profiel

Arno van Uden


arnovanuden
Bekijk mijn profiel

twitter

‘Hoe meer mens ik ben, hoe makkelijker het voor mijn leerlingen en mij wordt om elkaar als zodanig te behandelen’ hetkind.org/2017/12/17/hoe…

Ongeveer 10 uur geleden op hetkind's Twitter via Twitter Web Client

facebook
‘Gaat aan verbinding en verbondenheid soms een vorm van ontkoppeling vooraf?’

3 december 2014

arnovanuden

‘Geen ontkoppeling! Nergens! Nooit!’  In dit uitgangspunt – door Ellen Emonds ooit zo verwoord – kan vmbo-leraar Arno van Uden zich volledig vinden. Alle blogs op hetkind  over dit thema inspireren, maar zetten hem niettemin ook aan het denken. Waar en wanneer is er sprake van ontkoppeling, hoe en wanneer kom je vervolgens tot verbinding? Is er in sommige situaties misschien een vorm van ontkoppeling voor nodig? Zijn verhaal.

Graag wil ik enkele situaties bespreken waar ik sterke verbinding voel(de), maar waar toch sprake zou zijn van ontkoppeling.

Twintig jaar geleden voetbalde ik bij de A-junioren van de plaatselijke voetbalclub. Er was sprake van een fijn team met twee uitstekende coaches. Je probeerde tijdens de wedstrijd het beste uit je zelf te halen. Er werd door iedereen hard gewerkt. Soms zat het tegen en liep de wedstrijd niet zoals ik het graag wilde en beging dan een overtreding of bemoeide me verbaal met de scheidsrechter. Op dat moment werd ik uit het team gehaald, gewisseld. Ontkoppeling! Ik voelde dat niet zo. Ik voelde me sterk verbonden met het team.

Enkele jaren geleden zat er een meisje in mijn eerstejaars mentorklas, VMBO. Dit meisje vertoonde behoorlijk extreem gedrag. Dit uitte zich in flink liegen, vertrouwensbreuken, schelden, brutaal zijn, veel verwijderingen, klassenboekaantekeningen, veel onvoldoendes en zich zelf pijnigen. Haar gedrag was in dat leerjaar niet te veranderen. Er is destijds dan ook besloten om haar te plaatsen op de rebound. Meerdere ontkoppelingen! Ze heeft best een lange tijd doorgebracht op de rebound en is vervolgens gefaseerd teruggekomen. Verbondenheid met haar klas was er niet meer en misschien is die er wel nooit echt geweest. We hebben haar in leerjaar 2, in overleg, dan ook laten starten in een andere klas. De ondernomen stappen hebben een positieve invloed op haar gehad. Er is veel ontkoppeld, maar in haar nieuwe klas was wel sprake van verbinding. Rond kerst kreeg ik een kaartje van haar met een positieve boodschap, ook onze verbinding is er nog.

De laatste situatie gaat over twee meiden uit een andere eerstejaars mentorklas. Deze twee meiden lijken elkaars tegenpolen. Het eerste meisje werd gedurende haar schoolperiode niet ontkoppeld. Zij kreeg geen verwijderingen, geen straf, geen onvoldoendes, geen klassenboekaantekeningen en heeft een stabiele thuissituatie. De verbondenheid met de klas was er niet, wel met mij. Zij bevestigde dit zelf ook, zowel aan de klas als aan mij. Het andere meisje heeft regelmatig met ontkoppeling te maken gehad, ook privé. Zij kreeg regelmatig straf, klassenboekaantekeningen, verwijderingen, onvoldoendes en had regelmatig ruzie met leerlingen en docenten. Zij had wel verbondenheid met een groot gedeelte van de klas en ook met mij. Het bijzondere nu is dat ze steeds meer samen optrekken binnen school.

Deze drie situatie zetten mij er toe aan om na te denken over ontkoppelen en verbinden. Uit de bovenstaande situaties lijkt een bepaalde vorm van ontkoppeling niet automatische te leiden tot ontbinding. In mijn eigen situatie – gewisseld worden – voelde ik alleen maar een sterkere verbinding en een wil om voor het team, mijn coaches en mijzelf mijn uiterste best te doen.

Waar en wanneer ontstaat ontkoppeling en hoe en wanneer kom je tot verbinding? Is daar in sommige situaties misschien een vorm van ontkoppeling voor nodig?

Arno van Uden is leraar op het Van Kempenhorst College, een vmbo-school.

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie