profiel

Kees van der Wolf


Kees van der Wolf
Bekijk mijn profiel

twitter

Haar vluchtelingkinderen vliegen uit: ISK-mentor Barbara schreef voor elk van hen een bemoedigende karakterschets. hetkind.org/2017/12/14/sch…

Ongeveer 44 minuten geleden op hetkind's Twitter via Twitter for iPhone

facebook
Vertrekpunt voor 10 september: ‘Experts weten wat ze weten, zonder het te weten’

20 juli 2014

Kees van der Wolf

Op woensdag 10 september – kort na de zomervakantie – start een nieuwe serie Onderwijsavonden in Driebergen. Luc Stevens duidt op die eerste avond de voorbije jaren, waarin vooraanstaande sprekers inspirerende bijdragen leverden ten dienste van onderwijsontwikkeling, Wat is de rode lijn, wat zijn  de vertrekpunten van waaruit we de dagelijkse praktijk tegemoet  treden? In de komende, stille zomerweken publiceren we oude verslagen en video’s. Als opwarmertje, als aanmoediging en als uitnodiging. Vandaag Kees van der Wolf: ‘Experts weten wat ze weten, zonder het te weten.’

Elke leraar kent zo’n situatie waarin je niet meer verder komt met een leerling. De stress die dat met zich meebrengt, maakt dat je ook niet meer in contact staat met je intuïtie en niet meer zuiver kan reageren. Kees van der Wolf schetste op de onderwijsavond van 13 maart 2014 hoe ingewikkeld het is om leraar te zijn, een ‘werker in het wild’. Hij bracht in zijn voordracht – volgens Luc Stevens een klassiek academisch college – twee werelden bijeen: de theorie en de praktijk. Van der Wolf – deeltijd hoogleraar in Suriname – toonde  de grenzen en mogelijkheden, aan beide kanten. Sarina Hoogendam vat de avond over leraren als frontliniewerkers samen. ‘Experts weten wat ze weten, zonder het te weten.’

Docent zijn is een ingewikkeld beroep. Alleen al omdat je als docent, net als iedereen die in een publieke functie werkt, een frontliniewerker bent. Frontliniewerkers zijn het verlengstuk van de overheid, de uitvoerders van de verlangens en wensen die in de samenleving leven.

Frontliniewerkers fungeren als tolk tussen de leefwereld en de systeemwereld. Ze hebben voordurend te maken met omstandigheden die niet binnen de regels van het systeem passen. Van hen wordt echter wel verwacht dat ze zich aan de regels houden en efficiënt en transparant werken, ondanks dat de omstandigheden zich er niet toe lenen.

download (34)Frontliniewerkers hebben doorlopend te maken met dilemma’s en het maken van keuzes. En de uitkomst van die keuzes is ook nog eens niet honderd procent bevredigend. Bijvoorbeeld als een kind opgroeit bij een moeder met verslavingsproblematiek, moet  het dan uit huis geplaatst worden? Je wilt een kind niet bij zijn moeder vandaan halen, maar ook niet dat het verwaarloosd wordt. Welke keuze je ook maakt, het is nooit helemaal goed.

‘In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk maar in praktijk wel.’ Yogi Berra, Amerikaanse honkballer

Gedragstheorieën en hun praktische toepassing

Wat hebben theorieën over gedrag de leraar te bieden als het gaat om problemen in de praktijk? Er zijn heel veel theorieën die uitgaan van bewuste, geplande ingrepen om gedrag te beïnvloeden. Maar een leraar is per jaar betrokken bij duizenden interacties met jongeren. Het is onmogelijk om bij elke interactie bewust een theorie in te zetten. Je kunt niet voor elke situatie een handelingsplan maken en daarmee de leraar bijstaan.

visible-learning-meta-study-by-john-hattie-book-coverProfessor John Hattie (Visible Learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement) heeft de resultaten van meer dan 50.000 onderzoeken over de hele wereld met elkaar vergeleken en uitgezocht welke factoren daadwerkelijk effect hebben op leerprestaties. Op zich een goed en belanghebbend onderzoek. Maar toch is er een kanttekening te plaatsen bij het toepassen van dit soort evidence-based onderzoeken in de praktijk. De uitkomsten ervan zijn namelijk contextloos. De normen en waarden die gelden in de omgang met jongeren komen er niet in terug. Bij onderwijs gebaseerd op wetenschappelijke resultaten, wordt het  maatschappelijk debat over  ‘goed’ onderwijs buitengesloten.

De deskundigheid van de leraar bestaat niet uit het goed kunnen toepassen van evidence based practice, maar uit het hanteerbaar maken van complexiteit. Hoe weet je in steeds wisselende situaties wat je moet doen? Bij leraren overheerst de behoefte om deze kennis  van buitenaf te  halen en hun begeleiders werken daaraan mee. Daardoor ontstaat een cultuur van ‘handelingsadviezen’, veelal gebaseerd op het gedrag van de leerlingen. Leraren zijn echter niet de aangewezen personen om gedrag te classificeren en  ook hebben ze de daarop gebaseerde handelingsadviezen niet nodig. Ze oordelen en schatten namelijk zelf in hoe te handelen in complexe situaties.

Lees verder

Onderwijsavonden in Driebergen
Aftrap al op 10 september –> Bestel!

Op woensdag 10 september – kort na de zomervakantie – start een nieuwe serie Onderwijsavonden in Driebergen. Luc Stevens duidt op die eerste avond de voorbije jaren, waarin vooraanstaande sprekers inspirerende bijdragen leverden ten dienste van onderwijsontwikkeling, Wat is de rode lijn, wat zijn  de vertrekpunten van waaruit we de dagelijkse praktijk tegemoet  treden?

De Onderwijsavonden worden gehouden in theater Maitland, op landgoed De Horst in Driebergen dat plaats biedt aan maximaal 300 mensen. We starten om 19.30 uur en vanaf 19.00 uur is er een inloop. Achter deze link leest u over de hele serie, ziet u  de exacte data en meer over de zeven sprekers. Een losse entreekaart kost 30 euro. Passepartout-kaarthouders betalen 175 euro en zijn verzekerd van een plaats op 15 januari (Peter Heerschop en Marcel van Herpen).

–> U kunt zich HIER aanmelden

—————

Conferentie Leider zijn op 24 september

Deze conferentie in theater Maitland in Driebergen richt zich op schoolleiders, rectoren en bestuurders uit alle onderwijssectoren. De bekende denkers en wetenschappers Dolf van den Berg en Gert Biesta zullen de conferentie op woensdag 24 september inleiden en hun concepten presenteren aan de deelnemers. Marcel van Herpen en Luc Stevens zullen het begrip Pedagogisch Leiderschap uitwerken. Verder zullen deelnemers uitgenodigd worden om te reflecteren op hun eigen leiderschap en zal de conferentie rijk zijn aan voorbeelden van (school)leiders waarmee de deelnemers zich persoonlijk kunnen verstaan. –> KLIK hier.

Datum: woensdag 24 september 2014 – 9.00 – 17.00 uur.
Locatie: Landgoed de Horst, De Horst 1, Driebergen
Kosten: € 145,- 
inclusief boek

Of ‘Leidinggevende, wie ben je’ van Dolf van den Berg, Luc Stevens en Roland Vandenberghe.
Of ‘Zichtbaar! Ambities van schoolbestuurders in persoonlijke verhalen’ door werkgroep Zichtbaar!

Aanmelding: info@nivoz.nl

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie