profiel

Rikie van Blijswijk


Rikie van Blijswijk
Bekijk mijn profiel

twitter
facebook
Boekbespreking Plato: samenhang in curriculum Onderwijs 2032 is al zo’n 2300 jaar oud.

7 mei 2016

Rikie van Blijswijk

Geplaatst in: Samenleving,

De Leerschool organiseert een paar keer per jaar een Boekenkring, waarin vooral boeken over pedagogiek centraal staan. Er is een vaste kern van lezers en we bespreken het gekozen boek aan tafel met cake en koekjes onder handbereik. Over het boek wordt n.a.v. het gesprek een artikel geschreven dat in elke uitgave van het vakblad -VanTwaalfTotAchttien- gepubliceerd wordt. Deze keer staat centraal – De Staat- van Plato.

de Leerschool 2De Boekenkring kwam eind november 2016 op een avond bij elkaar rond een niet alledaags boek: – De staat – (Politeia) van Plato. Dit complexe werk over de inrichting van de ideale samenleving lazen we met elkaar vanuit de vraag: wat heeft dit werk ons, meer dan twee duizend jaar nadat het is geschreven, te zeggen over opvoeding en onderwijs? Daartoe gingen we ruim twee uur met elkaar in gesprek waarin Plato’s tekst en onze interpretatie daarvan elkaar afwisselden. En er bleek zich een goed moment voor te doen om de actualiteit in de vorm van Onderwijs 2032 erbij te pakken.

De tekst cirkelt rond twee polen: aan de ene kant de vraag hoe de ideale ‘rechtvaardige’ samenleving eruitziet en aan de andere kant de vraag over welke deugden de inwoners van zo’n staat dienen te beschikken. Voor Plato is een dergelijke samenleving gelaagd: niet alle inwoners zijn ‘burgers’ en zij die het wel zijn nemen verschillende posities in. Belangrijk in de hiërarchie zijn soldaten en filosofen, daarnaast zijn er handwerkslieden, boeren, muzikanten en anderen nodig. Om ervoor te zorgen dat geen talent verloren gaat, worden kinderen na de geboorte bij de ouders weggehaald en in speciale opvoedingscentra ondergebracht. Daar krijgen ze een onderwijsprogramma (dat in elk geval tot de leeftijd van twintig jaar duurt en voor sommigen nog langer) dat in een aantal opzichten veel en in andere in het geheel niet op ons onderwijs lijkt. Zo krijgen kinderen achtereenvolgens rekenen, meetkunde, stereometrie, astronomie en klankleer. Het belangrijkste hierbij is niet zo zeer de kennis op zichzelf maar het leren onderkennen van ‘de juiste verhoudingen’ en de voorbereiding op het zelfstandig leren denken, met andere woorden de filosofie.

Plato maakt hierbij overigens een interessante opmerking die ons meteen deed denken aan een van de hoofdlijnen in het advies over Ons onderwijs2032. Hij stelt namelijk, ‘dat je door het bestuderen van al die vakken … tot het inzicht komt dat ze samenhangen en bij elkaar horen. En wanneer je eenmaal gaat nadenken over de vraag waarom ze aan elkaar verwant zijn, dan ben je bezig met iets wat bijdraagt aan wat wij nastreven en zal het allemaal zin hebben. Zo niet, dan doe je moeite voor niets.’ We vonden het frappant dat dit pleidooi voor samenhang in het curriculum – een kernpunt in het eindadvies van het Platform Onderwijs 2032 – al zo’n 2300 jaar oud is.

Verder vonden we andere interessante links naar de actualiteit in Plato’s pleidooi voor leren denken, voor de leerling als een handelend en denkend subject en voor de speelsheid van het onderwijs: ‘Het onderwijs moet zo zijn opgezet dat het niet als een verplichting wordt ervaren. Daarom moet je de kinderen deze vakken spelenderwijs in plaats van gedwongen bijbrengen. Dan heb je ook meer kans om te zien hoe het met ieders aanleg zit.’

Lees verder

Bron: Vakblad voor Voortgezet Onderwijs VANTWAALFTOTACHTTIEN , nummer maart 2016

Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie