profiel

Annonay Andersson


Annonay Andersson
Bekijk mijn profiel

twitter

‘Ik weet niet hoe ik gewoon moet doen’ hetkind.org/?p=62328

Ongeveer 12 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
‘Goed onderwijs bestaat bij de gratie van de leraar die af durft te wijken’

27 juli 2014

Annonay Andersson

Een jaar terug (juni 2013) hield Cok Bakker een dubbele oratie in het kader van zijn hoogleraarschap Didactiek van levensbeschouwelijke vorming aan de Universiteit Utrecht en lectorschap Normatieve professionalisering aan de Hogeschool Utrecht. Inhoudelijk meent hij dat ‘goed onderwijs’ van leraren vraagt dat ze niet niet slaafs de regels volgen maar ook (zelf)bewust rekening houden met subjectieve factoren – inclusief hun eigen morele opvattingen. ‘De leraar is de bepalende factor in het toekennen van betekenis en impact aan het ‘systeem’.

Bakker hield dinsdag 4 juni 2013 tijdens het symposium ‘Over onderwijs, leraren en levensbeschouwing’ in Utrecht zijn dubbel-oratie. Universiteit Utrecht vat hieronder samen waar de focus in zijn nieuwe functies zal liggen.

‘Mijn stelling is dat normatieve professionalisering, in ons geval de professionalisering van leraren, een vorm is van levensbeschouwelijke vorming. Dat geldt zowel voor de professionalisering in de initiële opleidingen als voor de voortgaande ontwikkeling als professional in het onderwijs.’

Wat is goed onderwijs, en wie bepaalt dat? vraagt Bakker zich af. Goed onderwijs bestaat volgens hem bij de gratie van de leraar die durft af te wijken van wat hij de ‘instrumentele professionalisering’ noemt: de kennis van de vakinhoudelijke canons, competenties en gedragscodes. In zijn rede (en in zijn werk als hoogleraar en als lector) richt Bakker zich op de ‘normatieve professionalisering’, oftewel op de morele en levensbeschouwelijke dimensie van het leraarschap.

Het belang hiervan blijkt al uit een simpel voorbeeld. Er mag dan nu een anti-pestprotocol bestaan, de kans is groot dat twee leraren in vergelijkbare gevallen heel verschillend zullen reageren wanneer een leerling gepest wordt. Ook wanneer de leraren zich allebei aan het protocol houden. “Het systeem bepaalt niet het handelen van de leraar, maar is slechts één van de beïnvloedende factoren,” aldus Bakker. Persoonlijke opvattingen (over het leraarschap, en over het leven in het algemeen) spelen altijd een rol. “De leraar is de bepalende factor in het toekennen van betekenis en impact aan het ‘systeem’.”

Bakker vraagt daarom meer aandacht voor dit aspect. Niet alleen in de klas, maar vooral tijdens de opleiding van de leraar. Een professionele houding betekent zowel voor leraren als voor lerarenopleiders: kunnen omgaan met open einden, ongrijpbaarheid en onzekerheden. En daar is moed voor nodig.

Lees de dubbel-oratie hier na.

Prof. dr. Cok Bakker is theoloog en onderwijskundige. Zijn onderzoek richt zich op de relatie tussen onderwijs en levensbeschouwing in brede zin, zoals die zich manifesteert op meso-niveau van het maatschappelijk middenveld en instituties, zoals bijvoorbeeld in vraagstukken over de identiteit van scholen en het vak godsdienst/levensbeschouwing, en op het micro-niveau van de professionele en levensbeschouwelijke biografie van leerkrachten.

Onderwijsavonden in Driebergen
Aftrap al op 10 september –> Bestel!

Op woensdag 10 september – kort na de zomervakantie – start een nieuwe serie Onderwijsavonden in Driebergen. Luc Stevens duidt op die eerste avond de voorbije jaren, waarin vooraanstaande sprekers inspirerende bijdragen leverden ten dienste van onderwijsontwikkeling, Wat is de rode lijn, wat zijn  de vertrekpunten van waaruit we de dagelijkse praktijk tegemoet  treden?

De Onderwijsavonden worden gehouden in theater Maitland, op landgoed De Horst in Driebergen dat plaats biedt aan maximaal 300 mensen. We starten om 19.30 uur en vanaf 19.00 uur is er een inloop. Achter deze link leest u over de hele serie, ziet u  de exacte data en meer over de zeven sprekers. Een losse entreekaart kost 30 euro. Passepartout-kaarthouders betalen 175 euro en zijn verzekerd van een plaats op 15 januari (Peter Heerschop en Marcel van Herpen).

–> U kunt zich HIER aanmelden

—————

Conferentie Leider zijn op 24 september

Deze conferentie in theater Maitland in Driebergen richt zich op schoolleiders, rectoren en bestuurders uit alle onderwijssectoren. De bekende denkers en wetenschappers Dolf van den Berg en Gert Biesta zullen de conferentie op woensdag 24 september inleiden en hun concepten presenteren aan de deelnemers. Marcel van Herpen en Luc Stevens zullen het begrip Pedagogisch Leiderschap uitwerken. Verder zullen deelnemers uitgenodigd worden om te reflecteren op hun eigen leiderschap en zal de conferentie rijk zijn aan voorbeelden van (school)leiders waarmee de deelnemers zich persoonlijk kunnen verstaan. –> KLIK hier.

Datum: woensdag 24 september 2014 – 9.00 – 17.00 uur.
Locatie: Landgoed de Horst, De Horst 1, Driebergen
Kosten: € 145,- 
inclusief boek

Of ‘Leidinggevende, wie ben je’ van Dolf van den Berg, Luc Stevens en Roland Vandenberghe.
Of ‘Zichtbaar! Ambities van schoolbestuurders in persoonlijke verhalen’ door werkgroep Zichtbaar!

Aanmelding: info@nivoz.nl

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie