profiel

Mauk Pieper


Mauk Pieper
Bekijk mijn profiel

twitter

“Become a teacher”, deel je wijsheid hetkind.org/?p=62659

Ongeveer 6 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Terug naar onze intuïtie: ‘Zoals een walvis weet welke baai zijn doel is…’

13 augustus 2014

Mauk Pieper

De meeste mensen zijn te bewust om neutraal, naïef of onverschillig te zijn, maar niet bewust genoeg om voorbij hun zorgen te komen. En in die conditie is hij, van alle levende wezens, de meest gekwelde. De mens is er aan gewend geraakt om zo te zijn. Maar is het nodig dat hij zo blijft? Mauk Pieper – directeur van het Center for World Wisdom – biedt perspectief.  ‘Via het bewustzijn zijn we als mens in staat om te ontwikkelen wat er nog niet is. Komen we tot een staat van zijn die juist problemen tegemoet treedt, maar met een kalme zekerheid en vertrouwen in ‘weten’ en handelen. Zijn blog.

whaleDe mens wordt gekarakteriseerd door het feit dat hij de mentale capaciteit heeft om naar zichzelf te kijken. Het dier leeft spontaan en automatisch en als het zichzelf al kan waarnemen, is dat in zeer beperkte mate. En dat is de rede dat het vredig is en zich geen zorgen maakt. Zelfs als het pijn heeft ten gevolgen van een ongeluk of een ziekte, lijdt het niet zoals de mens, omdat het zichzelf niet waarneemt, niets in de toekomst projecteert en zich geen dingen in het hoofd haalt.

Het dier stelt zichzelf geen problemen. Het leeft gewoon. Zijn instinct en onbewuste intuïtie drijven hem. Daarmee kan het de wereld over reizen en na een seizoen in dezelfde baai of dezelfde boom terugkeren. Deze onbewuste intuïtie is hoger dan hem zelf en heeft een aangeboren karakter. Maar het dier heeft er geen weet van. De intuïtie van het dier is automatisch en het dier heeft niet de behoefte om zijn wil in de wereld te zetten. Het is zonder verantwoordelijkheid voor zijn leven en daarmee zonder zorgen.

De mens lijdt, zelfs zonder ongeluk of ziekte.
Met de mens is er een alsmaar rondgaande manier van – zich zorgen maken om zichzelf – begonnen. En dat is de fundamentele reden voor zijn kwelling. Met zijn objectiverend bewustzijn en zijn anticipatie op toekomstige rampen, is er een permanente angst en zorg in zijn leven. Dit resulteert er in dat de mens, begiftigd met bewustzijn, in een terugkerende gekweldheid leeft. Er is nauwelijks een miserabelere toestand voorstelbaar dan die van een wezen dat verantwoordelijk is voor zijn bestaan, maar dat de sleutel ontbeert om zijn problemen op te lossen. Dat is de oorsprong van al zijn moeilijkheden en terugkerende vragen: Wat moet ik doen? Wat zal er gebeuren? … zonder te weten hoe hier mee om te gaan.

De tussenfase van de mens
De meeste mensen zijn te bewust om neutraal, naïef of onverschillig te zijn, maar niet bewust genoeg om voorbij hun zorgen te komen. En in die conditie is hij, van alle levende wezens, de meest gekwelde. De mens is er aan gewend geraakt om zo te zijn. Maar is het nodig dat hij zo blijft? Er bestaat in de evolutionaire spirituele traditie informatie over de mogelijkheden om voorbij deze kwelling te komen. Wat kan ons bewustzijn in deze voor ons doen?

De mens kan naar een hoger niveau komen. Daarmee kan hij de onbewuste dierlijke intuïtie weer terugkrijgen; een intuïtie die nog onder zijn mentale, van het leven afgesplitste, objectiveringen aanwezig is. Maar hij kan het zich nu op een boven-mentaal niveau bewust toe-eigenen. Dan komt er in het menselijke wezen het vermogen vrij, om het doel van zijn bestaan te zien, zoals een walvis weet welke baai zijn doel is. Dan leeft de mens in de visie van de culminatie van zijn inspanningen. Dan kan een mens een helder en gefundeerd vertrouwen vinden in zijn weten. Daar kan hij zijn hele wezen aan toevertrouwen en zijn zorgen achter zich laten.

Waar de mens niet terug wil vallen in een onbewuste dierlijke staat en niet wil blijven hangen in zijn afgesplitste objectiveringen, is er maar één weg voor hem open. De weg om op te rijzen tot een hogere staat, waar zorgen zijn vervangen door een vertrouwensvolle overgave aan zijn zekere blik op wat komen gaat. Dit is zijn staat van zijn, zonder te hoeven weten dat het ook waar zal worden. Dat is de reden dat spirituele disciplines beginnen met de noodzaak tot overgave aan iets dat ‘hoger’ is. Anders is vrede onmogelijk.

Maar het is geen statische vrede of immobiele stilte die afziet van handelen. Binnen de context van een evolutionaire spiritualiteit heeft bewustzijn de functie om te ontwikkelen wat er nog niet is. Het herbergt de potentie van de wil tot vooruitgang, terwijl het tegelijkertijd ontdaan is van angst en zorgen over het resultaat: Een staat van zijn die juist problemen tegemoet treedt, maar met een kalme zekerheid en vertrouwen in ‘weten’ en handelen.

Mauk Pieper is onder meer directeur van het Center for Integral World Wisdom. Hij is trainer, coach, therapeut, teacher, spreker en staat voor het verwerven van Evolutionair Leiderschap op basis van Integrale Principes en ‘Unique Self technology’. Zie ook www.mauk.nu.  Mauk is tevens auteur ben van een boek over Integraal Leiderschap en Integrale Spiritualiteit ‘Humanity’s second Shock and your Unique Self’. 

rondje hetkind


   Iedereen maakt verschil, samen hebben we impact

               Steun hetkind en word donateur

                             50 euro per jaar

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie