profiel

Nickel van der Vorm


Nickel van der Vorm
Bekijk mijn profiel

twitter

Waardevol opvoeden in een improvisatiemaatschappij hetkind.org/?p=61740

Ongeveer een uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Van leerPLICHT naar leerRECHT, een fundamentele keuze!

28 april 2014

Nickel van der Vorm

De Kinderrechtenmonitor  laat op basis van feiten en cijfers, trends en ontwikkelingen zien hoe het met de rechten van kinderen in Nederland is gesteld. Hoewel het op hoofdlijnen goed gaat met Nederlandse kinderen, zijn er wel blijvende zorgen. Kinderombudsman Marc Dullaert: ‘Een op de negen kinderen leeft in armoede en goed onderwijs op maat voor kinderen die extra zorg nodig hebben, wordt maar geen vanzelfsprekendheid.’ Op de eigen website stelt De Kinderombudsman dat kinderen de rekening betalen van de huidige crisis.  Nickel van der Vorm trekt zich op aan de aanbeveling die Dullaert maakt richting overheid: ‘Van leerplicht naar leerrecht.’

Het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind is een juridische/technische representatie van hoe we als samenleving (in 100 landen) tegen kinderen aankijken. Er staat in beschreven op welke rechten kinderen aanspraak kunnen maken, zouden moeten kunnen maken.

Interessante vraag daarbij is of we ervan uitgaan dat wij “als volwassenen” die rechten aan kinderen, de hulp behoevenden, toekennen OF dat het verdrag een poging is om de rechten van kinderen te beschrijven waarvan we als samenleving vinden dat ze die “van nature” hebben.

Ik zelf ga uit van dat laatste. Het NIVOZ, de uitgangspunten van hetkind, en de manier van denken die we in het Nederlands onderwijs voorop willen stellen, gaan uit van dat laatste. Van het emancipatoire kindbeeld. De intrinsiek gemotiveerde mens. De ontwikkelaar.

Dit is de fundamentele reden dat wij als NIVOZ zo blij zijn met de sterke aanbeveling van de kinderombudsman aan de Nederlandse overheid en politiek om over te gaan van leerPLICHT naar leerRECHT. En om art 29 van het kinderrechtenverdrag  vast te leggen in de Nederlandse wetgeving.

Art 29 IVRK: Elk kind heeft het recht op onderwijs dat hem/haar voorbereidt op een actief, verantwoordelijk leven als volwassenen in een vrije samenleving met respect voor anderen en de omgeving. Lees hier.

 Nickel van der Vorm is verbonden aan het NIVOZ en initiatiefnemer van hetkind als platform.

Waardevolle verhalen voor goed onderwijs

Bestel: 24 euro

hetkindvk

Iedereen maakt verschil, samen hebben we impact

Als donateur (50 euro) ontvang je ‘het Jaarboek 2014
en de jubileumuitgave ‘NIVOZ & de urgentie van goed onderwijs

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie