profiel

Tijn Nuyens


Tijn Nuyens
Bekijk mijn profiel

twitter

De leraar als inspirator: over de morele voorbeeldfunctie hetkind.org/?p=61710

Ongeveer 8 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Van conflict naar samen optrekken: perspectief voor een vastgelopen leerling?

26 maart 2014

Tijn Nuyens

‘Te vaak zien wij dat betrokkenen bij een kind, waar zorgen over zijn, het gevoel hebben dat zij alleen staan met hun bekommernissen. Ouders voelen zich niet serieus genomen door de school; de rek is er uit bij de leerkracht; de intern begeleider heeft geen middelen meer voor handen om kind en collega te steunen… ‘ In een samenwerkingsverband in Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard (RiBA) wordt er weer concreet perspectief geboden via HIA-gesprekken; een effectief middel gebleken om een vastgelopen situatie, om welke reden dan ook, weer vlot te trekken. Emiel de Jager schreef een artikel dat eerder werd gepubliceerd in het  CNV blad voor onderwijs.

emiel-de-jager‘Aïsha is pas drie jaar als haar ouders aankloppen bij het samenwerkingsverband van de drie gemeenten (RiBA).  Aïsha wordt behandeld in een revalidatiecentrum en kampt met een aanzienlijke ontwikkelingsachterstand op het gebied van spreken, communicatie, begrijpen en motoriek. Het multi-disciplinair team van het revalidatiecentrum denkt aan plaatsing op een sbo-kleutergroep. De sbo-school vraagt om een HIA-gesprek, een Handelingsgericht Integraal Arrangeren). Met ouders, de toekomstige leerkracht van het sbo en het samenwerkingsverband wordt in dat gesprek besloten tot plaatsing in de kleutergroep met een ‘rugzak’. Het revalidatiecentrum biedt ondersteuning. Het samenwerkingsverband voorziet in ambulante kind-begeleiding: zij gaat met Aïsha oefenen haar weg te vinden in de klas, verder helpen in de communicatie en contact te maken met klasgenoten. Aïsha is net vier geworden en gaat  in januari echt naar school.’

Aïsha – haar naam is gefingeerd – is een van de voorbeelden die door interventie van HIA de juiste ondersteuning heeft gekregen en daarmee de juiste plek in het onderwijssysteem heeft gevonden. De Jager: ‘In RiBA zoeken wij naar een antwoord op gelijksoortige situaties waarin wij lijken vast te lopen in de zorg(plicht) voor kinderen met bijzondere ondersteuningsbehoeften. Uiteraard zal elke leerkracht en elke basisschool haar uiterste best doen om een kind die ondersteuning te bieden die het nodig heeft. Leerkrachten en teams blijken in de praktijk bijzonder vindingrijk in het zoeken naar oplossingen voor dagelijkse uitdagingen. Maar soms is die creativiteit uitgeput, zijn er talloze gesprekken gevoerd met ouders, onderzoekers, school, maatschappelijk werkenden, Jeugdzorg, noem maar op. Als al deze afzonderlijke initiatieven niet tot een bevredigende oplossing leiden, ontstaat de vraag: hoe moeten we verder met dit kind op onze school?’

In een HIA-gesprek zit je vervolgens met alle betrokken partijen tegelijkertijd om de tafel. Het doel van elk gesprek is het samen ontwikkelen van een uniek ‘arrangement’ voor dit kind, deze ouders en deze leerkracht. Cruciaal daarbij is de deelname van de ouders en de leerkracht van het kind. Daarnaast spelen eventueel onderzoekers, gedragsdeskundigen, de logopedist, de plaatselijke CJG een rol in het gesprek. Samen met ouders wordt de leerkracht beschouwd als de grote deskundige van het kind; zonder de leerkracht wordt geen HIA-gesprek gevoerd. Het is van het allergrootste belang dat alle deelnemende partijen aan het gesprek zich kunnen vinden in het arrangement.’

Geen onnodige bureaucratie

De bureaucratie rond het HIA-gesprek is minimaal. Uiteraard wordt er van uitgegaan dat alle deelnemers vanuit hun eigen expertise het kind volledig in beeld hebben. Maar anders dan wij gewend zijn wordt niet meer gevraagd om een onderwijskundig rapport en uitvoerige documentatie en bewijslast. In gesprek met elkaar ontwikkelen wij ‘inzicht’, ‘overzicht’ en ‘uitzicht’ voor een kind, ouders en de leerkracht. Tijdens het gesprek schrijft de intern begeleider, zichtbaar voor iedereen, de bevindingen die wij delen op. Na het gesprek worden deze aantekeningen letterlijk overgenomen in een trajectdocument. Het trajectdocument is hiermee een neerslag van het met elkaar ontwikkelde verklarend beeld, maar belangrijker nog, het overeengekomen arrangement. Dat is voldoende.

De trajectbegeleider formuleert en accordeert samen met aanwezigen het arrangement dat voor dit kind is ontwikkeld en zorgt samen met de intern begeleider voor uitvoering van het arrangement. Voor het samenwerkingsverband geldt: er wordt uitgevoerd wat we in het HIA-gesprek als arrangement hebben verwoord; afspraak is afspraak.

Lees verder in Handelingsgericht Integraal Arrangeren

Meer weten over HIA kijk op de website van NTO Effect: http://www.nto-effekt.nl/aanbod/Handelingsgericht%20Integraal%20Arrangeren

Een video over Handelingsgericht Arrangeren in ’t Gooi

 

rondje hetkind


   Iedereen maakt verschil, samen hebben we impact

               Steun hetkind en word donateur

                             50 euro per jaar

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie