profiel

Beatrice Keunen


Beatrice Keunen
Bekijk mijn profiel

twitter

Waardevol opvoeden in een improvisatiemaatschappij hetkind.org/?p=61740

Ongeveer een uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Congres VO-raad op 20 maart in Nieuwegein: Klaar voor de toekomst

15 maart 2014

Beatrice Keunen

Tijdens het  VO-congres ‘Klaar voor de Toekomst’ – op donderdag 20 maart – wordt teruggekeken op de opbrengsten van de VO2020-Tour. Centrale vragen tijdens deze bijeenkomsten op scholen in het land waren: ‘Hoe kun je leerlingen maatschappelijk relevant en boeiend onderwijs op maat (blijven) bieden? En wat vraagt die toekomst precies van leerlingen, docenten, schoolleiders en bestuurders?’ 

vo2020tourDe door de VO2020-Tour verkregen inzichten worden gebruikt als basis voor het sectorakkoord dat het VO en OCW gaan sluiten over de prestaties en de besteding van middelen in het voortgezet onderwijs. Ook dienen deze opbrengsten als uitgangspunt voor het Strategisch Kader van de VO-raad na 2014. Een breed draagvlak binnen de sector is van groot belang omdat beide stukken richting geven aan het voortgezet onderwijs op weg naar 2020.

Het VO-congres in Nieuwegein kent drie rondes. In elke ronde vinden een aantal workshops en één lezing plaats.

  • Lezing 1. Henno Theisens: Trends die de toekomst van ons onderwijs bepalen
  • Lezing 2. Alexander Klöpping: The next big thing…
  • Lezing 3. TEDucation: 3 visies op onderwijs door Simon Verwer

Dag van de Dialoog
De VO-raad organiseert vandaag in het Spoorwegmuseum in Utrecht – de Dag van de Dialoog VO 2020 voor docenten, ouders en leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Op deze symbolische plek waar historie en innovatie samenkomen, wordt stilgestaan bij de vraag: hoe ziet het vo-onderwijs er in 2020 uit? Onder aanvoering van VO-raadvoorzitter Paul Rosenmöller wordt gekeken naar maatschappelijke trends, die van invloed zijn op het onderwijs. Andere invalshoek is: ‘Hoe bereiden we ons voor op de uitdagingen van de toekomst?’ 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie