profiel

Bas Wijnen


Bas Wijnen
Bekijk mijn profiel

twitter

Haar vluchtelingkinderen vliegen uit: ISK-mentor Barbara schreef voor elk van hen een bemoedigende karakterschets. hetkind.org/2017/12/14/sch…

Ongeveer 54 minuten geleden op hetkind's Twitter via Twitter for iPhone

facebook
‘Uitdaging bij invoering Passend Onderwijs: Kijken naar inhoud, niet naar bestuurlijke randvoorwaarden’

12 juli 2014

Bas Wijnen

‘Leerplichtambtenaren in Denemarken zijn minder bezig met handhaven, maar meer met ondersteunen. Zo helpen ze ouders, die moeite hebben om hun kinderen op tijd op school te krijgen bij het aanbrengen van structuur bij het opstaan en het ontbijt.’ Aldus Bas Wijnen van het Nederlands Jeugdinstituut. In zijn werk richt hij zich op nieuwe verbintenissen tussen het per 1 januari 2015 te wijzigen Jeugdstelsel en Passend Onderwijs, dat in augustus start. Zijn blog.

cl67asdnaq5jnds7zcm7camihuadw6rhlm5vs2oll757hbaoaxlq_0_0‘In Denemarken organiseren gemeenten en scholen passend onderwijs en jeugdhulp al een aantal jaren gezamenlijk. En met succes! Het systeem is beter voor kinderen, ouders en school. De hulp is sneller, goedkoper en effectiever. Hoe ze dat doen? Vooral door het heel praktisch te houden.’

Denemarken heeft onderwijs, opvang en jeugdhulp onder één dak gebracht, onder één aansturing. Met één pedagogische visie, waarbij leerkrachten, pedagogen en sociaal werkers als één team functioneren en dezelfde methodieken gebruiken die positief gedrag en een veilig en zorgzaam klimaat bevorderen. Ook krijgen ze samen bij- en nascholing.’

‘Opvallend is dat veel jeugdhulpinterventies erop zijn gericht om ontwikkelingskansen te vergroten: gewoon elke dag naar school kunnen gaan in de wijk waar ook je vriendjes en vriendinnetjes wonen. Leerplichtambtenaren in Denemarken zijn minder bezig met handhaven, maar meer met ondersteunen. Ze helpen bijvoorbeeld ouders die moeite hebben om hun kinderen op tijd op school te krijgen bij het aanbrengen van structuur bij het opstaan en het ontbijt.’

‘Veel Deense scholen hebben een zogenaamde Familieklas voor kinderen die in de klas storend gedrag vertonen. Dat is een aparte klas in de eigen school, met een docent en een maatschappelijk werker, bedoeld om het gedrag van het kind op school én thuis te verbeteren. Gedurende twaalf tot zestien weken gaat de kinderen een aantal dagdelen per week naar de Familieklas om aan hun gedrag werken terwijl ze hun gewone schoolwerk doen.’

bas-wijnen‘De rest van de tijd zitten ze in hun reguliere klas, waar de leerkracht bijhoudt of ze het geleerde goed in praktijk brengen. De ouders zijn ook enkele dagdelen aanwezig om in groepsgesprekken het gedrag van hun kind te bespreken en te leren hoe ze dit in het gezin kunnen corrigeren. De aanwezigheid van ouders is vereist; het is een belangrijke voorwaarde om de gedragsverandering vast te houden.’

‘Met de komst van passend onderwijs en de transitie van de zorg voor jeugd zijn er ook in Nederland kansen om meer vanzelfsprekende verbindingen te leggen tussen school en jeugdhulp. Dat vraagt wel moed en doorzettingsvermogen. In Denemarken is de gemeente de baas over zowel de jeugdhulp als het onderwijs. Dat maakt de aansturing eenduidig en scheelt veel overleg tussen wethouders en schoolbestuurders. Alle tijd en energie die we in Nederland kwijt zijn aan de bestuurlijke randvoorwaarden kunnen we niet besteden aan de inhoud. De uitdaging wordt dus om de inhoud leidend te laten zijn voor de bestuurlijke afspraken.’

Bas Wijnen is senior medewerker Inhoud bij het Nederlands Jeugdinstituut (bron van deze blog) en houdt zich bezig met allerlei taken rondom transitie en transformatie van het jeugdstelsel, met een accent op de verbinding tussen de transitie jeugd en passend onderwijs. 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie