profiel

Gert Biesta


Gert-Biesta
Bekijk mijn profiel

twitter

‘Ik weet niet hoe ik gewoon moet doen’ hetkind.org/?p=62328

Ongeveer 12 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Leren met een docent als hulpbron? Of onderwijs waarin de leerling ‘onderwezen’ wordt?

29 juli 2014

Gert-Biesta

Het onderwijs van morgen is volgens professor Gert Biesta geen amorf leerproces waar de leraar slechts een begeleidende en faciliterende rol heeft. ‘Maar het gebeurt ook niet door de docent (weer) een almachtige autoriteit te maken. Of de essentie van onderwijs en onderwijzen op te laten lossen in anonieme en vormeloze processen van individueel of collectief leren.’  Het is volgens Biesta onderwijs waarin studenten de mogelijkheid ervaren om onderwezen te worden. Hier een deel van een interview dat eerder verscheen op de zeer rijke website Werken aan Onderwijs

Ik heb in recent werk betoogd dat er een fundamenteel en zeer belangrijk onderscheid bestaat tussen twee manieren waarop de relatie tussen docent en student begrepen kan worden: als een proces waarbij de student leert van de docent, en als een proces waar de student onderwezen wordt door de docent.[1]

Terwijl in het eerste geval de docent niet echt als docent kan verschijnen – de docent is daar in feite een hulpbron net zoals een boek of het internet en het is de student die bepaalt hoeveel en op welke manier hij van deze hulpbron gebruik wil maken om ervan te leren – toont de tweede benadering ons een situatie waar de mogelijkheid van onderwezen worden bestaat.’

‘Hier is het niet de student die controle heeft over wat hij van de docent wil leren, maar komt er iets radicaal ‘anders’ op de student af – iets dat precies buiten de controle van de student ligt. Dit is de ervaring van onderwezen worden en hoewel ik heb betoogd dat de leraar deze ervaring niet simpelweg kan produceren (alles hangt af van de vraag of de student dit ‘vreemde,’ dit ‘nieuwe’ binnen kan laten en een plek kan geven), is het wel mogelijk voor docent en student om met het besef van deze mogelijheid te werken.

Terwijl leren iets is dat in feite overal en altijd kan plaatsvinden (daarvoor hebben we zeker met het internet de school echt niet meer nodig) is het werken met de mogelijkheid van de ervaring van onderwezen worden iets wat om een bepaalde ‘plaats’ en een bepaalde ‘vorm’ vraagt. Het biedt daarmee een rationale voor de school die in termen van leren niet (langer) gegeven kan worden.

Lees meer

Prof. dr. Gert Biesta (1957) is als hoogleraar Educational Theory and Policy verbonden aan de Universiteit van Luxemburg. Hij studeerde eind jaren tachtig cum laude af in zowel pedagogiek als filosofie. In 1992 promoveerde hij op een proefschrift over het werk van John Dewey (1859-1952), een belangrijke Amerikaanse onderwijsfilosoof. Naast Dewey, put Biesta ook inspiratie uit het werk van Nederlandse, Duitse en Franse pedagogen, en Continentale filosofen zoals Hannah Arendt, Jacques Derrida en Emmanuel Levinas.

[1] Ik bespreek dit uitgebreid in het volgende artikel: Biesta, G.J.J. (2012). Giving teaching back to education.Phenomenology and Practice 6(2), 35-49, wat hier gedownload kan worden:http://www.phandpr.org/index.php/pandp/article/view/111

Onderwijsavonden in Driebergen
Aftrap al op 10 september –> Bestel!

Op woensdag 10 september – kort na de zomervakantie – start een nieuwe serie Onderwijsavonden in Driebergen. Luc Stevens duidt op die eerste avond de voorbije jaren, waarin vooraanstaande sprekers inspirerende bijdragen leverden ten dienste van onderwijsontwikkeling, Wat is de rode lijn, wat zijn  de vertrekpunten van waaruit we de dagelijkse praktijk tegemoet  treden?

De Onderwijsavonden worden gehouden in theater Maitland, op landgoed De Horst in Driebergen dat plaats biedt aan maximaal 300 mensen. We starten om 19.30 uur en vanaf 19.00 uur is er een inloop. Achter deze link leest u over de hele serie, ziet u  de exacte data en meer over de zeven sprekers. Een losse entreekaart kost 30 euro. Passepartout-kaarthouders betalen 175 euro en zijn verzekerd van een plaats op 15 januari (Peter Heerschop en Marcel van Herpen).

–> U kunt zich HIER aanmelden

—————

Conferentie Leider zijn op 24 september

Deze conferentie in theater Maitland in Driebergen richt zich op schoolleiders, rectoren en bestuurders uit alle onderwijssectoren. De bekende denkers en wetenschappers Dolf van den Berg en Gert Biesta zullen de conferentie op woensdag 24 september inleiden en hun concepten presenteren aan de deelnemers. Marcel van Herpen en Luc Stevens zullen het begrip Pedagogisch Leiderschap uitwerken. Verder zullen deelnemers uitgenodigd worden om te reflecteren op hun eigen leiderschap en zal de conferentie rijk zijn aan voorbeelden van (school)leiders waarmee de deelnemers zich persoonlijk kunnen verstaan. –> KLIK hier.

Datum: woensdag 24 september 2014 – 9.00 – 17.00 uur.
Locatie: Landgoed de Horst, De Horst 1, Driebergen
Kosten: € 145,- 
inclusief boek

Of ‘Leidinggevende, wie ben je’ van Dolf van den Berg, Luc Stevens en Roland Vandenberghe.
Of ‘Zichtbaar! Ambities van schoolbestuurders in persoonlijke verhalen’ door werkgroep Zichtbaar!

Aanmelding: info@nivoz.nl

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie