profiel

Rob van der Poel


robvanderpoel
Bekijk mijn profiel

Marleen van der Krogt


marleenvanderkrogt
Bekijk mijn profiel

Gaby de Boer


Gaby de Boer
Bekijk mijn profiel

Wat is voor jou de onderwijsfilm van 2017?
twitter

We gaan het begrip 'volwassenheid' verder verkennen, zie ook nivoz-jaarthema en jaarprogramma: nivoz.nl/lezingen/jaart… twitter.com/nivoz/status/9…

Ongeveer 9 uur geleden op hetkind's Twitter via Twitter for iPhone

facebook
Reportage De Sterrenwacht: ‘In vijf jaar kan er veel, heel veel veranderen’

12 januari 2014

robvanderpoel

Wat ik – voordat ik De Sterrenwacht verlaat – absoluut moet hebben gezien?  Suzanna (11) en Elisa (10) denken een paar tellen na, maar komen op hetzelfde antwoord. ‘De afspraken die we op de muur hebben gezet, bij de ingang van de school.’ We lopen vervolgens samen naar de witte wand, bedekt met de zes gele sterren. Ik lees omgangsregels – zes stuks  – die voor deze kinderen dus ook echt betekenis hebben. ‘Iedereen kent ze, want ze zijn belangrijk en zorgen voor een fijne sfeer.’ Een schoolreportage vanuit Hellevoetsluis.

School_2014 -0000110 januari 2014-2Marleen van der Krogt – de schoolleider – kijkt  er achteraf niet van op  dat ik zeg dat ik op de ‘sterrenwand’ ben gewezen. ‘Ze vormen de basis hoe we met elkaar willen omgaan. Ze zijn positief geformuleerd. En iedereen, dus de kinderen, de leraren en de ouders, willen zich eraan houden.’ Of zoals Suzanna en Elisa het zeggen: ‘Elke maand staat er één centraal. Maar ze zijn eigenlijk allemaal even fijn. Ze zorgen ervoor dat het goed gaat op school. En dat we daar samen voor willen zorgen.’

Marleen heeft de twee leerlingen uit de stamgroep van Gaby de Boer – Oranje Jupiter, groep 7 en 8  – gevraagd om iets te vertellen over hun onderwijs. Dat is zoals het tegenwoordig gaat op De Sterrenwacht, een school met 130 leerlingen die in 2009 nog te boek stond als zeer zwak en waar de inspectie drie keer per jaar op bezoek kwam. Leraren en leerlingen worstelden met allerlei zaken, vooral omdat de school in een wijk staat met veel laagopgeleiden, ingewikkelde gezinnen, agressie en daardoor grote sociale problematieken. ‘Met het AMK, Jeugdzorg en het Centrum voor Jeugd en Gezin was en is veelvuldig contact.

Het was de belangrijkste reden dat Marleen van der Krogt (44 en moeder van drie kinderen) juist op deze school – in de rol van schoolleider wilde werken. ‘Ik had veertien jaar op de Dr. Schaepmanschool in Barendrecht gewerkt, in drie verschillende functies. Tot mijn grote plezier hoor. Maar het was tijd om mijn gezichtsveld te verbreden en naar een meer spannende, chaotische en uitdagende context te verhuizen. In deze wijk zijn veel kinderen echt op school aangewezen als het gaat om cognitief leren, hun sociaal-emotionele ontwikkeling en de toekomst. Hier werken is wel maatschappelijk relevant ja.’

En in vijf jaar kan er ook veel veranderen, zo krijg ik de indruk. Marleen zelf maakt een ontspannen indruk. En als ik door het vrolijk aangeklede gebouw loop, zie ik leerlingen gedisciplineerd, zelfstandig en op een losse, natuurlijke manier samenwerken. ‘Maar ik kan het nog mooier vertellen,’ zegt Marleen. ‘ook de prestaties van de school als geheel zijn weer op orde. Mijn leraren en leerlingen gebruiken ook gewoon Cito-toetsen en werken daarmee vanuit de volle overtuiging en met veel plezier. Het is ook maar net hoe je ermee omgaat.’

En – wat mij als eenmalig bezoeker dan weer opvalt: een vreemd gezicht wekt geen moment verbazing op. Marleen: ‘Dat is normaal. We ontvangen hier vaker mensen. Studenten van de Pabo of andere geïnteresseerden. We laten de kinderen meestal zelf vertellen, dus ze zijn het gewend.’ Dus als Elisa en Suzanna met de portfolio- en werkmappen onder de arm aanschuiven, bespeur ik amper enige verlegenheid of terughoudendheid, los van mezelf.

De twee jonge dames zijn zichtbaar trots, op zichzelf, op de school en op hun juffen. Ze werken graag met thema’s, vertellen ze, zoals nu Communicatie. Ze onderzoeken, bouwen en doen aan taalwerk en rekenen. ‘Maar gelukkig weinig uit de boeken.’ Wat is volgens hen het aller, allerfijnste van De Sterrenwacht?  ‘Dat je hier zelfstandig kan werken,’ zegt Elisa, ‘maar als je een vraag of een probleem hebt, dat de juf er dan ook altijd voor je is. Ik weet dat ik altijd bij ze terecht kan. Voor alles.’

Suzanna knikt en doet er nog een schepje bovenop. ‘De juf begrijpt me. Ik heb niet alleen het idee dat ze me kent, ze kent me echt goed, weet heel goed wat bij me past. En dat geldt eigenlijk voor alle kinderen in mijn klas.’

de sterrenwacht1Maar niets gaat vanzelf, zo wordt ook duidelijk. De Sterrenwacht is een school voor Natuurlijk Leren, maar daarmee ben je er nog niet. Vooral de eerste anderhalf jaar is er volgens Marleen binnen het relatief kleine onderwijsteam van tien veel over onderwijs gesproken.  ‘Om tot dezelfde waarden te komen en ervoor te zorgen dat we hetzelfde verhaal vertellen. Dat we naar buiten kunnen uitleggen waarom we doen wat we doen, waarom we bepaalde keuzes maken. In zo’n proces doe je als schoolleider ook concessies, maar op essentiële gebieden ook juist niet.’

Het schoolklimaat was direct al een lastig gespreksonderwerp. Afspraken en regels over wat wel en niet kan op school. Het team kwam aanvankelijk tot een lijst van 40. ‘Maar dat ging het natuurlijk niet worden,’ vertelt Marleen. ‘Uiteindelijk kwamen we door alle gesprekken terecht bij de zes afspraken zoals die door Leefstijl – een sociaal-emotioneel programma dat ze binnen de school al eens hadden gebruikt – waren geformuleerd. Die zijn 3,5 jaar geleden op de wand gezet en daarvan is iedereen op school doordrongen. Ook bij informatiegesprekken en rondleidingen met nieuwe ouders leid ik de mensen langs die muur. Een aanzienlijk deel bestaat uit ouders die heel bewust kiezen voor ons schoolconcept. Zij dragen inmiddels op een zeer positieve manier bij aan het klimaat en de uitstraling van de school, zowel naar binnen als naar buiten toe.

Daarnaast wilde de nieuwe schoolleider dat juist ook leerlingen zelf bij schoolzaken én ook bij hun voortgang werden betrokken. Portfoliogesprekken werden dus – in plaats van met de ouders – voortaan met leerlingen zelf gevoerd. Hun vader en/of moeder mochten natuurlijk altijd aanschuiven. ‘Nu kunnen we ons als team niet meer voorstellen dat we het ooit anders hebben gedaan. Het is een vanzelfsprekendheid geworden en zegt alles over de enorme stap die is gemaakt.’

leerlingenraad 2013-2014Ook de leerlingenraad, een zes-wekelijks overleg met twee afgevaardigden uit elke stamgroep, heeft op De Sterrenwacht veel betekenis. ‘Zo hebben de kinderen zelf al eens een kwestie aangekaart over overblijfouders. Ze vonden dat er ouders waren die hun niet serieus namen, die niet luisterden als ze een probleem aankaartten. Daar moest iets mee gebeuren.’ Na wat wederzijdse afwegingen gaven ze Marleen ten slotte  de opdracht om met de ouders te praten. ‘Een paar weken later heb  ik bij de kinderen geïnformeerd of het beter was. En ja, ze zagen vooruitgang.’

Als school, als team ontwikkelt De Sterrenwacht zich nog steeds door. De trajecten Pedagogische Tact en Pedagogisch Leiderschap (www.nivoz.nl) bieden inspiratie en legitimatie. De Sterrenwacht is een van de zes scholen van de Stichting Katholiek Onderwijs Riviersteden (SKOR). Alle scholen nemen deel aan deze trajecten. ‘Leraren leggen regelmatig vragen bij elkaar neer, zoeken elkaar eerder op. Maar je ziet het ook heel direct terug. Vroeger belandde Danny vaak, uit eigen beweging, op de gang. Nu reflecteert diezelfde leraar op haar eigen gedrag en stelt zij het kind meer vragen. Ze weten dat ze er samen uit moeten komen. Dat is een volstrekt andere houding.’

Het maakt het werk voor een schoolleider een stuk eenvoudiger, zo geeft Marleen toe. Opmerkelijk is dat we – de hele ochtend van mijn bezoek – nauwelijks zijn onderbroken. Een enkele vraag van een kind wordt praktisch beantwoord of liefdevol teruggekoppeld. ‘We weten met elkaar wat belangrijk is. Over de beschikbare tijd, de ruimte en de criteria bestaat geen onduidelijkheid. Ik heb de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk gelegd en daardoor mijn beschikbaarheid georganiseerd. Ik ben nog maar drie dagen per week op school, maar er zijn nog steeds avonden dat ik bij mezelf afvraag wat ik nu eigenlijk heb gedaan. Ja, je zou kunnen zeggen dat ik mezelf aardig overbodig heb gemaakt,  maar dat is best mooi, toch…?!

Rob van der Poel

de sterrenwachtRKBS De Sterrenwacht

Branding 47

Hellevoetsluis
www.rkbsdesterrenwacht.nl
0181 318 550

 

Meer schoolreportages op hetkind

Op hetkind.org staan heel veel meer schoolreportages, zowel van PO als van VO-scholen, als van Speciaal Onderwijs, klik hier

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie