.

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie