profiel

Didier Dohmen


Bekijk mijn profiel

Geert Bors


Geert Bors
Bekijk mijn profiel

twitter

Waardevol opvoeden in een improvisatiemaatschappij hetkind.org/?p=61740

Ongeveer een uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Didier Dohmen vraagt: Moet het onderwijs radicaal op de schop?

4 maart 2014

Didier Dohmen

Vorige week had bedrijfseconoom Didier Dohmen een ontmoeting met Rikie van Blijswijk, die hem haar kersverse boek ‘The Essential Schools in de VS’ aanreikte. Het bracht hem tot een overdenking over ‘waardengedreven onderwijs’ als alternatief voor onze huidige prestatiegerichtheid. Een gerichtheid op waarden spreekt de passies en talenten van leerlingen beter aan en helpt om je maatschappelijke opdracht op te pakken, meent Didier. Zoals Tex Gunning ook betoogde. Zoals de Coalition ook doet. Dohmen vraagt zijn lezer: moet het onderwijs daarvoor radicaal op de schop?

boek Rikie van Blijswijk CESTex Gunning stelde al dat ‘het onderwijs radicaal op de schop moet’ op 29 oktober 2011 in het Financieele Dagblad, waarbij hij pleit voor waardengedreven onderwijs aangezien dit onderwijs jonge mensen aflevert die hun passie en talent willen gebruiken om een bijdrage te leveren aan de wereld.

Gek genoeg blijk ikzelf ook een product te zijn van dit onderwijs. Circa 25 jaar geleden werd ik door mijn lieve ouders Jeanne en Wim in staat gesteld om universitair onderwijs te gaan volgen. We togen samen naar Amsterdam, Rotterdam, Tilburg en Maastricht aangezien mijn voorkeur uitging naar een studie economie. In Rotterdam zaten we in een grote zaal met vele studenten te kijken naar een beeldscherm waarop de professor in de zaal naast de onze alle andere studenten vertelde hoe het was om in Rotterdam te komen studeren.

Hoe anders was het in Maastricht. In Maastricht wordt het zogenaamde ProbleemGestuurde Onderwijs (PGO) gehanteerd. In kleine onderwijsgroepen van 15 studenten wordt gedurende de week onderwijs ondergaan. Studenten zitten zelf de groepen voor en bespreken aan de hand van een theoretisch probleem de stof. Hiervoor kunnen verschillende vormen van literatuur worden gehanteerd en alles vindt plaats onder de begeleiding en coaching van een tutor. In essentie een probleemgestuurd systeem in plaats van een klassikaal onderwijssysteem.

Na mijn inspirerende ontmoeting met Rikie van Blijswijk (hetkind / de leerschool) deze week weet ik nu dat dat waardengestuurd onderwijs is wat ook op ‘The Coalition of Essential Schools’ in onder andere Boston in de Verenigde Staten wordt gedoceerd. Ik ben zeer bevoorrecht omdat ik van haar één van de eerste exemplaren van haar boek getiteld The Essential Schools in de VS, scholen die je leren wie je bent mocht ontvangen. Ik heb dit boek deze week gelezen en raakte zeer geïnspireerd door het waardengestuurd onderwijs dat deze coalitie in de Verenigde Staten hanteert. Het is gebaseerd op tien uitgangspunten:

1. Jonge mensen helpen om hun geest op een goede manier te leren gebruiken;
2. Minder is meer, je kunt beter minder dingen goed doen dan veel dingen half;
3. Doelstellingen zijn van toepassing op alle leerlingen;
4. Personalisatie van onderwijs;
5. De leerling werkt en de docent coacht;
6. Het leerproces wordt zoveel als mogelijk beoordeeld aan de hand van meesterschap;
7. Een toon van degelijkheid en vertrouwen;
8. Het onderwijsteam is gezamenlijk verantwoordelijk voor de gehele school;
9. De inzet van middelen is gericht op doceren en leren;
10. Democratie en gelijkheid.

Deze tien uitgangspunten zijn leidend voor het onderwijs van scholen die zijn aangesloten bij de coalitie. Ikzelf heb dit onderwijs aan den lijve mogen ervaren aan de Universiteit van Maastricht waar het PGO wordt gehanteerd. Het PGO gaat uit van de volgende uitgangspunten:

1. Student centraal;
2. Activerend leren;
3. Docent dichtbij;
4. Geïntegreerde, multi- en interdisciplinaire aanpak onderwijs en onderzoek;
5. Studielandschappen;
6. Vaardigheden voor het leven.

Boek Rikie van Blijswijk Essential SchoolsIk ben tot op de dag van vandaag mijn ouders en de universiteit dankbaar dat ik op deze wijze heb mogen leren. het maakte dat ik al op jonge leeftijd kon bepalen dat ik mijn passie en talent niet wilde verbinden aan de banksector, terwijl ik met mijn studie bedrijfseconomie en specialisatie financiering daar op basis van mijn kennis een geweldige toegevoegde waarde had kunnen leveren. Ik heb echter voor een maatschappelijke carrière gekozen waarbij ik op dit moment mag fungeren als lid college van bestuur van Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR). Daarmee kan ik mogelijk het verschil gaan maken voor onze toekomstige generaties basisschool en voortgezet onderwijs leerlingen om hen in staat te stellen om door middel van een waardengestuurd systeem te gaan leren. Ik vind dat ik deze maatschappelijke opdracht moet oppakken om mijn ouders en het PGO systeem in Maastricht iets terug te kunnen geven van hun investering mij!

Alles beschouwend is het de vraag of ons onderwijssysteem radicaal op de schop moet en gebaseerd moet worden op waardengestuurd leren in plaats van prestatiegericht? Hoe zie jij dit als schoolleider, leraar of lerares dan wel ouder van een kind in het basis- of voorgezet onderwijs? Laat het me weten door middel van een commentaar bij dit blog.

Didier Dohmen

Behalve op het genoemde blog, zouden we het op prijs stellen, als je ook hieronder op hetkind ook reageert op Didier Dohmens vraag. Als onderliggende vraag zijn we benieuwd wat jij verstaat onder ‘waardengedreven onderwijs’ en hoe jij het in de praktijk brengt.

Didier Dohmen is bedrijfseconoom en werkt momenteel onder andere als lid van het college van bestuur van BOOR. Hij is oprichter en directeur van InControl Management Services.

Het boek ‘The Essential Schools in de VS – Scholen die je leren wie je bent‘ van Rikie van Blijswijk kost € 18,00 en is te verkrijgen via De Rijnlandse School Uitgeverij. De ten common principles zijn een inspiratiebron geweest voor de zeven leidende principes van hetkind. Zie ook ons Jaarboek 2014, dat volgende week verschijnt.

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie