profiel

Suzanne Niemeijer


Suzanne Niemeijer
Bekijk mijn profiel

twitter
facebook
Kunst Meester! ‘Dat wat een kind maakt, is startpunt voor de volgende ronde…’

10 januari 2014

Suzanne Niemeijer

Geplaatst in: Partnerschap, Legitimering

Er liggen bij Suzanne Niemeijer thuis stapels boeken om gelezen te worden. Allemaal interessant en van belang. En dan krijgt ze plots ‘Kunst Meester!’ onder ogen. Ze begint te lezen – ‘en terwijl ik eigenlijk ander werk te doen heb, blijf ik lezen.’ Niemeijer – thans verbonden aan het NIVOZ – denkt terug aan de tijd dat ze zelf lesgaf en zich altijd wat verlegen voelde met de lessen Beeldende vorming.  Haar boekrecensie: ‘Het credo van de auteurs is dat wat een kind maakt, het startpunt is voor de volgende ronde…’

kunstssIk had gewild dat dit boek KunstMeester! toen voor mij beschikbaar was geweest. Het had me geholpen om kinderen in verwondering te brengen, om ze te laten ervaren en de wereld in zijn schoonheid te zien.

Het is misschien wel oké om kinderen een paashaas te laten ‘knutselen’. Allemaal dezelfde werkjes; dertig op een rij en alleen de naam van het kind geschreven op het werkje maakt het verschil: paashazen, Sintjes, sterren…. en dan kunnen we het ook nog over kleurplaten hebben, kleurplaten waar kinderen als enige expressie de kleur van het potlood mogen kiezen…

Het is een denken over beeldend onderwijs dat voortkomt uit een traditie: leren door de meester na te doen. Het is niet geloofwaardig te veronderstellen dat dit allemaal morgen meteen ophoudt, al zouden de auteurs  van ‘Kunst Meester’ – Ino de Groot en Lourens van der Leij – dat hartstochtelijk willen: geef de verbeelding  de ruimte en je verhoogt de kwaliteit  van leren bij kinderen.

Er is zoveel meer uit te halen met dezelfde energie…
Namaken….de leerlingen leren misschien techniek, oefenen misschien de motoriek en ze leren misschien naar de juf te luisteren…. Ik gebruik het woord ‘misschien’ … als er geen passie is , als een kind geen noodzaak ervaart, als een kind  niet als vanzelf ontdekt, doet, beleeft en geniet ….leert  het kind dan? Kun je leren afdwingen?

De auteurs van Kunst Meester! geloven niet  in afdwingen; ze geloven meer in ‘laat het gebeuren’. Een houding die hard werken inhoudt

Om ze te leren verbeelden, inbeelden, uitdrukken en vormgeven is er nog zoveel meer mogelijk…. Door in te zetten op dit verbeelden – de ingang die de auteurs van ‘Kunst Meester!’ kiezen – leren kinderen zichzelf ontdekken, elkaar en de wereld om hen heen. Met  de verbeelding als uitgangspunt  wordt recht gedaan aan het voelen en denken  (het zijn) van kinderen. Met verbeelding wordt tegemoet gekomen aan de drang van het kind om te zoeken, te onderzoeken, te verkennen, te ervaren, te experimenteren en te doen. Dat levert geen 25 dezelfde paashazen op, geen rij dezelfde Sintjes maar allemaal unieke uitingen van beleving, gevoel en interesses. Het kind toont zich  in zijn ‘zijn’.  Het toont zichzelf in zijn denken  en voelen…

Dan moet ik als leerkracht wel in gesprek gaan met het kind, dan moet ik als leerkracht nog beter leren kijken en begrijpen. Dan gaat het om wat het kind toont in zijn werk! Authentiek, eigen, van zichzelf, open en eerlijk. Ik moet me dan als leerkracht afvragen: Wat is de volgende stap? Welke vraag kan ik stellen, zodat die stap gezet kan worden? Hoe kan ik uitnodigen tot leren zonder het af te dwingen?

Kunst Meester! is heel gemakkelijk te lezen, staat vol met praktijkverhalen maar is op dit punt heel moeilijk: ik zal mijn handelen (tijdens beeldende lessen) als leerkracht onder de loep moeten leggen; het zou zo maar kunnen dat ik – als  ervaren leerkracht – nog veel te leren heb.

‘Kunst Meester!’ is een echt onderwijsboek: mag de inzet zijn dat ‘verbeelding’ aan de macht moet komen, verbeelden wordt in (proces) doelen gevat en vertaald naar lesdoelen die evalueerbaar zijn: niet alles wat kinderen maken is goed, al is dat naar het kind altijd wel zo. Het credo van de auteurs is dat wat een kind maakt, het startpunt is voor de volgende ronde…

Een gemakkelijk te lezen boek met uitdagende consequenties voor leerkrachten; die moeten zoveel weten, kunnen en vooral het kind in die unieke ontwikkeling aanvoelen…

Kortom: een boek waar studenten en leraren blij mee zullen zijn, omdat het de ondersteuning biedt om beeldende vorming meer diepgang en betekenis te geven en waarbij kinderen tot hun recht kunnen komen. Een boek dat past in deze tijd, waarin veel leraren zoeken naar manieren hoe ze weer meer aandacht kunnen hebben voor de hoofddoelen van onderwijs.

Het kind zien in zijn totale ontwikkeling, waarbij kennis overdragen een onderdeel is. Om daarnaast weer aandacht te hebben voor leren waarnemen, inleven en oordelen. Voor kinderen in evenwicht.

Het boek Kunst Meester! zit vol verhalen uit de basisschool; vol lesideeën, voorbeelden en achtergronden. Hier te bestellen. De ontwikkeling van het kind wordt centraal gesteld. Ook de bijbehorende website www.Kunstmeester.nl zit vol lesvoorbeelden, instructie filmpjes, artikelen en achtergronden.

Andere recensies:

‘Dit boek had ik als student willen hebben!’ JW

‘Als dat geen geheel nieuwe kunst cultuur op gaat leveren!’ PR

‘Een boek vol pedagogische tact…’ SN

‘Wat een positieve benadering!’ MB

‘Het boek ziet er prachtig en toegankelijk uit. Ook voor ouders! ‘FB

‘Kinderen zijn geboren kunstenaars en dit boek kan leraren en studenten helpen om kinderen hun creativiteit te laten houden en ontwikkelen. Een aanrader!’ MvM

‘Dit boek is geschreven vanuit het Handelings Gericht Werken denken!’ JvdL

‘We willen natuurlijk wel, dat dit boek vaste prik wordt op de boekenlijsten van de pabo’s…’ Nivoz

Verantwoording

De auteurs van ‘Kunst Meester!’ willen de kunstvakken breder en dieper integreren in het onderwijs aan kinderen. ‘Kunst Meester!’ gaat uit van het ‘het kind in de leerling’. ‘Kunst Meester!’ omvat daarom naast alle aspecten die zijn beschreven in de kennisbasis een koppeling naar de totale, esthetische cognitieve ontwikkeling van kinderen. Zo verbindt ‘Kunst Meester!’ pedagogisch, onderwijskundig en filosofisch denken aan de kunstvakken in de basisschool.

Klik op onderstaande link om de gehele verantwoording te openen:

Met het oog op de kennisbasis

http://www.kunstmeester.nl/artikelen/verantwoording-kunst-meester.html

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie