profiel

Rianne van der Raadt


Rianne van der Raadt
Bekijk mijn profiel

Marcel van Herpen


Marcel van Herpen
Bekijk mijn profiel

twitter
facebook
Intern en extern attribueren, de controle binnen of buiten jezelf leggen

19 juli 2014

Rianne van der Raadt

Het toeschrijven van tegenvallers, teleurstellingen en onverwacht resultaat aan oorzaken buiten jezelf, omstandigheden waar je geen invloed op hebt, heet extern attribueren. In het moment heel logisch en prettig om jezelf buiten schot te houden, maar daarmee leg je de controle ook buiten jezelf. En dát werkt uiteindelijk weer tegen je. Zonder controle worden we hulpeloze, passieve mensen, slachtoffers in plaats van actieve, handelende mensen. ‘Vroeger ging ik tekeer tegen een leerling die zijn huiswerk niet had gemaakt, maar nu leg ik de verantwoordelijkheid terug.’

Externe attributies zijn algemeen, iedereen bedient zich ervan. Klassieke externe attributies van leraren blijken intelligentie (het ontbreken ervan), het thuismilieu van de leerling (dat de ontwikkeling van de leerling niet stimuleert) en taakhouding (gebrek hieraan).

We wisten het al met ons gezonde verstand, maar decennia van onderzoek in onderwijs hebben nog eens bevestigd dat intelligentie, motivatie en taakhouding ontwikkelingsgevoelig zijn, ze zijn niet gefixeerd, er valt wel degelijk iets aan te doen en je kunt ze ontwikkelen op school.

De kennismaking met dit idee is indringend, omdat je jezelf bij je verantwoordelijkheid moet brengen waarvan je dacht geen invloed te hebben en je je misschien ook wel machteloos voelde. Het gaat direct jezelf aan, terwijl je jezelf juist buiten schot had geplaatst.

Verbeteringen komen in de eerste plaats van jezelf, van binnenuit. Het is een essentieel deel van het bewustwordingsproces op weg naar de leraar die je wilt zijn. Zodoende worden vanaf het begin externe attributies gesignaleerd en onder kritiek gesteld, met dien verstande dat de attribu- tie geen omstandigheden betreft waarop niemand invloed kan uitoefe- nen (bijvoorbeeld klassengrootte).

Hieronder vertelt een leraar een vertrouwde externe attributie te hebben losgelaten.

‘Ik heb afgelopen zaterdag nog een toets na zitten kijken. Toen dacht ik: “waarom hebben ze allemaal die vraag fout?” Vroeger zei ik dan tegen ze, “heb je weer niet geleerd?” Maar nu ga ik toch eens kijken. Ja, ik heb het toch behandeld in mijn les. Maar wat ik eerder niet deed: ik ging eens kijken in mijn studieplanner. Ik zag dat ik de stof wel had behandeld in de les, maar dat ik was vergeten het in de studieplanner te zetten. Ze wisten dus niet dat ze dit moesten leren en konden zodoende ook niet die vraag beantwoorden. Toen heb ik gelijk de leerlingen gemaild van ‘dit en dat is er gebeurd. Ik trek die vraag terug en tel hem ook niet mee in de repetitie.’ Ik kreeg toen gelijk leuke mailtjes terug. Je gaat dus zelf ook meer in de spiegel kijken en je gaat na of die fout wel bij de leerlingen ligt. En dat heb ik opgestoken vanuit dit traject. Vroeger ging ik tekeer tegen een leerling die zijn huiswerk niet had gemaakt, maar nu leg ik de verantwoordelijkheid terug.’

Tegelijk met de nadruk in school van wat leerlingen niet kunnen, nodigen wij onszelf als leraren uit om teleurstellende resultaten aan externe oorzaken toe te schrijven en geen verantwoordelijkheid te nemen (we kunnen niet veel doen aan wat een leerling nu eenmaal niet kan); de achilleshiel van ons onderwijs.

Het boek pedagogische tact (22,- euro) is te bestellen via deze link. Het unieke werk – onder redactie van prof. Luc Stevens en Geert Bors en met medewerking van veel leraren en deelnemers – beschrijft het fenomeen, de theorieën, de praktijk en de ontwikkeling van de trajecten zoals vanaf 2008 zijn aangeboden door het NIVOZ. Veel quotes, verslagen, tact-columns van praktijksituaties en literatuurverwijzingen. 

Ik ben er gaandeweg mijn docentschap achtergekomen hoe belangrijk de relatie tussen leraar en leerling is in het leerproces. Het boek Pedagogische Tact duidt dit proces op een prachtige manier. Door authentieke praktijkvoorbeelden te koppelen aan inspirerende theorieën heb je een krachtig instrument in handen om jezelf als leraar te verbeteren. Lesgeven is voor mij steeds meer ‘samen leren’ geworden en Pedagogische Tact is een gids om die reis verder voort te zettenJelmer Evers, docent Voortgezet Onderwijs bij UniC in Utrecht

Er zijn veel redenen waarom het lang niet altijd lukt het beste uit een leerling te halen. Te vaak worden leerlingen gereduceerd en gelabeld tot een nummer, een toetsscore of een ‘puberbrein dat niet kan plannen.’ Dat zijn vrijwel altijd oversimplificaties die authentiek contact in de weg staan. Het hart van goed onderwijs wordt namelijk gevormd door de interactie tussen leraar en leerling. Dat terrein wordt in dit inspirerende boek zorgvuldig verkend, overtuigend gebaseerd op een combinatie van wetenschappelijke inzichten en persoonlijke ervaringen. Daarom is dit een belangrijk boek, met een positieve boodschap. Prof. Rob Martens, LOOK | Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek

Onderwijsavonden in Driebergen
Aftrap al op 10 september –> Bestel!

Op woensdag 10 september – kort na de zomervakantie – start een nieuwe serie Onderwijsavonden in Driebergen. Luc Stevens duidt op die eerste avond de voorbije jaren, waarin vooraanstaande sprekers inspirerende bijdragen leverden ten dienste van onderwijsontwikkeling, Wat is de rode lijn, wat zijn  de vertrekpunten van waaruit we de dagelijkse praktijk tegemoet  treden?

De Onderwijsavonden worden gehouden in theater Maitland, op landgoed De Horst in Driebergen dat plaats biedt aan maximaal 300 mensen. We starten om 19.30 uur en vanaf 19.00 uur is er een inloop. Achter deze link leest u over de hele serie, ziet u  de exacte data en meer over de zeven sprekers. Een losse entreekaart kost 30 euro. Passepartout-kaarthouders betalen 175 euro en zijn verzekerd van een plaats op 15 januari (Peter Heerschop en Marcel van Herpen).

–> U kunt zich HIER aanmelden

—————

Conferentie Leider zijn op 24 september

Deze conferentie in theater Maitland in Driebergen richt zich op schoolleiders, rectoren en bestuurders uit alle onderwijssectoren. De bekende denkers en wetenschappers Dolf van den Berg en Gert Biesta zullen de conferentie op woensdag 24 september inleiden en hun concepten presenteren aan de deelnemers. Marcel van Herpen en Luc Stevens zullen het begrip Pedagogisch Leiderschap uitwerken. Verder zullen deelnemers uitgenodigd worden om te reflecteren op hun eigen leiderschap en zal de conferentie rijk zijn aan voorbeelden van (school)leiders waarmee de deelnemers zich persoonlijk kunnen verstaan. –> KLIK hier.

Datum: woensdag 24 september 2014 – 9.00 – 17.00 uur.
Locatie: Landgoed de Horst, De Horst 1, Driebergen
Kosten: € 145,- 
inclusief boek

Of ‘Leidinggevende, wie ben je’ van Dolf van den Berg, Luc Stevens en Roland Vandenberghe.
Of ‘Zichtbaar! Ambities van schoolbestuurders in persoonlijke verhalen’ door werkgroep Zichtbaar!

Aanmelding: info@nivoz.nl

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie