profiel

Rob van der Poel


robvanderpoel
Bekijk mijn profiel

twitter

Het geheim en de nuancering van Finland: Leraren als vuurtorens van de Finse identiteit hetkind.org/?p=58940

Gisteren op NIVOZ-platform hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Micha de Winter over leerlingparticipatie: van grote betekenis en een wederkerige uitdaging!
’

2 november 2014

robvanderpoel

Participatie van leerlingen lijkt een modeartikel. Na periodes van aandacht voor het thema verdwijnt het weer even hard achter de horizon. Micha de Winter zet daarom op het symposium Stem van de leerling – 20 november in Rotterdam – uiteen hoe fundamenteel het is om leerlingen actief en blijvend te betrekken bij hun eigen leef- en leeromgeving. De Winter is naast Laurentien van Oranje en Michael Fielding de derde spreker op het symposium, waarvoor ook nog steeds studenten (met een aanzienlijke korting) zich kunnen aanmelden. Tot 12 november, want dan sluit de inschrijving.

banner-stem-vd-leerlingxx-jpgOnderwijs vormt een van de fundamenten van de samenleving. Het is daarom van belang dat er aandacht wordt besteed aan het perspectief dat leerlingen hebben op het onderwijs dat zij volgen. Op het symposium Stem van de Leerling – niet toevallig op de 25ste internationale dag van de Rechten van het kind – staat de vraag centraal: Waarom en hoe kan de stem van de leerling(en) gehoord, vergroot en gewaarborgd blijven?

MichaDeWinterzwMicha de Winter – verbonden aan de opleiding pedagogiek van de Universiteit Utrecht waar hij ook de facultaire Langeveld-leerstoel bekleedt op het gebied van maatschappelijke opvoedingsvraagstukken – laat aan de hand van voorbeelden zien welke werelden er open gaan wanneer we de stem van leerlingen meer en beter tot hun recht laten komen. Immers, leerlingen hebben zelf over het algemeen weinig moeite met actieve participatie, als ze daar maar de ruimte toe krijgen en goed in worden begeleid. Onderwijsgevenden hebben dus een belangrijke sleutel in handen. De argumenten om ook structureel aandacht te blijven besteden, liggen op het terrein van:

de kinderrechten;
de individuele ontwikkeling van kinderen;
de ontwikkeling van de democratie en inclusief burgerschap; en

  • de kwaliteit van het onderwijs.

laurentienzwLaurentien van Oranje gaat tijdens haar keynote in op de rol van de leraar bij leerling-participatie. Vanuit haar ervaringen bij de Missing Chapter Foundation (MCF) zal zij een aantal korte praktijkvoorbeelden bespreken waarbij de denkkracht van kinderen centraal staan. In 2009 richtte zij de MCF op, vanuit de gedachte kinderen en volwassenen aan te zetten om op een gelijkwaardige manier gezamenlijk in gesprek te gaan over de natuur en over de manier waarop wij met elkaar omgaan.

fieldingzwProfessor Michael Fielding
 – verbonden aan de University of London –  staat vooral bekend om zijn werk op het gebied van student voice, in het bijzonder in de vorm van leerlingen als (mede)onderzoekers; schoolleiderschap en professioneel leren. Zijn perspectief is sterk beïnvloed door de democratische tradities van het onderwijs waarin de persoonlijke dimensie centraal staat.

Aanmelden symposium Stem van de Leerling

Tot 12 november kunt u zich aanmelden voor het unieke symposium Stem van de leerling, dat ook nog eens op een bijzondere locatie zal plaatsvinden, de RDM Campus in Rotterdam. Het begint al vroeg, om negen uur. De locatie kunt u per boot bereiken (vertrek 8.15 uur)

Naast de drie keynotes vinden in het middagprogramma van het symposium maar liefst 21 sessies en workshops plaats, verdeeld over drie ronden. De partners die deze workshops volgen stellen zichzelf achter deze link voor en geven je een indruk van de inhoud van de workshop of sessie. Deelnemers aan het symposium kunnen – op de dag zelf – voor drie workshops kiezen.

Volg de laatste nieuwtjes via @StemvdLeerling op Twitter.

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie