profiel

Rob van der Poel


robvanderpoel
Bekijk mijn profiel

twitter

Voorstelling voor onderwijsfilmprijs van het jaar, deel 2: Pauze! hetkind.org/?p=59459

Ongeveer 10 uur geleden op hetkind's Twitter via hetkind website

facebook
Onderwijsavond Ido Weijers op 13 april: ‘Over pedagogische vragen rondom jongeren met crimineel gedrag’

4 april 2016

robvanderpoel

Hoe kunnen we voorkomen dat jongeren in een crimineel circuit terechtkomen? Ido Weijers wil laten zien dat ‘geschikt onderwijs’ daarbij essentieel is. Nee, zelfs een noodzaak. ‘We kunnen het ons maatschappelijk gezien gewoon niet veroorloven deze jongens aan hun lot over te laten,’ schrijft hij in zijn inleidende woorden op de Onderwijsavond van woensdag 13 april in Driebergen. Voor meer informatie en kaarten lees verder.

idoooProf. dr. Weijers stelt pedagogische vragen tegen de achtergrond van het soms dwingend en knellend rechtssysteem. Hij bekleedt de bijzondere, interdisciplinaire leerstoel Jeugdbescherming, ingesteld vanwege de Raad voor de Kinderbescherming. Weijers opereert in het spanningsveld tussen twee werelden, die van het recht en van de pedagogiek, over ‘wetten’ naleven’ en doen wat er nodig is, wat er werkelijk wordt gevraagd. En over de verantwoordelijkheid in het onderwijs, wat jij kan doen in de dagelijkse praktijk.

Weijers vertelt onder meer naar aanleiding van zijn laatste boek – Stoppen of volharden. Portretten van jonge veelplegers. Hij zal een analyse presenteren van het moeizame proces van stoppen met criminaliteit als die eenmaal tot routine is geworden. Weijers gaat in op enkele cruciale factoren die daarbij een rol spelen. Vervolgens zal hij de vraag proberen te beantwoorden hoe we kunnen voorkomen dat jongeren in een criminele carriere geraken. ‘Ik zal laten zien dat ‘geschikt onderwijs’ daarbij essentieel is.’

Ido Weijers is de voorlaatste spreker in de inspirerende reeks Onderwijsavonden in Driebergen. Theater Maitland, dat doorgaans met 270 mensen snel gevuld is, is andermaal de sfeervolle plaats van handeling.

Kaarten – 30 euro per stuk – zijn te verkrijgen via deze link:

Hetkind-themalogo-onderwijsavond

De hele serie en kaarten

Op weg naar goed onderwijs? De Onderwijsavonden in Driebergen bieden – ieder op eigen wijze – inspiratie en legitimatie voor een goede onderwijspraktijk, voldoende stof om het gesprek te kunnen voeren en uw eigen ontwikkeling (en die van uw collega’s en school) van nieuwe input te voorzien. Duizenden onderwijsbetrokkenen vonden al eerder hun weg naar Driebergen voor inspiratie, legitimatie en verbinding ten behoeve van (eigen) of schoolontwikkeling vanuit pedagogische oriëntaties. Lees meer, ook over de hele serie, achter deze link.

Resterende data en sprekers

Woensdag 15 juni: Joop Berding en Wouter Pols
Titel: Wie denk jij wel dat je bent?! Over het gezag van leraren.

Docenten en onderzoekers bij het Instituut voor Sociale Opleidingen en Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam

 

 

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie