profiel

Erik Boeschoten


Bekijk mijn profiel

twitter
facebook
Kinderen volgen in hun ontwikkeling, gebaseerd op onderwijsproces, op welbevinden en betrokkenheid

19 maart 2014

erik_boeschoten

Kinderen volgen in hun ontwikkeling, van 0 tot 18! Professionals werken samen zonder drempels, door te werken vanuit het kind. Een lonkend perspectief, dat snel dichterbij komt. Prof. Dr. Ferre Laevers heeft in Vlaanderen een start gemaakt met een kindvolgsysteem voor de kinderopvang, voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Dat moet straks één systeem worden. Het volgsysteem is gebaseerd op dè kwaliteitsmeters van het leerproces: welbevinden en betrokkenheid. Het basisschool-deel is door ‘Onderwijs Maak Je Samen’ gedigitaliseerd en vertaald naar de Nederlandse situatie. Vanaf vandaag (19 maart) is het gratis beschikbaar.

2Looqin is een procesgericht kindvolgsysteem dat je de mogelijkheid biedt om kinderen op een effectieve manier te volgen en te begeleiden in hun leer- en groeiproces. Het digitale instrument voorziet je van overzichtelijke groepsgegevens, individuele leerling-gegevens en biedt concrete en gevalideerde interventies op basis van zeven betrokkenheidsverhogende factoren.*

‘Kinderen die het goed maken, zijn kinderen die zich goed kunnen ontwikkelen’

Het primaire doel van de basisschool is het geven van kwalitatief goed onderwijs. Om dit te bereiken moet de focus liggen op het primaire proces. Dit is hèt proces waar het allemaal om draait. De leraar heeft hierbij een cruciale rol in het succes van ieder kind. Het is de leraar die het verschil maakt! Deze visie is vertaald in een nieuw procesgericht kindvolgsysteem voor de complete basisschool. Hierin zetten we de professionaliteit van elke leraar centraal.

‘Betrokkenheid is dè conditie voor het realiseren van diepgaand leren’

Het volgsysteem is gebaseerd op dè kwaliteitsmeters van het leerproces: welbevinden en betrokkenheid. Kinderen laten groeien betekent dan ook in eerste instantie zicht hebben op welbevinden en betrokkenheid. Op groepsniveau wordt hierin geïnvesteerd om zo te bouwen aan competenties en prestaties. Looqin PO streeft daarmee naar de maximale output! Het kindvolgsysteem biedt houvast om kinderen op een effectieve manier te volgen en te begeleiden in hun leer- en groeiproces. De samenvatting van dit proces is eenvoudig, waardoor je in één oogopslag zicht hebt op je gehele groep!

Looqin PO onderscheidt zich van de vele kindvolgsystemen die gericht zijn op leer- en ontwikkelingslijnen. De bedenkers  zien de basisschool niet als een leerfabriek waarbij gefragmenteerde vaardigheden worden aangeleerd maar als een learning community, ‘waarbij we de lat hoog leggen als het gaat om output: diepgaand leren, talentontwikkeling en excellentie voor elk kind. Met dit kindvolgsysteem respecteren we de dynamiek van de ontwikkeling van elk kind en gaan we ervan uit dat je kinderen niet louter met elkaar kunt vergelijken en ze kunt plaatsen op een vooropgezette leerlijn.’

De leraar begint met een groepsscreening waarbij je eenvoudig scoort op een vijfpuntsschaal die voor elke leeftijd geschikt is. Je krijgt hiermee een volledig beeld met betrekking tot betrokkenheid, welbevinden, competentie en prestatie wordt hierdoor snel in kaart gebracht. Om zorg direct te vertalen in concrete acties biedt Looqin PO een inspiratiebron van interventies op basis van zeven betrokkenheidsverhogende factoren. Deze interventies kunnen direct op klasniveau worden ingezet. In plaats van diep in te gaan op individuele problematieken (etiketteren) kan je met Looqin PO al veel doen om de leerwinst van àlle kinderen te verhogen.

Met andere woorden: eerst preventief werken, dan pas remediëren! Naast het waardevolle beeld van de groep helpt Looqin PO de leraar om kinderen met extra begeleidingsbehoeften nader in beeld te brengen. Uitgangspunt is het perspectief in te nemen van het kind, een belangrijke kerncompetentie van de leraar als professional.

Werken met Looqin PO betekent automatisch een gerichtheid op de professionaliteit en de professionalisering van leraren.

‘Weinig tijd kwijt aan de registratie, dus meer tijd voor de essentie’

De registratielast in het onderwijs is de laatste jaren doorgeschoten. Met Looqin PO sluiten we aan bij de huidige behoeften van leraren: ‘We willen het handelen snel afstemmen op de onderwijsbehoeften van kinderen. Met minder papierwerk!’.  Met dit kindvolgsysteem kom je met weinig werk, veel te weten over het leerproces. Je kunt direct tijdens de les observeren èn registreren met behulp van je iPad, tablet, laptop of telefoon. In tegenstelling tot andere volgsystemen heb je altijd en overal digitaal toegang tot Looqin PO. We streven naar snelheid en gemak: een snelle registratie die automatisch opgeslagen wordt.

Gratis uitproberen

Vanaf 19 maart tot eind augustus kan je Looqin PO geheel gratis uitproberen. Ontdek het gemak van dit kindvolgsysteem en beleef procesgericht werken! Meld je aan op www.looqin.nl

Voorlichtingsbijeenkomsten

Op verschillende plekken in het land worden tevens voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd over Looqin PO. Maak kennis met Looqin PO en meld je aan op www.onderwijsmaakjesamen.nl. De kosten voor deze bijeenkomst bedragen 50 euro pp. Je ontvangt hierbij het boek ‘Een procesgerichte aanpak voor zes tot twaalf jarigen in het basisonderwijs’ van Prof. Dr. Ferre Laevers en Ludo Heylen ter waarde van 38 euro.

Data:

  • 31 maart 13:00 – 15:00 : Zwolle (specifieke locatie volgt later)
  • 9 april 15:00 – 17:00 : Onderwijs Maak Je Samen te Helmond
  • 14 april 13:00 – 15:00 : Rotterdam (specifieke locatie volgt later)
  • 22 april 19:00 – 21:00 : Onderwijs Maak Je Samen te Helmond
  • 19 mei 13.00 – 15.00 : Utrecht Domstad
  • 26 mei 13:00 – 15:00 : Maastricht (specifieke locatie volgt later)

 

Zelf ook aan de slag met looqin?

Van 19 maart tot 1 augustus 2014 is looqin gratis beschikbaar als open beta voor Nederland en Vlaanderen.

* Prof Ferre Laevers; Katholieke Universiteit Leuven

Looqin is een product van de Katholieke Universiteit Leuven, CEGO en Onderwijs Maak Je Samen.

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie