profiel

Rikie van Blijswijk


Rikie van Blijswijk
Bekijk mijn profiel

twitter

‘Papa, weet je dat je boosheid ook kunt opsparen zodat je die later en op een andere plek weer kwijt kunt raken?’ hetkind.org/2018/01/21/pap…

Ongeveer 7 minuten geleden op hetkind's Twitter via Twitter Web Client

facebook
Over het werk van Ryan en Deci: ‘Motivatie’

14 april 2015

Rikie van Blijswijk

Geplaatst in: Legitimering

‘Over het werk’ is een serie portretten van onderwijswetenschappers, waarin de essentie en de legitimatie van goede onderwijspraktijk wordt geschetst via kernbegrippen, definities en eerder gepubliceerd werk. In deze aflevering Ryan en Deci: ‘Motivatie’.

Dit is  een aflevering in een serie  portretten van wetenschappers die Rikie van Blijswijk heeft gemaakt.
Eerder verschenen er  afleveringen ‘Over het werk’ van:

Otto Scharmer: Theorie U
Deci en Ryan: Motivatie
Ferre Laevers: Perspectief van de ander innemen
Luc Stevens: De behoefte aan relatie, competentie en autonomie|
Weiner en Dweck: Attributietheorie
Marianne Riksen-Walraven: Verbondenheid/gehechtheid
Jos Kessels: De morele en organisatorische werkelijkheid
Geert Kelchtermans: ‘Professionele biografie’.
Seligman en Csikszentmihalyi: ‘Positieve psychologie en flow’

Deci en Ryan: Motivatie

The Self Determination Theory van de Rochester School van motivatiepsychologen Vertegenwoordigd door Richard (R.M.) Ryan en Edward (E.L.) Deci.

De motivatietheorie gaat uit van de natuurlijke, aangeboren neiging van mensen om bezig te zijn met interessante dingen en te zoeken naar verbintenissen tussen zichzelf en de wereld.

Deci en Ryan ontdekten dat onder die gerichtheid op groei  en natuurlijke ontwikkeling een fundament ligt van drie psychologische basisbehoeften: een natuurlijke behoefte aan autonomie, relatie en competentie. Als daaraan is voldaan dan is er welbevinden, motivatie, inzet en zin in leren, maar als één van de drie tekortgedaan wordt, dan ontstaan veel van de motivatieproblemen die op veel scholen ervaren worden.

Wat leraren kunnen doen om aan de basisbehoeften tegemoet te komen, opdat leerlingen hun intrinsieke motivatie voluit kunnen inzetten.

Als het gaat om relatie, de behoefte om interacties aan te gaan en ons verbonden te voelen:

  • Vertrouwen hebben  in de capaciteiten en groei van de leerlingen
  • Op basis van dit vertrouwen  loslaten, waardoor leerlingen de ruimte voor zelfbepaling en eigen verantwoordelijkheid ervaren en tegelijkertijd leerlingen onvoorwaardelijke steun en acceptatie bieden.
  • De leerlingen als full-partner in het leerproces beschouwen
  • Zich als persoon profileren met de eigen interesses, voorkeuren en karakter

Als het gaat om autonomie, de vrijheid het eigen handelen te mogen sturen:

  • Erkennen van de behoefte van leerlingen aan eigen initiatief en verantwoordelijkheid en onderwijs ontwerpen, dat daarbij past
  • Leerlingen de ruimte bieden om zichzelf te bepalen, onafhankelijk van controle van derden
  • Een op autonomie gerichte onderwijsstijl ontwikkelen

Als het gaat om competentie, het uitdagende pad naar meesterschap:

  • Leerlingen hebben uitdaging nodig om betrokken te blijven op de leertaak, waardoor flow ontstaat. Flow is de toestand waarin mensen zo opgaan in de activiteiten dat ze alles om zich heen vergeten. Flow is een krachtige motor voor leren. (Csikszentmihalyi) Daarvoor is  een goede match tussen uitdaging en ervaren bekwaamheden essentieel.
  • Bevorder de flow door uitdagende taken te bieden, duidelijke doelen te stellen en een snelle feedback op de voortgang van de activiteit te geven.

Bron: Bors, G. & Stevens, L.(2010) De gemotiveerde leerling. Antwerpen-Apeldoorn: Garant (94-113), voor bestellen zie link.

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie