profiel

Guido Crolla


Bekijk mijn profiel

twitter

Geluk is datgene wat normaal is. Dat kun je misschien begrijpen, maar wat gebeurt er als je het ook kunt voelen? hetkind.org/?p=61711

Ongeveer 12 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Inauguratie Ulrich op mens- en ontwikkelingsgerichte HAS: ‘Er gaan dingen gebeuren die wij nog niet eerder hebben gezien’

23 april 2014

Guido Crolla

Op dinsdagmiddag 13 mei wordt Evert-Jan Ulrich geïnaugureerd. Hij is lector Innovatie en Ontwikkeling bij de HAS Hogescholen in Den Bosch. De middag staat in het teken van het thema ‘HAS Hogeschool in 2025, op weg naar een interactief mens- en ontwikkelingsgericht leer- en werksysteem’. Guido Crolla sprak Evert-Jan recent en registreerde een aanzetje tot de plannen. ‘Er gaan dingen gebeuren die wij nog niet eerder hebben gezien’.

WebHAS Hogeschool is een zelfstandige hogeschool in ‘s-Hertogenbosch en Venlo die verschillende hbo-opleidingen aanbiedt die in het teken staan van landbouw, natuur, voeding en milieu.

Al meer dan zestien jaar verbonden aan HAS Hogeschool
De afgelopen zestien jaar was Evert-Jan Ulrich verbonden aan HAS Hogeschool als directeur Food & Business en met het lectoraat Innovatie en Ontwikkeling gaat hij een nieuwe uitdaging aan. Ulrich is van huis uit landschapsarchitect, afgestudeerd in het domein van cultuurtechniek aan Wageningen University. Na gewerkt te hebben bij de vakgroep bedrijfskunde in Wageningen is hij aan HAS Hogeschool gestart als docent-adviseur bedrijfskunde.
Onderwijsinnovatie
Binnen het speerpunt onderwijsinnovatie is een aantal doelen gedefinieerd. HAS Hogeschool zal een Innnovatieklas ontwikkelen op basis van de principes talentbased learning en out of the school box onder leiding van het nieuwe lectoraat. Daarnaast zullen een zestal Design & Innovatiecentra worden gerealiseerd. Doel is uiteindelijk om creatief en innovatief denken en handelen integraal onderdeel te doen uitmaken van alle opleidingen aan HAS Hogeschool.
Organisatieinnovatie
Binnen het speerpunt organisatieinnovatie zal lector Evert-Jan Ulrich zich sterk maken om belangrijke innovatoren aan de HAS te binden, nationaal en internationaal. “Die innovatoren moeten zowel van binnen als buiten de agrofoodsector komen met als doel nieuwe manieren van waardecreatie te bereiken, zoals kennis delen in netwerken en co-creatie. Samenwerking en afstemming met andere lectoraten van de HAS is hierbij van groot belang. Vooral met de lectoraten AgroFoodMarketing, Duurzame veehouderijketens, Netwerk- en ketenkunde en Biobased Productontwikkeling zal deze samenwerking worden gezocht.

Wat zegt Evert-Jan Ulrich zelf…

‘Ik ken het onderwijs van haver tot gort. Ben lang directeur geweest, weet hoe de systemen in elkaar zitten, weet hoe de beoordelingen werken, alle accreditaties. Ik heb alles al tig-keer gedaan. En ik denk dat het systeem toe is aan vernieuwing met het oog op de toekomst.’

‘Er gaan een heleboel ontwikkelingen plaatsvinden, ik kan er heleboel noemen en dat zal ik zeker doen op mijn inauguratie. Maar we moeten een veel flexibeler systeem creëren waarin de studenten leren zelf te sturen in hun toekomst. waarin ze dingen gaan ontdekken. Nu zitten ze gevangen in de opleidingen, in de programma’s. Er moet interactie plaatsvinden met alles wat er gebeurt en we moeten voorop lopen bij deze ontwikkeldingen.

Wat we totaal niet benutten is de potentie die er bij de studenten ligt, want als je die in groepen zet, gelijkwaardig, dan gaan er dingen gebeuren die wij nog niet eerder hebben gezien. Daar wil ik meer op sturen. We hebben een innovatieklas gemaakt en wat ze met elkaar doen, hoe ze elkaar daar feedback geven, de manier waarop ze elkaar stimuleren, hoe ze leren van elkaar… Nou, dat is een item dat niet ontwikkeld is in het huidig systeem en dat moeten ontwikkelen naar de toekomst toe..

Inauguratie Evert-Jan Ulrich – HAS Hogeschool in 2025 from Guido Crolla on Vimeo.

Inauguratie op 13 mei

Introductietekst:
We leven in een snel veranderende en steeds complexer wordende wereld. Dit vraagt om nieuwe vaardigheden en organisatievormen. Zelfkennis, samenwerken en het delen van kennis worden belangrijker. Ook zijn er fundamentele wijzigingen nodig om te komen tot een duurzame samenleving. Volgens Oxford University zullen veel beroepen gaan verdwijnen en er zullen er nieuwe beroepen en banen voor in de plaats komen. Technologische innovaties (robots, nanotechnologie, 3D-printers, sensoren, etc.) spelen hierbij een belangrijke rol. Wat betekent dit voor HAS Hogeschool en haar relaties? Kortom: hoe zal onze hogeschool er in 2025 uitzien?

Programma:
14:00 uur Ontvangst
14:30 uur Opening door lid College van Bestuur Frederike Praasterink
14:45 uur Start gevarieerd programma inauguratie lector Evert-Jan Ulrich
16:30 uur Afsluiting en borrel

Meld je hier direct aan!

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie