profiel

Beatrice Keunen


Beatrice Keunen
Bekijk mijn profiel

twitter
facebook
CBE-congres: ‘Over het belang van leren kunst kijken door leerlingen’

13 september 2014

Beatrice Keunen

Een van de workshops, die tijdens het CBE-congres op 7 oktober in De Beurs van Berlage wordt gegeven, is: ‘Vraag, twist en keer het om in het Stedelijk’. Rixt Hulshoff Pol, hoofd educatie en publieksbegeleiding bij het Stedelijk Museum in Amsterdam, speelt daarin de voortrekkersrol. Rixt: ‘Ons leven gaat snel en is veranderlijk. Innovatie, samenwerking, empathie en creativiteit… Hebben uw leerlingen deze toverwoorden en vaardigheden van de toekomst al voldoende op zak? Hoe krijg je daar als docent grip op en ga je daarmee om in de les? Start met kunst kijken in het Stedelijk Museum!’ Rixt_hoofd_educatie

Het hoofd educatie gaat tijdens de workshop in dialoog met de deelnemers over mogelijke invullingen van cultuuronderwijs in het curriculum van de 21e eeuw. Museumlessen, workshops en video’s laten zien dat kunstenaars van nu commentaar geven op de actualiteit en thema’s bevragen, die aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Daarmee leveren zij prikkelende stof om flink over te twisten en op nieuwe gedachten te komen: bijvoorbeeld door een probleem of situatie om te keren. Rixt: ‘Dat gaat heus niet altijd vanzelf. Net zoals onze dynamische samenleving kan kunst behoorlijk complex zijn. Hoe zet je dan verwarring om in nieuwsgierigheid? Het Stedelijk weet raad en biedt volop tools. Museumdocenten en peer-educators – Blikopeners – zoomen in op vragen van leerlingen, werkprocessen van kunstenaars en ontwerpers en werken daarbij samen met deelnemers en makers.’ Ook worden de onderwijsworkshops aangehaald om creatieve denk- en werkprocessen te activeren en te begrijpen. In het Stedelijk zelf of via speciale video’s, die op school in de les zijn in te zetten. Rixt: ‘Of het nu gaat over kunst van vandaag, of over een Mondriaan van een eeuw geleden: door uitwisseling en ervaring ontstaat meer begrip voor de kracht van kunst en cultuur in onze samenleving.’ De workshop is er een in ’n serie, die op 7 oktober tijdens het congres wordt gehouden. Over de keuze voor het congresthema ‘We create our future’ geeft CBE aan: ‘Het onderwijs staat op een kantelpunt, er gaan ingrijpende veranderingen plaatshebben. Hoe moet dit onderwijs er uit zien en is de school dan nog de school zoals we die nu kennen? Leren we competenties op school die nog steeds belangrijk zijn wanneer we van school afkomen? Ons brein speelt hierin een belangrijke rol want onze hersenen houden vast aan wat we al kennen en nieuwe zaken ervaren we als bedreigend. Onze toekomst creëren we met de verwachtingen van kinderen die nu al in een globale samenleving leven en die met ons meekijken.’ Programma_MSHVervolgend: ‘Werken we om te leven of leven we om onszelf te realiseren, met nieuwe waarden en minder onbehagen. Geen makkelijke vraag als de samenleving zich met grote snelheid verder digitaliseert en contact tussen mensen steeds meer via social media plaatsheeft. Onze kinderen weten al niet beter. Daarom willen wij onderzoeken hoe wij technologie ten ten behoeve van het leren kunnen inzetten en hoe wij via de technologie onze leerlingen zo goed mogelijk kunnen bereiken. Want zoals neuro-wetenschapper Beau Lotto stelt: ‘De meest succesvolle systemen in de natuur zijn zij die innoveren, die de realiteit waarnemen en daar effectief en creatief op reageren. En aan dat proces wil het onderwijs blijven bijdragen.’ Voor meer informatie over het programma en inschrijving zie: http://nl.cbe-group.com.

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie