profiel

Jelmer Evers


Jelmer Evers
Bekijk mijn profiel

Michael Fullan


Michael-Fullan
Bekijk mijn profiel

twitter
facebook
Oproep aan 1000 scholen in 10 landen: ‘Willen we vertrouwen krijgen, dan moeten we dat vertrouwen zelf gaan organiseren’

4 september 2014

Jelmer Evers

Geplaatst in: Legitimering

‘Veel scholen en docenten staan aan het begin van grote veranderingen. Dat kunnen en moeten we samen doen.’ Jelmer Evers – onderwijsinnovator en -inspirator en nog altijd docent op UniC – kondigt twee bijeenkomsten aan om de Nederlandse tak van New Pedagogies for Deep Learning structureel op te zetten, op uitnodiging van de Canadese onderwijskundige Michael Fullan: 1000 scholen in tien landen worden in een netwerk met elkaar verbonden. Nieuw onderwijs ontwerpen en onderzoeken binnen je eigen school, samen met een eigen cirkel van scholen, geborgd in een internationaal onderzoek. Op vrijdagmiddag 12 september (Utrecht) en 19 september (Amsterdam) ligt er een uitnodiging.

  • 12 september, 14-15:30 Freudenthal Instituut Utrecht (pdf)
  • 19 september, 14-15.30 PO Vrij Universiteit Amsterdam (pdf)

new-pedagogies‘Werkt het eigenlijk wel wat jullie doen?’ Dat vroegen een vader en een meisje me op een open dag van UniC. Alhoewel, het was met name de vader die hierin geïnteresseerd was. Ze waren duidelijk enthousiast, maar de vader had zijn twijfels. ‘Het is niet zoals vroeger he?’

Werkt het? Die vraag is me zo vaak gesteld op UniC. Op open dagen met ouders, gesprekken met docenten op andere scholen, docenten die komen kijken hoe we het doen. Mijn antwoord is dan volmondig: ja. Niet dat alles perfect is, natuurlijk niet, maar als ik zie hoe kinderen bij ons tot wasdom komen, dan kan ik zeker vaststellen dat we iets goed doen. Dat iets zit in persoonlijke ontwikkeling, zelfreflectie, empatisch vermogen, een brede, holistische kijk op de wereld. Daar draagt de onderwijsvisie, maar met name de pedagogische kijk (opdracht?) van docenten het meest aan bij. Dat zorgt ervoor dat we het anders aanpakken dan veel andere scholen. Als ik ergens nooit spijt van zal krijgen dan is het mijn overstap naar UniC. Dat was de beste stap die ik als docent heb gedaan.

Dat ‘iets’ is niet genoeg

Maar dat ‘iets’ is niet genoeg. Je moet meer inzicht krijgen in wat er terecht komt van je onderwijsvisie- en inspanningen. Maar dan niet puur op een “meten is weten” manier. Examencijfers zeggen wel iets over een bepaalde cognitieve ontwikkeling, maar meer dan een ijkpunt is het in mijn ogen niet. Onderwijs is veel te complex om puur in data te vatten, en zeker niet als die data bestaan uit een paar cijfers. Maar we hebben wel informatie nodig om te kunnen handelen. Natuurlijk wordt er ook wel onderzocht wat er werkt op vernieuwingsscholen, maar dat is toch te kleinschalig, nog niet gericht op de juiste onderwerpen en is te weinig zichtbaar in mijn ogen. Daardoor blijf je voor de buitenwereld te vaak met lege handen staan.

Daarnaast vindt er onder docenten weinig samenwerking en kennisuitwisseling plaats: kijken wat werkt, samen ontwikkeling, experimenteren. En dan niet alleen binnen je eigen school. Juist ook scholen onderling zouden veel meer samen moeten ontwerpen en borgen waar ze mee bezig zijn. Professionele leergemeenschappen vormen. Ook daarin zijn we niet goed als vernieuwingsscholen en hebben we veel laten liggen. Ik kan daar genoeg systemische redenen voor aanwijzen, lees bijvoorbeeld Het Alternatief, maar daarin hebben we zelf ook een rol.

We moeten samen ontwerpen, onderzoeken en verbeteren. En kijken naar nieuwe (of oude) pedagogisch/didactische vormen, andere manieren van assessment, borgen van verbeteringen en vernieuwingen binnen scholen. Waarbij leerlingen daadwerkelijk passend en uitdagend onderwijs krijgen (niet perse gepersonaliseerd!) Daar gaat het om. Willen we vertrouwen krijgen, dan moeten we dat vertrouwen zelf gaan organiseren. Dat kun je als docent, als school, en zelfs als scholen niet alleen. Daar heeft iedereen, ook de inspectie, een rol in.  Alleen op die manier kunnen we structurele onderwijsverbetering bewerkstelligen.

profffMichael Fullan

Vandaar dat ik toen ik de vraag kreeg of ik mee wilde werken aan het opzetten van de Nederlandse tak van New Pedagogies for Deep Learning van Michael Fullan ja zei. Michael Fullan en Andy Hargreaves hebben door “The Global Fourth Way” en “Professional Capital” mijn blik op onderwijs (verbetering) fundamenteel veranderd. En Fullan heeft met name in Canada al veel goeds bereikt door dat professionele kapitaal in het hele systeem in te zetten. Ik ben het niet met alles en iedereen eens, de “school is saai”-mythe doet geen recht aan de werkelijkheid. Maar door mijn eigen praktijkervaring weet ik wel dat het anders kan en dat dat alleen kan door breder dan je eigen school te opereren.

New Pedagogies for Deep Learning streeft ernaar om 1000 scholen in 10 landen in een netwerk te laten opereren. Waarbij het niet de bedoeling is om onderwijs op te leggen, maar juist om samen en juist ook binnen de eigen, lokale schoolcontext te verbeteren. Nieuw onderwijs ontwerpen en onderzoeken binnen je eigen school, samen met een eigen cirkel van scholen, geborgd in een internationaal onderzoek. Om zo samen te onderzoeken wat werkt en hoe we op die manier dat leren zichtbaar kunnen maken. Docenten nemen zelf het voortouw, voeren het uit, gaan bij elkaar in de klas kijken en ontwikkelen zelf de vaardigheden die nodig zijn om dit onderwijs mogelijk te maken.

Ruimte

Een bijkomend voordeel is ook dat er vanuit de overheid (OCW en inspectie) eindelijk ruimte lijkt te ontstaan om flexibeler en diverser onderwijs aan te bieden. Door blended learning en het vormen professionele leergemeenschappen is het mogelijk om meer te experimenteren in tijd en vorm. Die handschoen moeten we opnemen. Veel scholen en docenten staan aan het begin van grote veranderingen. Dat kunnen en moeten we samen doen. Zodat we vol zelfvertrouwen aan de wereld kunnen laten zien waar we mee bezig zijn.

Bij deze is iedereen van harte uitgenodigd om mee te doen. Het is de bedoeling dat we in november van start gaan. Mocht je interesse hebben dan kun je hieronder meer informatie vinden en je bent van harte welkom op


Jelmer Evers is onderwijsinnovator, blogger, spreker en docent geschiedenis op UniC (Utrecht).

 

blog-pleion-jpgRapport: Meerwaarde van Eigentijds Onderwijs

Kennisnet en Pleion (Platform Eigentijds Onderwijs) – 12 VO-scholen waartoe ook UniC behoort – hebben net het rapport “Meerwaarde van eigentijds onderwijs uitgebracht: Een verkennend onderzoek naar niet-cognitieve resultaten van Pleion-scholen”. Zoals ik al aangaf bij mijn redenen om New Pedagogies for Deep Learning te steunen moeten we meer en grootschaliger gaan onderzoeken wat de waarde is van progressief onderwijs. Progressief vind ik overigens een betere term dan vernieuwend of eigentijds. Het past in een lange traditie.

Het is, zoals wordt aangegeven, een verkennende studie. De resultaten zijn gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve zelfevaluatie, waarbij ook leerlingen uit meer traditioneel onderwijs zijn betrokken. Stevige conclusies kun je er niet uit trekken. Maar ik ben blij dat er  onderzocht wordt waar we mee bezig zijn. Het is een begin en een aanzet voor meer onderzoek. Er staan interessante case-studies, interventies en observaties in. Dus ben je geïnteresseerd om je onderwijs (iets) anders vorm te geven, dan is het zeker de moeite waard om het een keer door te nemen.

Uit het rapport:

“Onderzocht is hoe de integrale vernieuwingsscholen verenigd in Pleion hun leerlingen eigentijdse vaardigheden aanleren. Daarbij gaat het om vier competenties voor zelfsturend leren: (1) de regie nemen over je eigen leerproces, (2) reflectie, (3) leerstrategieën toepassen en (4) samenwerkend leren. Daarnaast is gekeken naar (5) creativiteit en (6) de vertaalslag maken van leerstof naar werkelijkheid. En: hoe faciliteren deze scholen het eigentijds onderwijs met richting, ruimte en ruggensteun?”

Resultaten:

“• Leerlingen bij Pleion-scholen ervaren meer ruimte en iets meer ruggensteun bij hun school dan datleerlingen in het regulier onderwijs dat bij hun school ervaren. 
• Leerlingen bij Pleion-scholen scoren hun competenties voor met name leerstrategieën inzetten en samenwerkend leren hoger dan leerlingen in het regulier onderwijs doen. Bij zelfreflectie is een verschil te zien, maar in mindere mate.”

Conclusie:

“Uit de good practices komt naar voren dat het vormgeven van een leeromgeving waarin de leerling zelfsturend kan leren complex is. Deze complexiteit is gelegen in het in samenhang ontwikkelen van het docentteam, het onderwijsprogramma en het management. Richting, ruimte en ruggensteun zijn in  dit veranderproces cruciaal. Op alle niveaus. (…)

Zo is richting, ruimte en ruggensteun belangrijk in de transitie naar eigentijds onderwijs. Soms is wat meer richting vereist, soms ruimte en soms vooral ruggensteun. Hoe het ook zij: de sleutel daarvoor ligt in handen van het management. Want het voorleven van de onderwijsvisie is een krachtige interventie die een groot effect heeft op de schoolcultuur.”

Blogpost Kennisnet: link
Volledige rapport: link

 

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie