profiel

Wouter Sanderse


Wouter Sanderse
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter
facebook
Seminar: Deugden in de Praktijk

11 januari 2014

Wouter Sanderse

Geplaatst in:

Deugden staan de laatste decennia in allerlei professionele domeinen steeds meer in de belangstelling. Er is door filosofen en wetenschappers al veel geschreven over het belang ervan voor leraren, politieagenten, militairen, juristen en artsen. In opleidingen wordt er mondjesmaat aandacht aan besteed, maar nog lang niet altijd hebben theorie en praktijk elkaar weten te vinden. Op woensdag 9 april zal het eerste Deugden-seminar plaatsvinden, op initiatief van prof. dr. Paul van Tongeren, dr. Marcel Becker en dr. Wouter Sanderse. Lees verder.

Het seminar is bedoeld voor iedereen die met deugden werkt, het liefst zo praktisch en concreet mogelijk. Locatie en programma worden eind januari bekend gemaakt. De organisatie is in handen van de afdeling Ethiek van de Radboud Universiteit Nijmegen en van de lerarenopleidingen van Fontys Hogescholen.

Als u geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met Wouter Sanderse, w.sanderse@fontys.nl

leven is een kunstDeze eerste aankondiging kunt u aan belangstellenden doorsturen.

Marcel Becker is universitair docent Wijsgerige Ethiek aan de Faculteit der Filosofie en is verbonden aan het Centrum voor Ethiek van de Radboud Universiteit Nijmegen. Paul van Tongeren is hoogleraar Wijsgerige Ethiek aan de Faculteit der Filosofie.  Wouter Sanderse is binnen het educatieve domein van Fontys aangesteld als lector Beroepsethiek van de leraar.

Meer over prof. dr. Paul van Tongeren; klik hier

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie