profiel

Barbara Winkelhuyzen


Barbara Winkelhuyzen
Bekijk mijn profiel

twitter

Haar vluchtelingkinderen vliegen uit: ISK-mentor Barbara schreef voor elk van hen een bemoedigende karakterschets. hetkind.org/2017/12/14/sch…

Ongeveer 54 minuten geleden op hetkind's Twitter via Twitter for iPhone

facebook
Na een onderwijspedagogische visie van Gert Biesta: Is het schoolgebouw vanuit deze ideeën nog relevant?

10 februari 2015

Barbara Winkelhuyzen

Geplaatst in: Legitimering

Tijdens de mini-conferentie van Gert Biesta in Driebergen – gisteren in een vol theater Maitland – sloeg bij Barbara Winkelhuyzen de twijfel toe. Een goede zaak, immers: twijfel is volgens hem de toegang tot leren. Toch voelde ze zich er ongemakkelijk bij. De relatie tussen de docent en de leerling is in Biesta’s werk essentieel en het vuur doen ontbranden bij leerlingen – The lighting of the fire’ – daar draait het om. ‘Maar doet je schoolgebouw er dan wel toe? ,’ vraagt Barbara – huisvestingsadviseur voor onderwijs – zich vervolgens af.  Of anders: doet mijn vak er dan nog toe?’ Haar blog, met een geruststellende conclusie: ‘Over een onderwijsvisie en de vertaling naar het gebouw.’

merel
Gert Biesta de theorie
Wat er gebeurt tussen leerling en leraar is het ware onderwijs. Van ‘the sage on the stage’ ging de leraar al naar the guide on the side’ (Alison King). Maar ook dit blijkt niet genoeg te zijn, zo hoor ik Biesta tussen de regels zeggen.  In zijn boek Het Prachtige Risico van Onderwijs  lees ik dat onderwijs geen mechanisme is, maar voortkomt uit de zorg voor degenen die onderwezen worden en de intentie om hen subject van hun eigen handelen te laten zijn. Een mooie gedachte maar hoe geef je dit handen en voeten?

Reflectie van de praktijk
Drie leraren werden op het podium gevraagd om een reflectie vanuit hun praktijk op het boek van Gert Biesta te geven. Merel Boon, docent pedagogiek aan de vrijeschool-Pabo van Hogeschool Leiden, sprak vanuit een les met haar leerlingen. Ze omschreef haar werkwijze heel beeldend, ook de ruimte omschreef ze. De leerlingen komen voorbereid in haar klas om vervolgens samen na te denken over de vragen die Merel stelt. Ze stelt de vragen als alle 70 leerlingen in de collegezaal zitten. Vervolgens waaieren ze uit in groepen in het gebouw. De leerlingen worden getriggerd om zelf na te denken.

Voldoet de collegezaal?
Dus de goede vraag is essentieel én de relatie tussen leerling en leraar. Een collegezaal en een kantine voldoen al als je vanuit dit perspectief kijkt. Vervolgens kwam ze nog tot een hele mooie conclusie tijdens het vraaggesprek met Gert en de zaal. Merel zei: ‘Mijn voorbereiding op de les is zo goed en ik vertrouw zo op mijn meesterschap dat ik volledig los kan laten in het moment.’ Het is dus van belang dat de leerlingen en leraar in het moment kunnen ZIJN en zich volledig op elkaar en de vraag en het denkproces kunnen richten.

Het ZIJN
Hierbij speelt het gebouw een belangrijke factor. Een vervelende stoel, een te koude luchtstroom kunnen de aanwezigen al uit hun ZIJN halen. Het gebouw en inrichting kan dus wel een kleine, maar essentiële rol spelen bij het welbevinden van de gebruikers van de school.

Mijn visie is dan ook dat je naar je gebouw moet kijken vanuit drie pijlers:

  • vanuit activiteiten, wat vindt er plaats
  • vanuit logistiek, de gebruikers moeten logisch hun weg vinden
  • vanuit beleving, om het ZIJN te stimuleren van de gebruikers

Deze laatste – gebouwbeleving – biedt vele mogelijkheden om de gebruiker te begeleiden. Het helpt om bijvoorbeeld de onderwijsvisie te vertalen naar het gebouw. Het biedt een taalgebruik waar alle partijen – architect, aannemer, leerling, leraar – beelden bij krijgen.

Maar ook in mijn vak is een goede voorbereiding, naast het stellen van de juiste vraag, de essentie.
Ik kon weer rustig slapen 🙂

Barbara Winkelhuyzen werkt als Barbara Inspires voor ICS-adviseurs. Zij begeleidt gebruikers bij nieuwbouw, verbouw en inrichtingsvraagstukken.

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie