profiel

Pien Van den Boorn-Reitsma


Pien Van den Boorn-Reitsma
Bekijk mijn profiel

twitter

Over de voorbeeldfunctie van ouders, óók wanneer dat niet de bedoeling is… hetkind.org/2014/06/11/chi…

Ongeveer 41 minuten geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
‘Hoe je zorgleerlingen vleugels geeft, als je de onderwijsomgeving aan hun beelddenken aanpast’

19 september 2014

Pien Van den Boorn-Reitsma

‘Meer dan ooit worden docenten geconfronteerd met zorgleerlingen die moeite hebben met het veelal talige onderwijs, met scholieren die daardoor vaak onnodig vastlopen. Zodra docenten echter inzicht verwerven over hun andere leerstijl – voortvloeiend uit beelddenken – en hiervoor ruimte creëren in de lessen van alledag, is er veel winst te behalen en worden diverse problemen in de klas voorkomen.’ Aldus blogger Pien van den Boorn-Reitsma. Van haar verscheen onlangs, ter gelegenheid van de Nationale Onderwijsweek van 29 september t/m 3 oktober, het boekje ‘Hoe je zorgleerlingen vleugels geeft’. Haar debuutblog op hetkind.

15264056531_e5a2006049‘Hoe je zorgleerlingen vleugels geeft’ gaat over hoe je bepaalde kinderen, pubers en studenten ‘vleugels’ kunt geven zodra je in de gaten krijgt dat zij er een andere leerstijl op nahouden. Anders dan het merendeel van hun klasgenoten en anders dan waar de meeste docenten en onderwijsmethodes vanuit gaan. Dat geldt voor het hele onderwijs: het basis-, het voortgezet en het beroepsonderwijs. Dat deze leerstijl kenmerkend is voor ‘beelddenkers’ is bij de meeste docenten volkomen onbekend.

Veel leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen hebben deze leerstijl en worden als ‘zorgleerlingen’ aangemerkt, gehinderd als ze zijn door dyslexie, dyscalculie of hoogbegaafdheid. Door hoogsensitiviteit, adhd, add of ass. Het reguliere onderwijs is thans verplicht hen passend onderwijs te bieden omdat de wet passend onderwijs nu definitief is ingegaan. Daarom dacht ik er goed aan te doen een kleine handreiking te schrijven voor docenten omdat het niet zo ingewikkeld is als het lijkt als je die andere leerstijl, gevormd vanuit beelddenken, als ingang neemt. Het is een heel praktisch boekje geworden voor de lessen van alledag. Het moest, vond ikzelf, vooral ook een klein boekje worden (zestig pagina’s) omdat docenten tegenwoordig behoorlijk overbelast zijn.

Dit boekje gaat inhoudelijk op beelddenken en de daarmee samenhangende leerstijl in. De kracht er van ligt in de pragmatische aanpak die eruit voortvloeit en die overigens goed is voor elke leerling. Zo wordt onder meer een lans gebroken voor actief en coöperatief leren waarbij een beroep wordt gedaan op creativiteit, probleemoplossend denken en het zelfstandig verwerven van kennis. Wanneer de docent bovendien streeft naar onderlinge verbondenheid met en onder zijn leerlingen komt iedereen tot zijn recht: de zorgleerlingen, hun klasgenoten én de docent.

Twee reacties van mensen die het manuscript hadden doorgenomen, wil ik hier graag delen. Een reageerde met: ‘Ja, maar iedereen denkt toch zo? Wat is daar dan zo bijzonder aan?’ Deze man moet dus zelf een beelddenker zijn, maar wist dat alleen nog niet. Dit antwoord stimuleerde mij wel heel bijzonder om de onderwijswereld te gaan vertellen dat dit fenomeen wel degelijk bestaat en dat dit veelal voor botsingen zorgt vanwege de andere leerstijl die beelddenkers er op na houden.

UnknownDe andere reactie: ‘Maar als ik dan lees dat beelddenkers creatief en origineel, visueel-ruimtelijk sterk, oplossingsgericht, bevlogen en speels, geestig, betrokken en artistiek én tegelijk denkend en voelend zijn, dan krijg ik ter plaatse medelijden met de lineaire denker… Het lijkt nu een geschenk uit de hemel, als de leerkracht het maar herkent.’ Dit is dus duidelijk de reflectie van een lineair denker!

Het boekje  ‘Hoe je zorgleerlingen vleugels geeft en iedereen om hen heen; handreiking aan docenten’ is voor 12,95 euro te bestellen via www.graviant.nl. ISBN 9789090284170

Pien van den Boorn-Reitsma (1947) heeft een eerstegraads onderwijsbevoegdheid, is remedial teacher en counselor van dyslectici en andere beelddenkers. Zie: www.opwegnaardichterbij.nl

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie