profiel

Femmy Wolthuis


Femmy Wolthuis
Bekijk mijn profiel

twitter
facebook
PO-Raad: ‘Waar is de échte bevlogenheid gebleven?! Komen geld en cijfers écht op de eerste plaats?’

29 april 2014

Femmy Wolthuis

Leren ontstaat wanneer een jongere zich bezighoudt met de vraag hoe hij kan bijdragen aan het oplossen van de uitdagingen waar we als mensheid voor staan. In het discours over het onderwijs in Nederland komt Femmy Wolthuis deze visie op onderwijs nog weinig tegen. Een lichte verbazing ontstaat. Hoe formuleren de verschillende actoren binnen het systeem het doel van onderwijs dan? Ze stuit in haar zoektocht op de website van de PO-Raad, leest en schrikt. Haar blog: ‘Waar is de echte bevlogenheid gebleven? Komen geld en cijfers écht op de eerste plaats?

colemanTwee TED-talks inspireerden mij de afgelopen week. De bijdrage van de voormalige voorzitter van de Amerikaanse universiteit Bennington Liz Coleman (2009) en die van Sir Ken Robinson (2013), adviseur op het gebied van kunstonderwijs. Wat mij aanspreekt, is dat beide sprekers aangeven dat onderwijs zou moeten gaan over het faciliteren van het leren leren.

Leren ontstaat wanneer een jongere zich bezighoudt met de vraag hoe hij kan bijdragen aan het oplossen van de uitdagingen waar we als mensheid voor staan. Zo ontdekt en ontwikkelt hij zichzelf als mens en kan zo zijn unieke bijdrage gaan leveren aan het welzijn van het leven op aarde. Aan deze visie ligt een ideaal ten grondslag.

In het discours over het onderwijs in Nederland kom ik deze visie op onderwijs nog weinig tegen. Dat roept bij mij de vraag op hoe de verschillende actoren binnen het onderwijssysteem het doel van onderwijs formuleren. En daaraan gerelateerd, wat is de doelstelling van de verschillende organisaties binnen het onderwijs? Waaraan willen zij een bijdrage leveren?

In mijn zoektocht stuit ik op de PO-Raad. De PO-Raad is een vereniging van schoolbesturen die de gemeenschappelijke belangen behartigt van de besturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs en is daarmee de sectororganisatie voor het primair onderwijs.

poraaadNieuwsgierig naar waar de PO-Raad voor staat kijk ik op hun website. Het valt me op dat onder het kopje Over de PO-raad als eerste het onderwerp Cijfers uit de sector is te zien. Ik had verwacht iets te lezen over wat de PO-Raad drijft, waar ze voor staat, wat haar visie en missie is, hoe zij wil bijdragen aan kwalitatief hoogstaand onderwijs. De eerste indruk die ontstaat, is dat cijfers leidend zijn in deze organisatie. Verder lees ik dat de PO-Raad zich richt op de drie grote domeinen: bekostiging, werkgeverschap en de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid. Bekostiging als eerste grote domein … Mijn eerste indruk lijkt te worden bevestigd. Komen geld en cijfers écht op de eerste plaats?

Ik laat me graag overtuigen van het feit dat deze eerste indruk niet klopt. Ik heb nog steeds de hoop dat de PO-Raad op de website laat zien hoe zij in de praktijk een verbinding legt tussen de drie grote pijlers binnen het onderwijs: persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen, kennisoverdracht en maatschappelijke participatie, daarbij rekening houdend met de grote maatschappelijke veranderingen van dit moment. Verwachtingsvol lees ik verder.

‘De grootste ambitie voor de vereniging is dat de sector primair onderwijs het onderwijs op zo’n peil brengt dat het bijdraagt aan een hoogwaardige kenniseconomie, afgezet tegen een internationaal vergelijkbaar referentiepunt.’

Ik ben op de doelstelling van de PO-Raad gestuit: onze kinderen als sociaal kapitaal (lees: hulpbron) ontwikkelen voor een hoogwaardige kenniseconomie die kan concurreren met de internationale context. Dit veronderstelt dat wij als mensen op aarde zijn om de kenniseconomie in stand te houden en ervoor te zorgen dat we goed meekomen in internationale rankings. In mijn ogen een ontzielde kijk op leven en leren.

Waar is de intrinsieke waarde van de mens gebleven? Waar is de gedrevenheid en inspiratie, de droom waarvoor we ons willen inzetten? Ook mis ik de diepere betekenis, de zin van het onderwijs.

Het maakt me ook nieuwsgierig. Wat is de bron van deze door economische waarden gedreven kijk op onderwijs? Het lijkt erop dat het in schoolbestuurders in eerste instantie gaat om het verhogen van het leerrendement, kinderen leren lezen en rekenen, etc. Hoe komt het dat schoolleiders zo zijn gaan sturen op de output in plaats van het creëren van de randvoorwaarden waardoor kinderen kunnen leren?

Waar is de echte bevlogenheid gebleven?!

Femmy Wolthuis is organisatie- en loopbaancoach in het onderwijs.

 

Waardevolle verhalen voor goed onderwijs

Bestel: 24 euro

hetkindvk

Iedereen maakt verschil, samen hebben we impact

Als donateur (50 euro) ontvang je ‘het Jaarboek 2014
en de jubileumuitgave ‘NIVOZ & de urgentie van goed onderwijs

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie