profiel

Marcel Kesselring


marcelkesselring
Bekijk mijn profiel

twitter

Projectwerk en ateliers: toneel, voeldozen met poep, en een paardje in de kring hetkind.org/?p=63556

Gisteren op NIVOZ-platform hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
‘Loslaten als voorwaarde voor groeien, voor ontwikkeling, voor een nieuw onderwijsleven’

24 juni 2015

marcelkesselring

Marcel Kesselring spreekt over de angst voor verandering die in elk systeem – dus ook het onderwijs – merkbaar is. Hij voert een filmpje op van hoogleraar Paul de Blot die in zijn leven zich de kunst van het loslaten heeft eigen gemaakt.  ‘De voorwaarde om te groeien, als leraar, als directie en als school. Loslaten geeft je een nieuw leven, een keuze.’

Paul de Blot, hoogleraar Business Spiritualiteit op Nyenerode, spreekt over ‘het loslaten om te overleven’. Ieder levend wezen wordt geboren en gaat dood, maar daarna word je opnieuw geboren, na een herfst wordt het ook weer zomer.

Bomen maken een seizoen door. In de zomer bloeiend en levend. In de herfst gaan ze dood. Ze staan stil in de winter. Om het jaar daarop groter en mooier weer tot leven te komen. De natuur gaat dood. Een mens verdomt het om dood te gaan en los te laten. Zij blijft vasthouden aan wat is.

In het onderwijs is er angst voor verandering, angst om los te laten. Men houdt zich vast aan het verleden, aan wat ooit succesvol is geweest, aan de succesformule, aan kritieke principes die nu niet meer werken, aan waarden en normen, regels, het bekende, de succesformule. Men bijt zich vast in het systeem en gaat zich dan er naar gedragen. Veel leerkrachten en directies blijven in de herfst leven, leven in angst en durven niet los te laten.

Loslaten betekent dat je de mogelijkheid creëert om opnieuw te dromen en je open te stellen voor nieuwe zaken, nieuwe contacten, nieuwe netwerken, nieuwe ideeën. Waardoor je een netwerk krijgt en jou dit in de gelegenheid stelt om weer te groeien en te overleven als leerkracht, directie en school.

Bekijk deze inspirerende speech van Paul de Blot:

Loslaten is het grootste geheim van de droom. Je moet kunnen loslaten om opnieuw te kunnen dromen. De mensen die niet kunnen loslaten, overleven het niet. Wanneer gaan we weer dromen?

Per 1 juli 2010 is Paul de Blot benoemd tot honorair hoogleraar. Deze titel  wordt voor het leven verleend aan (emeritus) hoogleraren van Business Universiteit Nyenrode, die zich op maatschappelijk en/of wetenschappelijk gebied zeer onderscheiden hebben. 

Marcel Kesselring is anno 2016 docent online communicatie (AVANS, opleiding communicatie), kwartiermaker online communities en oprichter van COschool.

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie