profiel

Simon Verwer


Simon Verwer
Bekijk mijn profiel

twitter

Geluk is datgene wat normaal is. Dat kun je misschien begrijpen, maar wat gebeurt er als je het ook kunt voelen? hetkind.org/?p=61711

Ongeveer 4 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Vijf uitdagingen voor Teacher Leadership: ‘Elke dag een beetje beter’

25 april 2014

Simon Verwer

Leiderschap door leraren betekent voor Simon Verwer wat bij Stichting Leerkracht ‘Elke dag een beetje beter’  heet. Dat beter gaat soms over je lessen, soms over de schoolorganisatie of soms over de vraag hoe het Nederlandse onderwijsstelsel in elkaar zit. Het gaat om de mindset waarbij je jezelf ziet als ontwerper, maker en doener. Hij scheef een blog over de uitdagingen en voegde er een exemplarisch filmpje van Drew Dudley aan toe.

teacherSinds ik deelnam aan het leiderschapsprogramma van het Eerst de Klas traject heb ik kennis gemaakt met de rijke traditie van het denken over leiderschap, veelal uit Amerikaanse hoek. Wat mij betreft is dit nog een onontdekte bron van inzicht en energie voor het Nederlandse onderwijs.

Jelmer Evers heeft hier recentelijk op zijn blog ‘Teacher leadership als antwoord’ een aantal interessante observaties over gedeeld. Ook sprak hij hierover op een bijeenkomst in De Balie georganiseerd door de Onderwijscoöperatie. Hij schrijft onder meer:

Teacher Leadership is het toekennen van daadwerkelijke bevoegdheid aan docenten, met name echte beslissingsbevoegdheid als onderdeel van professional capital zoals Fullan en Hargreaves dat beschreven hebben. Niet alleen in schoolorganisaties zelf, maar ook op alle vlakken en niveaus in het onderwijs moet dit invulling krijgen. Het erkennen van een andere rol van de docent in het onderwijs is daarbij centraal. In plaats van uitvoerder wordt de docent mede-eigenaar.

Hij vervolgt met een drietal concrete vertalingen van het begrip naar de praktijk:

1) Teacher-led schools: scholen met een maatschap of coop structuur.
2) Teacherentrepreneurs: docenten die zich volledige op het onderwijs richten maar vanuit een hybride positie, dus bv. als leraar en ondernemer.
3) Teacher leaders als volwaardige gesprekspartners: docenten hebben een wezenlijke, duurzame positie in het onderwijsdebat.

Hoewel het mag verbazen dat Evers de VS nu als voorbeeld neemt naar aanleiding van één speech van een zeer neo-liberale onderwijsminister, is deze blog van mijn hand vooral om uit te spreken hoe zeer ik het hem eens ben. Leiderschap door leraren is een veelbelovende richting die in de Nederlandse context zich kan vertalen naar goed of zelfs excellent onderwijs.

Er zijn wel ook een aantal uitdagingen die we vanuit een positieve basishouding niet uit het oog dienen te verliezen:

1) De groep ‘teacher leaders’ is op dit moment zeer klein of heel slecht zichtbaar. Qua fte hebben we volgens de meest recente cijfers van de Stichting van het Onderwijs in Nederland de volgende bezetting:

  • Primair onderwijs: 103.800 docenten
  • Voortgezet onderwijs: 61.900 docenten
  • Middelbaar beroepsonderwijs: 20.900 docenten
  • Hoger beroepsonderwijs: 17.300 docenten
  • Wetenschappelijk onderwijs: 22.600 docenten

Waar zijn al die mensen? Op veel bijeenkomsten is er sprake van een ‘incrowd of usual suspects’. Waarom?

2) Onder die leraren is een groot aantal mensen die zeker geen teacher leader zijn. Hoe gaan we daar als beroepsgroep mee om?

3) Een probleem in het onderwijs is dat leraren zich veelal niet durven te onderscheiden. Wat kunnen de verschillende stakeholders doen om de diversiteit binnen de hedendaagse onderwijscultuur te versterken?

4) Veel leraren vinden het lastig om abstracte leiderschapsconcepten te vertalen naar praktische verbeteringen in hun gedrag. Wat kunnen lerarenopleidingen, na/bijscholers of Leraren met Lef / The Crowd NL-achtige netwerken doen om deze slag te kunnen maken?

5) ‘Teacher leadership’ klinkt veel mensen wat te groot in de oren. Leraren zien zichzelf over het algemeen niet als leider en er over spreken kan worden gezien als arrogant. Wat mij betreft is dat volledig onjuist.

Lees verder

Simon Verwer zat in de eerste lichting student-docenten van het project Eerst de Klas – het traineeprogramma voor excellente academici in het bedrijfsleven en het onderwijs. Verwer – tevens docent aan het Hyperion Lyceum in Amsterdam – publiceert regelmatig op het blog Onderwijsfilosofie en op andere fora. Met Eke Rebergen vormt hij samen Denkfiguren. Zij zoeken verfrissend positieve en doordachte vergezichten voor de alledaagse onderwijspraktijk.

Artikel Vrij Nederland: De nieuwe leraar doet het zelf

 

 

Waardevolle verhalen voor goed onderwijs

Bestel: 24 euro

hetkindvk

Iedereen maakt verschil, samen hebben we impact

Als donateur (50 euro) ontvang je ‘het Jaarboek 2014
en de jubileumuitgave ‘NIVOZ & de urgentie van goed onderwijs

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie